Očekáváné události

15. 3. 200715:39

Schůze české vlády 12. března 2007

Schůze vlády České republiky se koná v pondělí 12. března 2007 od 9.00 hod. v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 4, Praha 1.

strakova akademie barvaVláda bude projednávat mj. následující materiály: Vyhodnocení dosavadních příprav státní správy na výkon funkce předsednictví České republiky v Radě Evropské unie za rok 2006, Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., Konvergenční program České republiky (aktualizovaná verze březen 2007) a Návrh operačních programů přeshraniční spolupráce Cíle 3 programového období 2007-2013 pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Dále bude vláda informována např. o stavu příprav Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009 v České republice.

Kompletní program lze nalézt zde, v programech jednání vlády.

8.55 hod. - fototermín
12.30 hod. - tisková konference (termín bude v pondělí upřesněn)

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR
tiskovy.odbor@vlada.cz