Aktuality

13. 12. 200616:49

4. Zasedání Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity v roce 2006

4. Zasedání Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity v roce 2006 se bude konat ve čtvrtek 21. prosince 2006.

Program zasedání:
1. Schválení nového záměru dotačního programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků pro rok 2007.
2. Změna Statutu dotačního výboru Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity.
3. Informace o vystěhování obyvatel „pavlačového domu“ ve Vsetíně.
4. Různé.