Aktuálně

15. 5. 202416:30

Vláda schválila nový zákon podporující výrobu čipů v Evropě či navýšení letošního rozpočtu Státního fondu podpory investic

Evropská unie chce mít lepší přehled o výrobcích čipů v členských zemích a o možnostech navýšení jejich výroby v případě nějaké krize. Vláda Petra Fialy na schůzi ve středu 15. května 2024 schválila návrh zákona o určení vnitrostátních orgánů pro oblast polovodičů, kterým se příslušný unijní akt o čipech zapracovává do české legislativy. Odsouhlasila také navýšení rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2024 či pilotní projekt programu pro asistovaný dobrovolný návrat cizinců s udělenou dočasnou ochranou.

Evropská unie v reakci na světovou krizi výroby polovodičů (čipů) během covidové pandemie přijala opatření, jehož cílem je posílení evropského ekosystému polovodičů, tzv. akt o čipech. Jednotlivé členské země dostaly za úkol určit národní garanty, které iniciativu Čipy pro Evropu budou ve svých zemích zaštiťovat. Vláda Petra Fialy proto připravila návrh zákona o určení vnitrostátních orgánů pro oblast polovodičů, kterým mimo jiné stanovuje, že příslušným vnitrostátním orgánem podle aktu o čipech budou Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo průmyslu a obchodu se má stát jednotným kontaktním místem, které vykonává styčnou funkci pro zajištění přeshraniční spolupráce a bude členem Evropské rady pro polovodiče, do které jmenuje svého zástupce.

Vláda odsouhlasila také návrh na změnu rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2024. Nový rozpočet bude vyšší o 4,38 miliardy korun, protože SFPI musí plnit další úkoly vyplývající z nově stanovených úkolů v rámci Národního plánu obnovy. Původně stanovený rozpočet na letošní rok navíc nezohledňoval některé příjmy, které v době jeho vzniku ještě nebyly přidělené. Navýšení rozpočtu umožní například vyčlenit více peněz na poskytování zvýhodněných úvěrů na podporu výstavby dostupného bydlení.

Kabinet schválil také pilotní projekt programu pro asistovaný dobrovolný návrat cizinců s udělenou dočasnou ochranou. Projekt má za cíl pomoci s návratem do vlasti těm cizincům s udělenou dočasnou ochranou, kteří se z nějakých závažných zdravotních, rodinných či osobních důvodů chtějí vrátit do vlasti, nejčastěji na Ukrajinu a potřebují odbornou asistenci či finanční pomoc s úhradou cesty. Projekt umožní Ministerstvu vnitra tuto asistenci či přepravní náklady uhradit. Více v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.