Tiskové konference

26. 1. 200719:21

Tiskový briefing předsedy vlády ČR Mirka Topolánka po setkání s kancléřkou Spolkové republiky Německo Angelou Merkelovou v pátek 26.1.2007

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci po jednání delegací Spolkové republiky Německo a České republiky. S jejími výsledky vás seznámí spolková kancléřka Angela Merkel a český premiér Mirek Topolánek. Jako první dostane slovo náš vzácný host, paní spolková kancléřka Angela Merkel.

Angela Merkel, kancléřka Spolkové republiky Německo: Děkuji. Jsem velice ráda, že mohu být tady v Praze. Poblahopřála jsem také ministerskému předsedovi k vytvoření vlády, a pozvala jsem ho do Berlína. Bylo to krátké setkání, ale přesto jsem ráda, že jsem tady. Hovořili jsme o bilaterálních vztazích, především o hospodářské spolupráci, která je velice dobrá. A myslím, že i 10. výročí Česko-německé deklarace je významným bodem a že jsme vytvořením Fondu budoucnosti posunuli naše vztahy dopředu. Co se týče Evropské unie a německého předsednictví Rady EU, řekla jsem, že chceme dát na program zasedání Rady Evropy 8. a 9. března růst hospodářství, sociální bezpečnost pro zajištění občanů, energetickou politiku a debyrokratizaci. Myslím, že to jsou témata, která budou zajímat i občany ČR. Ohledně toho tématu, kterým se budeme zabývat v červnu, tzn. smlouva o Ústavě, dohodli jsme se, že otevřeme diskusi oborníků, a že se samozřejmě budeme i tím zabývat, co dnes při krátké návštěvě nebylo možné. My se dostaneme dále v EU, pokud budeme všichni tahat za jeden provaz a pokud možno ve stejném směru. To by bylo dobré a já tomu budu dělat reklamu. A srdečně děkuji za milé přijetí.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Nyní má slovo český premiér Mirek Topolánek.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Do úvodu musím říci, že jsem velmi rád, že Angela Merkel do Prahy přijela, a že jsme mohli na krátkém, nicméně velmi intenzívním, jednání pojmenovat a řešit celou řadu problémů. Jak už řekla paní kancléřka, ty bilaterální věci necháváme na další jednání, kde si na to najdeme více času. Dotkli jsme se pouze dvou věcí – zmiňovaná energetická bezpečnost a případně naše návrhy, které jsme žádali podpořit. A samozřejmě 10. výročí Česko-německé deklarace a Fond budoucnosti. To si myslím, že si zasloužilo krátkou zmínku a my pokládáme Fond budoucnosti za výborný vklad pro česko-německé vztahy do budoucna. Musím říci, že k tomu hlavnímu, k čemu jsme se sešli, a to je zahájení diskuse k institucionálnímu rámci EU, velice vítáme, řekl bych, odvahu a také nutnost německého předsednictví znovu obnovit diskuse po určité dvouleté reflexi, kterou si EU nechala po krachu toho minulého dokumentu. Ne proto, že by neexistence toho dokumentu blokovala fungování EU, ta se v žádné politické nebo institucionální krizi neocitla, ale spíše pro budoucnost a další rozšiřování. Myslím, že jsme se shodli i na tom, že diskuse o institucionálním rámci EU nemůže do pozadí odsunout standardní témata, která EU řešit musí, a to jsou sociální a ekonomické reformy, to je liberalizace, jednotný vnitřní trh, také byrokratizace a to, co vlastně provází každou předsednickou zemi každý půlrok, a čeká to i německé předsednictví, a na tom jsme se shodli. Bez toho, že bychom chtěli detailně probírat český postoj k té diskusi, ta teprve bude zahájena, tak jsem se snažil paní kancléřku informovat o českém přístupu, o českých prioritách k té diskusi. My se domníváme, že doba na tu diskusi nemůže ovlivnit celkovou kvalitu toho nového dokumentu, také kvalitu konsensu jednotlivých evropských zemí. Myslíme si, že ten dokument má být čitelnější, srozumitelnější, průhlednější, speciálně pro evropské občany. Myslíme si, že mají být přesněji vymezeny kompetence jak unijní, tak národní úrovně jednotlivých států. Diskutovali jsme velmi krátce i to, že ten dokument má zamezit diskvalifikačním podmínkám, kterým jsou dnes vystaveny nové země. A já jsem uvedl - „last but not least“ – ten dokument musí evropské země spojovat, nikoliv rozdělovat. Úplně závěrem bych chtěl říci, že velice vítám německý přístup k zahájení diskuse a opuštění toho modelu, který nevedl k cíli při tom posledním dokumentu, a to je, že tuto diskusi zahajují na mezivládní úrovni. To si myslím, že je posun správným směrem a České republice to vlastně poprvé dává možnost zcela kompetentně a plnohodnotně se té diskuse účastnit. Musím říci, že mě mrzí, že nemáme více času, abychom mohli navštívit nějaký koncert, abychom se mohli možná více věnovat neformálně těm problémům, které společně chceme řešit, ale takový je politický život a Angela Merkel má za chvíli večeři s Václavem Klausem, takže ten život je hektický.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Dámy a pánové, nyní je prostor maximálně pro dva dotazy. Vzhledem k tomu, že paní kancléřka pospíchá za panem prezidentem, nebo zdvořile se zeptám, jestli paní kancléřka má čas ještě na dva dotazy.

Angela Merkel, kancléřka Spolkové republiky Německo: To závisí na panu prezidentovi.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Dobrá, viděl jsem jako první Český rozhlas a druhý dotaz - pan vzadu.

Redaktor, televize ARD: Slyšeli jsme hodně kritiky, co se týče Ústavy. Vy jste řekla, že jí chcete dělat jako určitou reklamu. Máte pocit, že už jste měla určitý úspěch v této podpoře?

Angela Merkel, kancléřka Spolkové republiky Německo: Já si myslím, že pan premiér předložil velice zajímavý rámec pro detailní rozhovory a na základě toho můžeme zahájit takové rozhovory a jsem velice spokojena. Já jsem to považovala za velice konstruktivní rozhovor a nepřijela jsem sem, abychom definitivně vyřešili smlouvu o Ústavě.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já bych k tomu pouze dodal, že ta diskuse dnes nebyla o výhradách, nebyla o problémech. Spíše jsme hledali to, co nás v té diskusi spojuje a co by mělo spojovat evropské země, a v tom smyslu ta diskuse byla velmi pozitivní.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Po jednom německém dotazu, jeden český dotaz, abychom měli paritu. Český rozhlas.

Jiří Hošek, Český rozhlas: Dobrý večer, otázka na paní kancléřku. Německo připravuje k 50. výročí Římských smluv tzv. Berlínskou deklaraci. Chci se zeptat, jaký je vztah Berlínské deklarace k tomu starému návrhu Evropské ústavní smlouvy? Jestli má nějaké společné body, jestli je to jakýsi polotovar pro ta další jednání?

Angela Merkel, kancléřka Spolkové republiky Německo: My chceme Berlínskou deklarací něco říci, a sice – společně Evropský parlament, Evropská komise a Rada Evropy k tomu, jak a proč byla EU založena, a co jsou její úkoly v 21. století. To znamená přesně to, o čem se mluvilo – hledat to, co spojuje všechny evropské země. Má to být něco velice čitelného, čemu každý rozumí, a kde máme naději, že povede to k určitému nadšení lidí pro Evropu.

Martin Schmarcz, ředitel tiskového odboru Úřadu vlády ČR: Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.