Aktuálně

26. 4. 202314:20

Výsledky jednání vlády 26. dubna 2023

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Ke schválení

1. Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2022
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 158/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
čj. 342/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh změn ve složení Legislativní rady vlády
čj. 293/23 – bod 16 schůze vlády 12. 4. 2023
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

4. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2022
čj. 334/23
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Konvergenční program České republiky (duben 2023)
čj. 337/23
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2023
čj. 322/23
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Návrh na sjednání Dohody o partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a členy Organizace afrických, karibských a tichomořských států na straně druhé
čj. 357/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

7. Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2022 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
čj. 336/23
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Poskytnutí peněžních darů do zahraničí mezinárodním organizacím a vybraným institucím v roce 2023 z kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí
čj. 319/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Poskytnutí peněžního daru pro Ukrajinu za účelem zajištění výcviku ukrajinských dopravních pilotů v České republice
čj. 325/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2024 a léta následující
čj. 320/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Poskytnutí peněžních darů do zahraničí na péči o české válečné hroby v roce 2023
čj. 338/23
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Stanovení obce Chýně městem
čj. 313/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Návrh na jmenování 2 členů výzkumné rady Technologické agentury České republiky
čj. 330/23
Předkládá: ministryně pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Návrh na jmenování doc. PharmDr. Ondřeje Soukupa Ph.D., profesorem
čj. 327/23
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí ve Spojených státech amerických ve dnech 1. až 5. května 2023
čj. 316/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Zpráva o návštěvě prezidenta republiky ve Slovenské republice ve dnech 13. a 14. března 2023
čj. 317/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Zpráva o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady a eurosummitu ve dnech 23. a 24. března 2023 v Bruselu
čj. 315/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Zpráva o pracovní návštěvě prezidentky Maďarské republiky Katalin Novákové v České republice dne 3. března 2023
čj. 318/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Návrh na povolení výjimky z podmínky trvalé nepotřebnosti materiálu a bezúplatný převod tohoto materiálu Ukrajině
čj. 359/23
Předkládají: předseda vlády a ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Makroekonomická predikce České republiky (duben 2023)
čj. 335/23
Předkládá: ministr financí

2. Informace o veřejné zakázce „Zabezpečení životního cyklu PPLRK RBS-70 a RBS-70 NG“
čj. 326/23
Předkládá: ministryně obrany

3. Informace o zakázce „Radiokomunikační prostředky pro MV VzS – modernizace“
čj. 328/23
Předkládá: ministryně obrany

4. Informace o veřejné zakázce „Servisní podpora víceúčelových vrtulníků H-1-zajištění životního cyklu“
čj. 329/23
Předkládá: ministryně obrany

5. Informace o zakázce SÚRAO: „The Trial Run of Final Disposal of Posiva (Zkušební provoz hlubinného úložiště ve Finsku)“
čj. 332/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu