13. 12. 200611:41

Informace o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romských komunit

Informace o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2005 -Informaci na základě vyžádaných zpráv příslušných resortů zpracovala kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity na základě úkolu zadaném vládou ČR 1. místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti usnesením ze dne 4. května 2005 č. 532, část IV. písm. c). Předchozí informace o plnění usnesení týkajících se romských komunit byly vládě předloženy k 30. září 1998, 4. lednu 1999, 5. listopadu 1999, 24. květnu 2000, 31. prosinci 2000, 31. prosinci 2001, 31. prosinci 2003 a 31. prosinci 2004. Předkládaná informace je pracovní pomůckou pro všechny orgány veřejné správy zabývající se romskou tématikou.