Tiskové konference

7. 3. 200718:49

Tisková konference po jednání vlády ve středu 7. března 2007 na zámku v Kolodějích

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na briefingu po jednání vlády ČR, která byla trochu zvláštní tím, že měla také na programu jistou debatu. A nyní předávám slovo panu vicepremiéru Petru Nečasovi, který vás krátce seznámí s tím, jaké body vláda projednala.
Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové, já řeknu jenom velmi stručně o programu dnešní vlády, která ve svém oficiálním pracovním jednání dnes jednak projednala některé návrhy zákonů, z nichž je to především zákon skupiny poslanců, na základě kterého se mají zpřísnit určitá protikuřácká opatření. K tomuto zákonu vláda přijala v podstatě neutrální stanovisko, protože má podobná ustanovení ve svém vládním programovém prohlášení. Na druhou stranu konstatovala, že legislativně tento návrh je připraven bohužel poměrně nekvalitně, což bude znamenat, že se bude muset připravit komplexní návrh, který bude buď v podobě vládního návrhu nebo komplexního pozměňovacího návrhu k tomuto poslaneckému návrhu. Dále jsme vedli diskusi k některým koncepčnějším záležitostem, tzn. především ke koncepci terciálního školství a také jsme absolvovali základní, výchozí debatu k dlouhodobému vývoji veřejných financí. Tady, na základě informací ministra financí a ministra práce a sociálních věcí musíme jednoznačně konstatovat, že stav veřejných financí v ČR je výrazně horší než bylo možné předpokládat ještě zhruba před dvěma měsíci. Ukazuje se, že to má především dva základní důvody. Tím prvním základním důvodem je obrovská extenze sociálních výdajů, která má původ v loňském roce, v předvolebním populistickém balíčku. A tím druhým důvodem je to, že prakticky 100 % všech různých sociálních dávek a transferů má v sobě zabudovaných. Díky působení minulé vlády, automatické valorizační klíče, vázané buď na index růstu cen nebo na index růstu průměrných mezd v nevýrobní sféře. To znamená, že vláda bez toho, aby mohla jakkoliv ovlivnit, aby mohla projevit jakoukoliv vůli, tak musí na základě stávající legislativy přijímat určitá rozhodnutí, která vedou k navýšení výdajů, dokonce bez ohledu na to, zda na to státní rozpočet má nebo nemá. Znamená to, že ve znění stávající legislativy, a to je ta závažná zpráva, deficit státního rozpočtu pro rok 2008 by dosáhl 150 mld. Kč, za předpokladu, že bude provedena pouze zákonná valorizace starobních a ostatních penzí, a že nebudou provedeny automatické valorizace u všech ostatních sociálních transferů. Znovu opakuji, za stávajícího legislativního stavu a za situace, kdy vláda neudělá nic. Takto je to nastaveno minulou vládou. Pokud by se spustila valorizace některých sociálních dávek, tak ve znění stávající legislativy, pokud vláda ČR neudělá nic a pouze přijme stávající legislativu, tak deficit se bude pohybovat mezi 160 – 180 mld. Kč. Znamená to výrazně horší výchozí pozici, ukazuje se, že výdaje, včetně sociálních mandatorních výdajů, expandují výrazně rychleji než vláda informovala v loňském roce na jaře. Uvedl bych klasický případ zákona o sociálních službách, kde vláda tehdy informovala Poslaneckou sněmovnu na jaře loňského roku, že to nepovede ke zvýšení výdajů. Vláda Jiřího Paroubka připravila rozpočet, ve kterém na sociální služby bylo vyhrazeno 13 mld. Kč. Poslanecká sněmovna na můj návrh navýšila tyto výdaje na 16 mld. Kč, celkové výdaje v letošním roce dosáhnou částky mezi 18 – 19 mld. Kč, včetně peněz z Evropských strukturálních fondů, z Evropského sociálního fondu. A v příštím roce, abych to ilustroval na jednom konkrétním příkladu, hrozí výdaje někde mezi 21 – 22 mld. Kč. To jenom ukazuje tu obrovskou expanzi sociálních výdajů, která byla nastartována minulou vládou. Znamená to tedy, že z této základní úvahy a z těchto základních údajů je zjevné, že vláda ČR musí konat, že musí připravit konkrétní kroky, včetně legislativních změn tak, aby se tento neuvěřitelný nárůst deficitu veřejných financí podařilo zastavit. Pokud to necháme ve znění stávající legislativy, tak můžeme stav českých veřejných financí označit za zdevastovaný až takřka katastrofický. To je dědictví, které zůstalo této vládě po vládě minulé


Miroslav Kalousek, ministr financí: Hezký den, dámy a pánové, já mohu potvrdit slova pana místopředsedy, že stav veřejných rozpočtů je skutečně alarmující, a je o něco horší než jsme se domnívali v době, kdy jsme přebírali svá ministerstva. Ta čísla, která zde prezentoval pan místopředseda Nečas jsou, samozřejmě, čísla tzv. pasivního scénáře. Tak by se stalo, kdyby vláda neudělala nic. Takže, teď ta dobrá zpráva. Vláda je, samozřejmě, odhodlána udělat maximum pro to, aby tento trend zvrátila. Dnešní schůze se týkala nejenom toho střednědobého výhledu, ale především onoho, dovolíte-li, balíčku zásadních legislativních opatření jak na výdajové, tak na příjmové straně rozpočtu, které vláda musí projednat a předložit do Poslanecké sněmovny tak, aby jejich účinnost začala platit od 1. 1. 2008. Aby tudíž bylo možné předložit rozpočet na rok 2008 s deficitem 3 % HDP. Já připomenu tempo snižování deficitu, které stanovilo programové prohlášení vlády. Jsou to 3 % v roce 2008, 2,6 % v roce 2009 a 2,3 % v roce 2010. Současně s těmito omezeními na straně výdajů se vláda zavázala k zásadní reformě daňových sazeb na příjmové straně. A dnešní debata vlastně poprvé nastínila ty zásadní kroky, které bychom rádi vykonali společně jak na výdajové, tak na příjmové straně. Tento balíček bude předložen současně a společně tak, aby byl tím prvním reformním krokem pro rok 2008. Znovu opakuji, že přes tuto velmi tíživou situaci, která nás pochopitelně limituje v celé řadě kroků, je cíl 3 % deficitu, reforma daňových sazeb splnitelná a je to zase pochopitelně za cenu velmi ambiciózních, odvážných opatření, ke kterým je vláda odhodlána a při respektování určitých limitů, které stav mandatorních výdajů v tuto chvíli představuje. Já k oněm absolutním číslům, která zazněla, dovolte jedno číslo relativní. Mezi léty 2006-2008 expandují výdaje mandatorního charakteru, které se týkají kapitoly ministerstva práce a sociálních věcí a kapitoly ministerstva zdravotnictví, nebo spíše slušelo by se říci, veřejného zdravotního pojištění, o 70 mld. Kč. Z toho zhruba 58 mld. Kč se odehrává právě v kapitole ministerstva práce a sociálních věcí a 12 mld. Kč představuje příspěvek za státní pojištěnce. To je v onom pasivním scénáři, který teď vláda je odhodlána zvrátit, aby skutečná čísla vypadala úplně jinak. Děkuji za pozornost.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Dámy a pánové, pokud vás ještě něco zajímá, tak je prostor na vaše dotazy.

Martina Lhotáková, televize Nova: Já jsem se chtěla zeptat, jestli můžete být konkrétnější v těch návrzích, v podstatě v těch opatřeních, ať už se týká daní nebo u sociálních výdajů. Co přesně chcete snižovat? Jak by to mělo vypadat?

Miroslav Kalousek, ministr financí: My vás ujišťujeme, že budeme konkrétní a budeme konkrétní velmi brzy, protože ten balíček musíme předložit tak, aby ho Poslanecká sněmovna projednávala nejpozději v červnu. Dnes jsme si řekli několik naprosto zásadních variant, utvrdili se v cílech, ke kterým ty varianty mohou vést a začali jsme připravovat definitivní verzi, jak jsem už několikrát opakoval, na přelomu března a dubna vás s tím seznámíme společně v jedné vizi celkové bilance, tzn. jak na výdajové, tak na příjmové straně. Prosím, o strpení, ještě těch několik dní.
Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Prosím, další dotaz.

Jana Čermáková, ČT: Dobrý den. Já bych se, pánové, ráda zeptala, je to prosím trošku k něčemu jinému. Pan ministr Bursík, když sem dnes ráno šel, hovořil o tom, že by rád přenesl na koaliční půdu problém pana Čunka, aby se o tom začalo jednat v rámci koalice, že by se rád na tom dohodl, už i třeba na datu s premiérem Topolánkem. Věnovali jste se tomu nebo byli byste pro takové řešení? Víte o tom? Děkuji.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Ne, vláda se tomu nevěnovala, nebylo to téma, kterým by se vláda zabývala a nepředpokládám, že by to bylo téma, kterým by se vláda zabývala.

Jana Čermáková, ČT: Prosím, váš osobní názor, zda-li by se ta diskuse skutečně měla přenést na tu koaliční půdu. Poprosím i pana ministra financí.


Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Já řeknu svůj názor, který opakuji po celou dobu. Já pevně věřím, že pan místopředseda vlády Jiří Čunek bude schopný poměrně rychle a efektivně vyvrátit všechna podezření, která jsou vůči němu vznášena.


Miroslav Kalousek, ministr financí: My oba dva teď máme tu mimořádnou výhodu, že nejsme předsedy svých stran, takže, koaliční mechanismy, to je především setkání předsedů. Tato otázka logicky patří předsedům stran.


Jana Čermáková, ČT: Ještě bych měla jednu otázku. To se týká toho, co v podstatě říkal nedávno pan ministr Říman ohledně těžebních limitů, jestli to, co vlastně on navrhuje, v podstatě pokračovat v těch limitech, jestli je to názor celé ODS a jestli panuje v koalici shoda na jeho názory?


Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: ODS bude respektovat koaliční smlouvu a vládní programové prohlášení, včetně části, která se týká energetiky.


Jiří Vavroň, deník Právo: Bude se ten tarifní balíček týkat celého tříletého období nebo to bude na jeden rok, na dva, na další?


Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Nebude se jednat o balíčky, bude se jednat o jednotlivé etapy skutečné reformy veřejných financí. Samozřejmě, vždycky je to děláno s výhledem na celé volební období, respektive i do dalších let, protože my jsme povinni pracovat i s rozpočtovým výhledem několikaletým, ale s tím, že předpokládáme, že těch etap bude několik, protože jsou dány i legislativními termíny, které my musíme stihnout. Čili, teď tato etapa se bude týkat legislativy, která bude muset být schválena a vstoupit v platnost nejpozději v září letošního roku tak, aby podle ní, podle zákona o rozpočtových pravidlech, šel sestavit rozpočet na příští rok a pak, samozřejmě, budou následovat další etapy, které postupně budou vstupovat v platnost v průběhu roku 2008, případně v roce 2009, od jeho počátku.


Miroslav Kalousek, ministr financí: Jestli jenom mohu doplnit. My vás, samozřejmě, seznámíme s celým scénářem, ale v rámci toho scénáře teď budou kroky pro rok 2008, a pak budou kroky následující. Kdyby pro nic jiného, tak také pro legislativní lhůty, které jsou mimořádně napjaté.


Hana Škodová, deník Právo: Já bych měla dotaz, zmínil jste koncepci terciálního školství, která byla také dnes nastíněná. Které problematické body chcete hlavně řešit, časové horizonty a nějaké způsoby?


Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Myslím, že tam nejsou problematické body, že se vláda velmi shodla , tzn. že my chceme velmi výrazným způsobem podporovat vzdělávací programy, vědu i výzkum, že tam cítíme velmi úzkou vazbu na trh práce. To znamená mít i velmi kvalitní primární i sekundární školství. Vláda se bude orientovat na zvyšování počtu vysokoškoláků, s přednostním rozvojem především bakalářských studijních programů, ale také chceme něco udělat s tím, že se ukazuje, že v naší zemi je velmi výrazná sociální bariéra vůči přístupu k vysokoškolskému vzdělání, a že za posledních osm let se tato sociální bariéra výrazným způsobem zvýšila. Hovořili jsme také o struktuře jednotlivých výdajů, z hlediska třeba podpory výzkumu a vývoje na VŠ a byla to debata, která měla spíše formu základní informace a základních koncepčních přístupů, než aby schvalovala v tuto chvíli konkrétní materiál.


Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Prosím, další dotaz.


Jaroslav Plesl, Lidové noviny: Já bych se chtěl zeptat pana ministra práce, jestli nám můžete říci, jak velký by měl být ten balík, který má vaše ministerstvo uspořit proti tomu danému stavu v roce 2008? A jestli můžete uvést nějaké konkrétní zákony, které bude třeba pro ten příští rok změnit, abyste svého cíle dosáhl. A pana ministra financí bych se chtěl zeptat, jestli jste už probírali nějaké konkrétní pohyby u daní z příjmu a u daně z přidané hodnoty, a jestli nám můžete říci, kam jste směřovali, k jakým úrovním?Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: V tuto chvíli hovořit o jakýchkoliv číslech je naprosto předčasné, mohu pouze říci, že postupně v těch jednotlivých etapách reformy veřejných financí, co se týče příjmové a výdajové stránky z hlediska kompetence resortu ministerstva práce a sociálních věcí, tyto kroky se dotknou prakticky všech zákonů, které kompetenčně spadají pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Ale znovu opakuji, těch etap bude několik, budou přibližně tři a ne každého z těchto zákonů se to dotkne, třeba v té první etapě.


Miroslav Kalousek, ministr financí: Já budu zhruba stejně konkrétní, možná trošku více. Mohu slíbit, že daňová legislativa bude předložena tak, aby bylo navrženo to konečné rozhodnutí, to bude, samozřejmě, na Parlamentu, aby bylo navrženo k 1. 1. 2008 změnit sazbu daně z příjmu fyzických osob, korporátní daně i DPH. Tyto tři sazby budeme určitě navrhovat změnit k 1. 1. 2008. Konkrétní sazby, prosím, až při zveřejnění celkového scénáře.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Dámy a pánové, děkujeme vám za zájem a nashledanou.