Aktuálně

7. 3. 202313:38

10. Týden v EU (6. března –13. března 2023)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU

Zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport (vzdělávání) dne 7. března 2023 v Bruselu

Na programu formálního zasedání minstrů pro vzdělávání, které se uskuteční 7. března 2023 v Bruselu, bude přijetí závěrů o dovednostech a kompetencích pro zelenou transformaci. Ministři budou taktéž diskutovat na téma vysoce kvalitních učitelů. V rámci bodu Různé podá Komise informaci o Evropském dni autorů. Tématem pracovního oběda bude integrace ukrajinských učitelů do vzdělávacích systémů ČS. Na okraj jednání Rady bude podepsáno Memorandum o porozumění o středoevropské spolupráci ve vzdělávání a odborné přípravě (HU, SK, CZ, SI, AT). .

Neformální zasedání ministrů obrany ve dnech 7. a 8. března 2023 ve Stockholmu

Na neformálním zasedání ve Stockholmu budou ministři a ministryně obrany nejprve za účasti ukrajinského ministra obrany O. Reznikova a velitelů mise EUMAM diskutovat o podpoře Ukrajiny ze strany EU. Následně se během pracovního oběda s generálním tajemníkem NATO J. Stoltenbergem, náměstkem generálního tajemníka OSN J.-P. Lacroixem a zástupcem EP budou věnovat otázce, jak čelit vnějšímu působení v globálním měřítku.

Neformální zasedání ministrů pro rozvoj ve dnech 8. a 9. března 2023 ve Stockholmu

Na neformálním zasedání ve Stockholmu budou ministři rozvoje v rámci uvítací večeře diskutovat na téma globálního zdraví za přítomnosti generálního ředitele WHO Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse. Další den se pak budou věnovat práci mnohostranných rozvojových bank (MDBs) v kontextu složitých globálních výzev. Během pracovního oběda proběhne neformální diskuze s místopředsedou ukrajinské vlády O. Kubrakovem na téma rekonstrukce Ukrajiny. V rámci AOB budou komisařka J.Urpilainen a místopředseda Komise J. Borrell informovat o aktuálním dění v implementaci Global Gateaway. 

Rada pro spravedlnost a vnitřní věci ve dnech 9. a 10. března 2023 v Bruselu

První den proběhne jednání ministrů vnitra. Úvodním tématem bude Schengen, v jehož rámci EK a SE PRES zhodnotí současný stav, a následně proběhne výměna názorů nad budoucností vízové politiky. Dalšími tématy budou zahájení provozu posíleného Schengenského informačního systému (SIS) nebo implementace interoperability. V odpolední části proběhne výměna názorů na dialog o vnitřní bezpečnosti, spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a o společné bezpečnostní a obranné politice. Poslední výměna názorů se bude týkat tématu azyl a migrace: vnější a vnitřní rozměr. Delegaci Ministerstva vnitra povede náměstek ministra R. Kaňa.

Druhý den proběhne jednání ministrů spravedlnosti, na kterém bude předložena zpráva o pokroku ke směrnicím o vymáhání a konfiskaci majetku a o vymezení trestných činů a sankcí za porušení omezujících opatření EU. Diskuze ministrů se bude týkat boje proti rasismu a antisemitismu a dále právního státu a jeho rozvoje v oblasti justice. 

Neformální zasedání ministrů obchodu ve dnech 9. a 10. března 2023 ve Stockholmu
Dne 9. března večer proběhne neformální večeře ministrů za účasti předsedy výboru Evropského parlamentu INTA B. Langeho. Dne 10. března bude poté diskutován příspěvek obchodní politiky ke konkurenceschopnosti EU ve světle současných výzev a obchodní vztahy EU a USA. Tématem pracovního oběda za účasti ukrajinské vicepremiérky a ministryně hospodářství J. Svyrydenko budou obchodní aspekty pomoci Ukrajině. 

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I ve dnech 8. a 10. března 2023

Na programu Coreperu I je příprava zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (13. a 14. března) a zasedání Rady pro životní prostředí (16. března). SE PRES bude informovat o výsledcích neformálních trialogů k návrhu rozhodnutí o vyhlášení roku 2023 rokem dovednosti, k revizi směrnice o energetické účinnosti, k revizi směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů energie a k návrhu nařízení o kontrole rybolovu. Vedle toho bude představen návrh předběžného pořadu jednání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku – část energetika (28. března).

Coreper II dne 8. března 2023

Na programu Coreperu II je příprava zasedání Rady pro obecné záležitosti (21. března), zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci (14. března) a zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci (9. a 10. března). Velvyslanci si dále vymění názory na nařízení o statutu a financování evropských politických stran a nadací, na vnější rozměr migrace (MOCADEM) a zapojí se do přípravy pozice Rady ke Stabilizační a asociační Radě EU – Severní Makedonie. Coreper II také poskytne vodítka pro další práci, pokud jde o přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech. SE PRES bude informovat o výsledcích trialogu k nařízení o evropských zelených dluhopisech (EuGB) a k revizi nařízení Eurodac. Na okraji jednání se uskuteční snídaně velvyslanců Coreperu II s ředitelem agentury Frontex H. Leijtensem a neformální jednání o určení sídla budoucí agentury EU pro boj proti praní špinavých peněz (AMLA).


3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


V týdnu od 6. do 10. března se uskuteční schůze výborů EP. K jednáním zasednou rovněž politické frakce, které připraví nadcházející plenární zasedání ve Štrasburku (13.–16. března).

Výběr z plánovaných schůzí výborů EP:

ENVI (6. 3.)

ECON (6. 3.)

AFET (9. 3.)

ITRE (9. 3.)

LIBE (6.–8. 3.)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Kolegium Komise zasedne ve středu 8. března 2023. Na programu jednání kolegia figurují následující body:

–  Bezpečnostní a obranný balíček

– Solidarita s Ukrajinou: rok provádění směrnice o dočasné ochraně (M. Schinas)

PT RHSD pro EU


Jednání dne 10. března 2023

I/ K PROJEDNÁNÍ

  1. Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 23. a 24. března 2023 v Bruselu

II/ PRO INFORMACI

  1. Průběh a výsledky mimořádného zasedání Evropské rady dne 9. února 2023 v Bruselu
  2. Národní program reforem ČR 2023
  3. Národní konvent o EU
  1. Aktuální dění v otázce implementace výstupové dohody a dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a UK

III/ RŮZNÉ