Aktuálně

2. 2. 202315:55

Národní ekonomická rada vlády se zabývala konsolidací státního rozpočtu a problematikou osob v exekuci

Ve Strakově akademii se ve středu 1. února 2023 uskutečnilo setkání členů Národní ekonomické rady vlády (NERV) s předsedou vlády a zástupci ekonomických resortů vlády.

Členové Národní ekonomické rady vlády a přítomní hosté na úvod jednání vyslechli ústní informaci o probíhající finalizaci opatření pro konsolidaci státního rozpočtu. Pod patronací Ministerstva financí probíhala jednání mezi zástupci vládní koalice, resortů a členů NERV. Během února by měl být výsledný balíček opatření, která získají podporu, dopracován a zveřejněn.

NERV prodiskutoval také problematiku zvýšení kvality analytické práce v rámci státní správy. Byly představeny náměty konkrétních změn v analytickém zázemí resortů, jejichž cílem by mělo být zvýšení efektivity státní správy, posílení analytického zázemí potřebného pro expertní rozhodování ministerstev a s tím související i zlepšení procesů hodnocení dopadů regulace.

Účastníci jednání se zabývali rovněž problémy, kterým lidé čelí v oblasti exekucí, a kroky, jak současnou situaci řešit. Vláda již připravila návrh dvou zákonů umožňujících spuštění třetího tzv. milostivého léta, do kterého chce zahrnout i některé dluhy a nedoplatky v oblasti daní a sociálního pojištění. NERV navrhl tuto iniciativu navázat dalšími dílčími parametrickými úpravami, například doplněním stávajících opatření o rušení bagatelních exekucí či zlepšováním komplexního systému oddlužení, což by mohlo zároveň omezit spadání lidí s existenčními problémy do šedé ekonomiky.

Cílem navržených kroků by mělo být maximalizovat počet lidí, kteří se skutečně zbaví dluhových problémů a budou moci případně vystoupit z tzv. šedé ekonomiky, což bude mít pozitivní vliv např. na jejich budoucí výši důchodu. Na jednání padly i náměty na zpřísnění povinnosti exekutorů informovat o oddlužení, vyšší tlak na přezkum (což posílí pozice férových věřitelů) a na úpravu systému tak, aby se omezil tlak na snižování příjmů před srážkami v insolvenci. NERV navrhl také zavést speciální režim pro zvlášť zranitelné osoby (důchodci, invalidé atd.).

Členové NERV se na jednání zabývali také personálními otázkami. Dosavadní koordinátor NERV Jan Procházka se stane členem Bankovní rady České národní banky, a proto jeho funkci koordinátora po jmenování premiérem Petrem Fialou převezme David Havlíček, člen NERV a člen poradního sboru předsedy vlády.