Aktuálně

7. 12. 202318:30

Premiér Petr Fiala udělil medaile Karla Kramáře

Za zásluhy v oblasti kultury, dodržování lidských práv a svobod, budování svobodné demokratické společnosti, žurnalistiky a vědy a výzkumu udělil předseda vlády ČR Petr Fiala medaile Karla Kramáře. Medaile se předseda vlády rozhodl udělit u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva 17. listopadu, ale kvůli zdravotní indispozici musel být ceremoniál odložen. Dohromady je v Kramářově vile obdrželo 17 laureátů.

Medaili Karla Kramáře z rukou předsedy vlády v neveřejné části obdrželi tři příslušníci speciálních sil Armády České republiky. „Chci hlavně ocenit ty, kteří dělají všechno pro to, aby naše republika zůstala bezpečnou zemí, abychom byli nadále připraveni čelit rizikům, která dnes nesporně rostou. Dobře si uvědomuji, že jde o náročnou službu státu, které musíte hodně obětovat. Chci všem za toto nasazení symbolicky poděkovat,“ uvedl předseda vlády.

Odpoledne předseda vlády ocenil 14 osobností z různých oborů za celoživotní práci, ale i mladé profesionály, kterým se povedlo něco výjimečného. „Letos jsem význam těchto ocenění chtěl podtrhnout tím, že jsem ho naplánoval na 17. listopadu. Den, který je pro mě velmi důležitý, a kdy se asi nejvíc zamýšlíme nad vývojem našeho národa v moderní době a kdy máme tendenci bilancovat, jak si jako národ vedeme. Můj plán však překazila nemoc,“ uvedl premiér.

„Do výběru oceněných se výrazně promítají věci, které pokládám ve společnosti za důležité – ať už jde o umění, vědění, hodnotovou politiku, filantropii nebo mimořádné pracovní úspěchy v oborech, které nejsou předmětem velké mediální pozornosti, ale posunují naši společnost dál. Chtěl bych především poděkovat všem oceněným za to, jak se podílejí na životě našeho společenství. Každý z nich přispěl k tomu, aby byl život v České republice v nějakém ohledu lepší, krásnější, nebo abychom se v něčem posunuli dál,“ dodal Petr Fiala.

Medaile Karla Kramáře je nejvyšší ocenění udělované předsedou vlády České republiky s hodnotou pamětní medaile. Medaile byla vytvořena v roce 2008 při příležitosti 90. výročí vzniku první československé vlády. Pojmenována je po prvním československém premiérovi Karlu Kramářovi.

Seznam čtrnácti laureátů medaile Karla Kramáře pro rok 2023

Za zásluhy o budování svobodné demokratické společnosti

Kamila Bendová, matematička a aktivistka. Spolu s manželem Václavem Bendou pracovala v Chartě 77, ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, v Hnutí za občanskou svobodu a později se podílela také na aktivitách Desetiletí Duchovní obnovy. Jejich byt se stal jedním ze středisek českého disentu, diskusní setkání v něm pořádá dodnes.

Za zásluhy o budování svobodné demokratické společnosti

Miroslava Němcová, senátorka a bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny. Několik let podnikala jako knihkupkyně, od roku 1994 působí v politice. Je známá svými protikomunistickými postoji, stejně jako konzistentní obhajobou demokratické politické kultury v České republice.

Za zásluhy o rozvoj demokracie a svobody

Vlasta Svobodová, politička, bývalá senátorka za obvod Brno-město, dcera majora Vladimíra Šoffra. V Senátu se angažovala ve Výboru pro zdravotnictví́ a sociální́ politiku.

Za zásluhy v oblasti kultury

Szidi Tobias, herečka a zpěvačka, jedna z výrazných hudebních osobností vokálního šansonu. Ve své hudbě klade mimořádně silný důraz na obsahovou složku a její poselství.

Za zásluhy v oblasti žurnalistiky

Daniel Anýž in memoriam, novinář, komentátor a publicista. Proslavil se hlavně svými glosami americké politické scény. Zasloužil se o vysokou úroveň českého zahraničního zpravodajství.

Za zásluhy v oblasti dodržování lidských práv a svobod

Stanislav Devátý, advokát, bývalý disident, signatář a mluvčí Charty 77 a člen VONS. Za Občanské fórum byl zvolen poslancem Federálního shromáždění. Vykonával také funkci ředitele BIS. V současnosti se věnuje advokátní praxi, a to zejména oblasti dodržování lidských práv a svobod.

Za zásluhy v oblasti kultury a věd o umění

Josef Kroutvor, esejista, historik umění, básník a prozaik. Věnuje se zejména sociologii kultury, dějinám plakátu, umělecké fotografie či designu a architektury. V loňském roce získal Cenu Jaroslava Seiferta za svoji vzpomínkovou knihu „Poletování jednoho ptáčka“.

Za zásluhy v oblasti kultury

David Mareček, hudební pedagog a manažer, od roku 2011 generální ředitel České filharmonie, předtím ředitel Filharmonie Brno. Vybudoval si dobré jméno svými nekonvenčními aktivitami zaměřenými na mladé posluchače či na nastupující generaci hudebníků, například projekty Mozartovy děti nebo Česká studentská filharmonie.

Za zásluhy v oblasti literatury

Josef Mlejnek, básník, literární a divadelní kritik, překladatel polské a francouzské literatury, zejména křesťansky orientované a filosofické, ale také poezie. Signatář Charty 77, disident, působil zejména v samizdatovém časopise Střední Evropa.

Za zásluhy o rozvoj občanské společnosti

Martin Ondráček, novinář a mediální manažer v nejvýznamnějších českých médiích. Vedl projekt Ježíškova vnoučata. V současnosti je šéfem kampaně úspěšného projektu Dárek pro Putina, v jehož rámci se lidé skládají na nákup zbraní pro Ukrajinu.

Za zásluhy v oblasti kultury a umění

Jaroslav Róna, sochař a malíř, keramik, umělecký sklář, grafik, scénograf, literát a amatérský herec. Autor řady realizací ve veřejném prostoru. Jeho tvorbu lze vnímat jako kritickou sondu vedoucí k existenciální reflexi smyslu lidského života a proměn společnosti.

Za zásluhy o rozvoj občanské společnosti

Šimon Pánek, někdejší studentský aktivista, spoluzakladatel a výkonný ředitel obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni, předního českého poskytovatele humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Je výraznou osobností veřejného života a držitelem Ceny Paměti národa.

Za zásluhy v oblasti vědy a výzkumu

Michal Pěchouček, přední český odborník na umělou inteligenci, spoluzakladatel a ředitel Centra umělé inteligence na ČVUT a technický ředitel společnosti Gen. Zabývá se inovacemi a výzkumem v oblasti umělé inteligence, strojového učení a kybernetické bezpečnosti.

Za zásluhy v oblasti kultury a umění

Vladimír Svoboda, malíř, pod vlivem surrealismu a fantaskního umění si vytvořil osobitou malířskou poetiku, kterou stále rozvíjí nezávisle na proměnách výtvarné módy.