Pracovní skupina pro otázky romských žen

9. 11. 20229:38

Pracovní skupina pro otázky romských žen

Pracovní skupina pro otázky romských žen byla zřízena z rozhodnutí předsedy Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jen „Rada“) na základě usnesení Rady č. 17/2021 ze dne 5. listopadu 2021 Pracovní skupina je poradním a pracovním orgánem Rady, jejímž úkolem je zaměřit se na specifika nerovností romských žen při implementaci Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030.

Mezi úkoly pracovní skupiny patři:

Seznam členů a členek Výboru je k dispozici pod tímto odkazem.

Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Gregorová, e-mail: gregorova.marketa@vlada.cz, telefon: 00420 771 292 993