Aktuálně

8. 3. 202319:38

Vláda odsouhlasila zapojení vojenských policistů do činnosti Mezinárodního trestního soudu v Haagu

Až patnáct příslušníků Vojenské policie Armády ČR by se mohlo zapojit do vyšetřování válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, kterých se dopouští Ruská federace na Ukrajině. Jejich zapojení do činnosti Mezinárodního trestního soudu v Haagu schválila vláda Petra Fialy na jednání ve středu 8. března 2023. Jejich vyslání musí odsouhlasit Parlament ČR.

Vláda Petra Fialy rozhodla zareagovat na výzvu Mezinárodního trestního soudu v Haagu smluvním státům tzv. Římského statutu, aby poskytnutím dostatečných zdrojů přispěly k vyšetřování zločinů páchaných ze strany Ruska na Ukrajině a potrestání jejich pachatelů. Česká republika chce na pomoc s vyšetřováním zločinů podle mezinárodního práva spáchaných v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině vyčlenit až 15 vojenských policistů s potřebným vybavením, kteří budou soudu k dispozici až do konce roku 2024. Působit budou buď přímo na Ukrajině, nebo případně i v centrále soudu v Nizozemsku.

Kabinet současně souhlasil i s vysláním až 20 příslušníků Speciálních sil Ministerstva obrany ČR do Nigeru za účelem výcviku a poradenství. Niger patří mezi nejchudší, ale zároveň politicky nejstabilnější země afrického Sahelu a tamní demokratická a prozápadní vláda chce čelit rostoucím bezpečnostním hrozbám ze strany islamistických a dalších teroristických skupin zásadním navýšením početního stavu armády. S výcvikem nových rekrutů mají pomoci i další spojenecké země konkrétně USA, Kanada, Francie, Německo, Belgie a Itálie. Vyslání obou kontingentů do mezinárodních misí musí odsouhlasit Parlament.

Kabinet také schválil novelu nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, která se týká zkvalitnění celoživotního vzdělávání všeobecných a dětských sester v onkologii a hematoonkologii zavedením specializačního vzdělávání. Zavádí rovněž specializačního vzdělávání v oblasti péče o osoby s chronickou (nehojící se) ránou.

Vláda projednala a schválila také dvě nařízení vlády, které se týkají zemědělských dotací z nového programového období Společné zemědělské politiky 2023-2027, a to konkrétně podmínky provádění opatření v odvětví vína a podmínky provádění opatření dobré životní podmínky zvířat. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva zemědělství.

Zabývala se také prioritami dvou dlouholetých humanitárních programů Pomoc na místě a MEDEVAC pro letošní rok. Program Pomoc na místě bude mít k dispozici 150 milionů korun a zaměří se na západobalkánskou a východní středomořskou migrační trasu, centrální středomořskou migrační trasu a západní středomořskou migrační trasu. Program MEDEVAC bude letos disponovat 60 miliony korun a bude zacílen na Blízký východ a severní Afriku a oblast širšího Sahelu. Další informace v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Vláda schválila také návrh novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu a související návrh novely zákona o pojišťovnictví. Jedná se o minimalistickou adaptaci evropského nařízení o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii distribuovaného registru a novely evropské směrnice, která se týká vymezení velkých pojistných rizik. Novela mění definici investičního nástroje, upravuje pravomoci České národní banky ve vztahu k pilotnímu režimu a dává do souladu českou legislativu s novým nařízením.

Kompletní výsledky jednání vlády