Očekáváné události

2. 1. 200713:51

Schůze české vlády

Schůze vlády České republiky se koná ve středu 3. ledna 2007 od 9.00 hod. v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše, Praha 1.

Úřad vlády ČRVláda bude projednávat mj. následující materiály: Vyhodnocení plnění Strategie zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii za období leden - září 2006, Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/07 "Prostředky státního rozpočtu poskytované na veřejnou osobní dopravu", Stanovisko Ministerstva kultury ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/11 "Majetek státu a prostředky státního rozpočtu z kapitoly Ministerstvo kultury" a Zpráva o realizaci jednotlivých koncepčních opatření Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením. Dále bude vláda informována např. o stavu přípravy a výstavby dálnice D 47, postupu prací na reformě veřejné správy k 31. prosinci 2006 a aktuálním stavu informatizace krajů.

Kompletní program

8.55 hod. – fototermín
11.30 hod. – tisková konference (eventuálně bude upřesněno)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před zahájením akce.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR
tiskovy.odbor@vlada.cz