Aktuálně

15. 3. 202312:30

Výsledky jednání vlády 15. března 2023

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Pro informaci

1. Plnění cílů a milníků Národního plánu obnovy
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a ministr pro evropské záležitosti

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č.416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů
čj. 19/23
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření lesnicko-environmentální platby
čj. 97/23
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh nařízení vlády o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům
čj. 141/23
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Koordinace rozvoje kvantových technologií v České republice
Předkládá: ministryně pro vědu, výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

4. Návrh na uspořádání jednání Výkonné rady UNWTO (Světová organizace cestovního ruchu) v České republice v květnu 2024 v případě, že bude Česká republika zvolena členem Výkonné rady UNWTO
čj. 206/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o leteckých službách, podepsané v Nassau 7. prosince 2016
čj. 194/23
Předkládají: ministři dopravy a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Jmenování člena Dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR za Ministerstvo financí
čj. 191/23
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhů zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2023
čj. 200/23
Předkládají: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví a ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí na Ukrajině ve dnech 19. až 21. července 2022
čj. 195/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky v Polské republice a pracovní návštěvě prezidenta Polské republiky Andrzeje Dudy v České republice dne 24. ledna 2023
čj. 196/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno

10. Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky v Srbské republice ve dnech 29. a 30. ledna 2023
čj. 198/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o veřejné zakázce s názvem „Zajištění dlouhodobého sledování malých lesních povodí – hydrologický režim lesních ekosystémů v letech 2023-2026“
čj. 203/23
Předkládá: ministr zemědělství