Aktuálně

7. 2. 202310:35

6. Týden v EU (6. února – 13. února 2023)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Zasedání Rady pro obecné záležitosti (GAC) dne 6. února 2023 v Bruselu

Na první Radě GAC během SE PRES nejprve předsednictví tradičně představí své priority. Ministři se následně budou věnovat přípravě mimořádné Evropské rady, která se v Bruselu uskuteční ve dnech 9. a 10. února. Na závěr bude Rada informována o aktuálním vývoji vztahů mezi EU a Spojeným královstvím. 

Zasedání Rady pro konkurenceschopnost (COMPET) v části vnitřní trh, průmysl a inovace ve dnech 6. – 8. února 2023 ve Stockholmu

Delegace se dne 6. 2. zúčastní obchodního veletrhu a galavečeře. Druhý den budou členské státy diskutovat o krátkodobých opatřeních za účelem zajištění dlouhodobých cílů v oblasti konkurenceschopnosti. Následně bude program rozdělen do 3 workshopů (vnitřní trh a vyšší potenciál volného pohybu služeb k naplnění cílů dvojí transformace; financování klimatické transformace; mezinárodní spolupráce za účelem urychlení dvojí transformace). Každý workshop bude moderován členským státem současného tria, ČR bude moderovat workshop k vnitřnímu trhu. Na workshopy naváže pracovní oběd zaměřený na agendu v oblasti konkurenceschopnosti. 

Poslední den (8. 2.) proběhne politická debata ministrů pro výzkum o tom, jak posílit a rozvíjet využití dat z výzkumných infrastruktur, aby bylo možné lépe čelit různým společenským výzvám a posílit konkurenceschopnost. Ministři také povedou politickou debatu o otevřeném přístupu k vědeckým publikacím a o tom, jak se bude systém vědeckých publikací vyvíjet a jak jej ovlivní digitalizace. 

Zasedání Evropské rady ve dnech 9. a 10. února 2023 v Bruselu

Na mimořádném zasedání Evropské rady (ER) lídři navážou na institucionální summit EU-Ukrajina z 3. února a znovu potvrdí svou neutichající podporu Ukrajině. Dále se budou zabývat oblastí hospodářství a konkurenceschopnosti EU mj. v kontextu amerického protiinflačního zákona. ER se také zaměří na vnější dimenzi migrace. 

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022)Coreper


Coreper I dne 8. února

Coreper I projedná finální text kompromisní dohody mezi Radou a Evropským parlamentem k EU ETS pro letectví, Sociálně klimatickému fondu a EU ETS společně s rezervou tržní stability. Dále bude PRES informovat o výsledku z trialogu k nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (AFIR) a k revizi směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů energie (RED). Na závěr se představí agenda nadcházející Rady pro konkurenceschopnost.

Coreper II dne 8. února

Na Coreperu II proběhne follow-up z pondělní Rady pro obecné záležitosti (GAC) jako i příprava nadcházející Rady GAC 21. února. Zároveň si Coreper II vymění názory před nadcházející Radou pro hospodářské a finanční záležitosti k hospodářským dopadům ruské agrese na Ukrajině a k přezkumu rámce pro správu hospodářských záležitostí EU. Dále připraví pozici EU před nadcházejícím summitem G20 a schválí závěry k revizi unijního seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti.


3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


 

V týdnu od 6. do 10. 2. se uskuteční schůze výborů EP, k jednáním rovněž zasednou politické frakce EP.

Výběr z programu schůzí výborů EP:

ITRE (9. 2.)

ENVI (9.2.)

AFET (9. 2.)

Projednání návrhu zprávy k Aktu o posílení evropského obranného průmyslu prostřednictvím kolaborativního zadávání veřejných zakázek (společná schůze s ITRE)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Zasedání kolegia Evropské komise ve středu 8. února v Bruselu 

Na programu kolegia EK figuruje následující bod:

Unijní cíle ve věci odolnosti vůči katastrofám /HR/VP, J. Borrell/ 

4. Týden v EU (24. – 31. ledna 2022)Výbor pro EU na vládní úrovni


Jednání dne 8. února 2023

Ke schválení:

1. Mandát na mimořádné zasedání Evropské rady ve dnech 9. a 10. února 2023 v Bruselu


5. Týden v EU (31. ledna – 7. února 2022) Evropské výbory PČR


Ve středu 8. 1. zasedne Výbor pro evropské záležitosti PSP a rovněž Výbor pro záležitosti EU Senátu.

Na programu schůze VEZ PSP figurují následující body:

Na programu schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu figurují následující body: