Očekáváné události

28. 11. 200612:19

Schůze české vlády

Schůze vlády České republiky se koná ve čtvrtek 30. listopadu 2006 od 19.30 hod. v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 4, Praha 1.

Úřad vlády ČRVláda bude jednat mj. o Postoji vlády ČR k otázce volného pohybu pracovníků pro občany Bulharska a Rumunska po přistoupení těchto států k EU, Konvergenčním programu České republiky, Definici bydlení dle sociální politiky státu, Možnostech veřejných rozpočtů spolufinancovat prostředky z fondů EU v letech 2007 až 2013, Návrhu na zajištění finančních prostředků v roce 2006 na platbu státu za osoby, za které je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát a Podnětu Rady vlády České republiky pro lidská práva ke zřízení samostatného orgánu pro šetření deliktního jednání příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborů. Dále bude vláda informována o výsledcích zjištění efektivnosti rozvoje a provozu informačního systému ADIS a Analýze stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím - 2006.

Kompletní program lze nalézt v odkazu Programy jednání vlády

19.25 hod. – fototermín
21.00 hod. – tisková konference (eventuálně bude upřesněno)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před zahájením akce.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR
tiskovy.odbor@vlada.cz