12. 12. 200618:42

Návrh vhodného institucionálního řešení zabezpečení programu terénní sociální práce (2004)

Program Podpory terénní sociální práce vychází z Koncepce romské integrace (2001, 2002, 2003) a usnesení vlády ze dne 19. dubna 2000 č. 386, k Zásadám poskytování účelových dotací z položky Podpora projektů integrace romské komunity kapitoly Všeobecná pokladní správa zákona č. 58/2000 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2000.