Dotace pro rok 2023

16. 11. 202211:28

Výzva k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu „Protidrogová politika“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na rok 2023

Dne 16. listopadu 2022 byla vyhlášena výzva k podání žádostí pro rok 2023.

Veškeré informace k vyhlášené výzvě jsou uvedeny v dokumentu Výzva k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2023.

Věnujte také pozornost dokumentu Podmínky pro poskytnutí a čerpání neinvestiční dotace v rámci dotačního titulu „Protidrogová politika“ Úřadu vlády ČR.

Termín pro podání žádostí je pátek 16. prosince 2022.