Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

11. 11. 202212:31

Informace týkající se Úřadu vlády ČR

Žádost o poskytnutí informací týkajících se podání doručených na Úřad vlády ČR, Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu a protokolu o nahlížení do spisu

Vážený pane,

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) obdržel dne 25. října 2022 Vaše další písemné podání, v němž žádáte s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informací týkajících se Vašich podání zaslaných na Úřad vlády, složení Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (dále jen „Etická komise České republiky“) a protokolu o nahlížení do spisu ze dne 10. října 2022.

K bodu I. a II. Vaší žádosti si Vám dovoluji sdělit, že čísla jednací Vašich podání podle uvedených dat jsou následující:

25. března 2022 - čj. 14537/2027-UVCR,

5. dubna 2022 - čj. 16969/2022-UVCR,

25. dubna 2022 - čj. 18664/2022-UVCR,

5. května 2022 - čj. 18861/2022-UVCR,

25. března 2022 - čj. 18864/2022-UVCR,

6. června 2022 – čj. 25802/2022-UVCR,

22. června 2022 - čj. 29013/2022-UVCR.

Dále si dovoluji uvést, že Úřad vlády neeviduje Vaše podání ze dne 29. června 2022. Pro úplnost doplňuji, že Úřad vlády disponuje Vaším podáním ze dne 30. června 2022, které bylo zaevidováno pod čj. 31807/2022-UVCR.

K bodu III. Vaší žádosti uvádím, že předsedou Etické komise České republiky je doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D., dalšími členy jsou JUDr. Stanislav Devátý, Dr., Ludmila Rakušanová, Mgr. František Bublan, PhDr. Petr Blažek, Ph.D., Jiří Zajic, PhDr. Jan Kalous, Ph.D. a Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.

K bodu IV. si dovoluji zaslat jako přílohu této odpovědi kopii protokolu požadovaného ve Vaší žádosti.

S pozdravem

 

Mgr. Ivana Beránková v. r.

vedoucí Oddělení právního

zástupkyně ředitele Odboru právního a kontrolního

 

Přílohy:

Příloha č. 1 – kopie protokolu ze dne 10. října 2022