Aktuality

5. 12. 202212:37

Jednání Rady vlády pro národnostní menšiny ze dne 18. 10. 2022

Dne 18.10.2022 se uskutečnilo online jednání Rady vlády pro národnostní menšiny.

Na programu byly následující body:

 1. Úvodní slovo předsedy vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
 2. Záležitosti fungování Rady
  1. Změna statutu Rady a jmenování místopředsedkyně Rady
  2. Pravidelná účast na zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny – stálí hosté
  3. Obnova činnosti Výboru pro dotační politiku – nominace předsedy, místopředsedy a členů
  4. Zřízení pracovní skupiny pro naplňování doporučení plynoucích z mezinárodních závazků (Rámcová úmluva o ochraně menšin a Evropská charta regionálních či menšinových jazyků)
 3. Reflexe výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2021 s důrazem na národnostní menšiny a výhledy do budoucna
 4. K aktuální nabídce národnostně menšinového vysílání ve veřejnoprávních médiích – informace a diskuse
 5. Otázka menšinových památek, jejich právní ochrany a využívání pro cestovní ruch
 6. Situace pravoslavné části Olšanských hřbitovů (Nekropole ruské emigrace) a otázka Pravoslavné církve v ČR
 7. Podpora národnostních menšiny z dotačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva kultury a Úřadu vlády ČR – informace a diskuse
 8. Rozšíření ochrany německého jazyka částí III Evropské charty regionálních či menšinových jazyků a ochrany chorvatského jazyka částí II Charty – informace a diskuse
 9. Různé
 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení – připomínka vietnamské menšiny k zápisu vietnamských jmen
 2. Nové nařízení vlády, které by nahradilo dosavadní platné nařízení vlády 98/2002 Sb. (Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity)
 3. Návrh nominace Ireny Novákové na členku dotační výběrové komise MK ČR, odboru regionální a národnostní kultury, za německou menšinu