Očekáváné události

20. 3. 200716:13

110 let Strakovy akademie

Tisková zpráva ke 110. výročí otevření Strakovy akademie

Strakova akademie, současné sídlo české vlády, byla slavnostně otevřena před 110 lety, 21. března 1897.

Novobarokní budova na levém břehu Vltavy v Praze byla původně, v duchu závěti císařského tajného rady Jana Petra Straky, postavena jako vzdělávací ústav pro nemajetné šlechtické děti. Stavba trvala pět let a studenti v ní mohli využívat, mimo učeben, i kapli, tělocvičnu, lázně a nemocnici.

Účelu, k němuž byla budova určena zakládací listinou, tedy jako ústav pro jízdu, šerm a tělocvik, sloužila necelých dvacet let. Nedlouho po začátku první světové války ji dostal k dispozici Červený kříž a sloužila jako nemocnice se 470 lůžky.

V roce 1918, po vzniku samostatného Československa, až do roku 1938 patřila budova stále Strakově nadaci a využíval ji svaz československého studentstva a zároveň instituce státní správy.

V dubnu 1939 se stala sídlem protektorátní vlády, za níž proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy a od roku 1942 do ní byl umístěn říšský soud.

Jako sídlo československé a posléze i české vlády se stala Strakova akademie 15. května 1945. Od té doby se v ní vystřídalo 17. ministerských předsedů.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR
tiskovy.odbor@vlada.cz