Aktuálně

7. 2. 202419:21

Vláda navrhla změnit pravidla sběru podpisů pro prezidentské kandidáty a zabývala se přípravami na dostavbu Dukovan

Poslanci a senátoři už nebudou moci před volbami prezidenta republiky podpořit kandidaturu více než jednoho prezidentského kandidáta. Návrh na změnu zákona o volbě prezidenta republiky projednala vláda Petra Fialy na schůzi ve středu 7. února 2024. Zabývala se také nezbytnými přípravami dopravní infrastruktury potřebnými k zahájení a následnému průběhu výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech.

Ve volbách prezidenta republiky budou moci poslanci a senátoři svým podpisem podpořit pouze jednu kandidaturu. Navrhuje to vláda v novele zákona o volbě prezidenta republiky. Dosud mohli zákonodárci svým podpisem podpořit libovolný počet prezidentských kandidátů, což bylo předmětem kritiky veřejnosti i Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu. Vláda zároveň navrhuje umožnit prezidentským kandidátům ucházejícím se o podporu veřejnosti sběr podpisů i prostřednictvím nástroje pro sestavování elektronických petic. Navíc pokud bude elektronickou formou na základě unikátní identity občana nasbíráno potřebných 50 000 podpisů, nebude už se u tohoto kandidáta provádět kontrola pravosti podpisů na případných listinných peticích, jejichž použití bude i nadále přípustné.

Vláda se věnovala rovněž přípravám projektu dostavby nových jaderných bloků v Dukovanech. Stavba nových reaktorů a potřebného zázemí si vyžádá i nezbytné úpravy dopravní infrastruktury tak, aby jednak umožňovala přepravu nadrozměrných komponent a dalších stavebních komodit, ale kapacitně zvládla také přepravu zaměstnanců stavby z míst jejich ubytování a další nároky, které s sebou tak velká investiční akce přináší. Ministerstvo dopravy odhaduje, že si potřebná opatření vyžádají do roku 2034 celkem 13,54 miliardy korun. Peněžní nároky pro letošní rok budou vyčleněny z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a budou alokovány jak Ředitelství silnic a dálnic (160,68 milionu korun), tak i dotčeným krajům, Středočeskému, Pardubickému a Kraji Vysočina. Pro další roky se počítá i s finančními prostředky pro Jihomoravský kraj.

Vláda projednala rovněž návrh novely zákona o cenách, kterou chce minimalizovat případy, kdy se v oblasti cenových kontrol překrývaly působnosti jednotlivých cenových orgánů, sjednotit pravidla pro vydávání aktů regulace cen a pravidla pro ukládání pokut či nastavit efektivní a přiměřenou výši pokut. Krajské a obecní samosprávy by měly mít nově zúžený rozsah působnosti k výkonu cenových kontrol pouze na kontrolu dodržování cenové regulace přijaté příslušnou obcí nebo krajem. Více v tiskové zprávě Ministerstva financí.

Vláda schválila také návrh na vyhlášení nového významného dne, kterým se má stát 1. květen – Den vstupu České republiky do Evropské unie. Příslušnou novelu zákona o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu teď posoudí Parlament.