Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2020

27. 9. 202213:48

Informace týkající se vlády ČR

Žádost o poskytnutí záznamu z jednání vlády ČR

Vážený pane,

Úřad vlády České republiky obdržel dne 7. září 2022 Vaši elektronickou žádost s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „citovaný zákon“) o zaslání záznamu z jednání vlády České republiky ze dne 27.07.2022

V reakci na Vaši žádost si Vám dovoluji sdělit, že Vámi požadovaná informace byla zveřejněna  a jedná se tak o informaci ve smyslu § 6 odst. 1 citovaného zákona. Dovoluji si Vás proto odkázat na internetovou stránku, kde se Vámi požadovaný záznam z jednání vlády České republiky nachází (internetové stránky vlády České republiky), viz https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2022-07-27.

S pozdravem

Mgr. Ivana Beránková v. r.

pověřena zastupováním vedoucího Oddělení právního