Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

3. 1. 202310:12

Informace týkající se poskytnutí materiálů

Žádost o poskytnutí materiálů schválených vládou

Úřad vlády České republiky obdržel dne 13. prosince 2022 elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí materiálů, které měla vláda k dispozici při výběru nového předsedy Národní sportovní agentury.

Požadované materiály byly žadateli poskytnuty.