Programy zasedání a výsledky

23. 11. 200612:21

Program 4. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 7. prosince 2006

1. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnější úprava převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropských společenství
Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí RNDr. Petr Nečas

Legislativní rada vlády doporučila vládě návrh nařízení vlády schválit ve znění stanoviska Odboru vládní legislativy.

2. Návrh nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí RNDr. Petr Nečas

Legislativní rada vlády doporučila vládě návrh nařízení vlády schválit.

3. Návrh nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
Předkladatel: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí RNDr. Petr Nečas

Legislativní rada vlády doporučila vládě návrh nařízení vlády schválit ve znění přepracovaného stanoviska Odboru vládní legislativy.

4. Upravené znění návrhu zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
Předkladatel: ministr životního prostředí Ing. Petr Kalaš

Legislativní rada vlády doporučila vládě návrh zákona schválit.

5. Upravené znění návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr financí Ing. Vlastimil Tlustý, CSc.

Legislativní rada vlády doporučila vládě návrh zákona schválit ve znění dopracovaného stanoviska Odboru vládní legislativy.