Tiskové konference

17. 8. 202217:25

Tisková konference po jednání vlády, 17. srpna 2022

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Dámy a pánové, dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. O úvodní slovo poprosím předsedu vlády Petra Fialu.

Petr Fiala, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové, na včerejším pracovním jednání členů vlády i na dnešním řádném jednání vlády bylo velkým tématem samozřejmě zajištění dostatku dostupných energií pro všechny naše občany. Jak jsme oznámili, tak do konce srpna představíme konkrétní parametry úsporného tarifu, který se bude týkat všech občanů, kteří energie odebírají. Společně s úsporným tarifem dojde k odpuštění plateb za obnovitelné zdroje energie, které platí jak občané, tak i firmy, takže toto opatření se pozitivně dotkne firem.

Kromě úsporného tarifu dostalo Ministerstvo průmyslu a obchodu za úkol prověřit, zda zálohy, které jednotliví dodavatelé energií vyměřují zákazníkům, a v těchto dnech dostávají naši občané spoustu nově vyměřených záloh, zda tyto zálohy skutečně odpovídají pravidlům pro stanovování záloh, tedy odpovídají očekávané spotřebě a ceně energií, a zda nejsou ze strany dodavatelů zneužívány. 

Chci také zdůraznit to, co už vláda řekla. Chci to znovu zopakovat. Že občany nenecháme padnout. A co tato slova v praxi znamenají? Ještě jednou připomenu: Tato slova znamenají, že občané zaplatí za bydlení maximálně 30 procent svých příjmů, v Praze 35 procent, a to včetně všech poplatků za vodu a energii. Znovu opakuji: Občané zaplatí za bydlení maximálně 30 procent, v Praze 35 procent svých příjmů včetně poplatků za energie. Veškeré náklady na bydlení nad 30 procent jejich příjmů je jim stát připraven uhradit, a to prostřednictvím příspěvku na bydlení, o který v současné době je možné žádat online nebo fyzicky na úřadu práce. Tento příspěvek byl naší vládou v minulých měsících výrazně zjednodušen a navýšen tak, aby na něj dosáhla větší skupina domácností.

Chci všechny občany také ujistit, že jsme díky našim aktivním krokům na zimu připraveni a žádné úspory, které by byly v krajním případě nedostatku energií potřeba, nebudou upřednostňovat byznys před občany. Chtěl bych vyvrátit nesmysly o tom, že někdo bude chodit kontrolovat občany do kuchyně, na kolik stupňů mají zapnuté topení a podobné věci.

My jsme na zimu připraveni. My samozřejmě musíme sledovat i kritické scénáře a být na ně nachystáni, ale nepočítáme s nimi. Jsme nachystáni tak, že budeme mít dostatek energií, abychom zimu zvládli. Ano, situace není kvůli Putinově ekonomické válce proti Západu jednoduchá, to neříkáme, ale děláme všechny kroky pro to, abychom ji zvládli a aby se tato situace občanů dotkla co nejméně.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji. Poprosím prvního místopředsedu vlády Víta Rakušana.

Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Dobrý den, dámy a pánové, já tři informace ode mě a z rezortu Ministerstva vnitra. Zaprvé, pozvali jsme si na dnešní jednání vlády České republiky pana ředitele Petra Mlejnka. Diskutovali jsme s ním všechny otázky v důvěrném režimu a na základě jednání, dnešního jednání vlády jsme neshledali důvody k jeho odvolání.

Petr Mlejnek je držitelem prověrky na Tajné, v současné době má zažádáno o prověrku Přísně tajné a samozřejmě, že prověrka Přísně tajné je jedním z kvalifikačních předpokladů pro výkon takové funkce. On, stejně jako kdokoli jiný z ostatních šéfů služeb v České republice, musí mít prověrku na Přísně tajné. Pokud by samozřejmě takovou prověrku nezískal, tak v té chvíli nemá kompetenci k tomu, aby vykonával tuto funkci. V současné době on má prověrku na Přísně tajné z roku 2018, prověrku na NATO secret z roku 2020, může se tedy seznamovat s materiály, které jsou v tomto režimu.

Další bod, na který bych rád upozornil spíše proto, abychom předešli nějaké špatné interpretaci. Schválili jsme návrh zákona proti šíření teroristického obsahu online. To není žádný zákon, který by měl zasahovat do nějakých osobnostních práv, nějaké mazání soukromých korespondencí a podobně. Týká se to pouze a jen veřejně šířeného obsahu a je to záležitost, která vychází z nařízení Evropského parlamentu. Abychom si uměli představit, o co se jedná, tak pokud by někdo zveřejňoval třeba nějaké džihádistické popravy a podobně, tak to je ten obsah, kde přesně stanovené orgány mají právo, řekněme, tento závadný obsah z veřejného prostoru odstranit.

Spolupracovat tady bude Policie České republiky, bude spolupracovat s Českým telekomunikačním úřadem a ten bude současně projednávat i přestupky zavedené tímto zákonem. Policie, jak víte, bude mít i specializované pracoviště od 1. 1. příštího roku, které se bude věnovat právě šíření terorismu a součástí bude i tato práce. 

Stručná informace z mé souhrnné zprávy z jednání strategické skupiny k Ukrajině. Tady je jedna pozitivní zpráva, kterou bych vypíchnul nad ty ostatní. Už více než 105 000 občanů Ukrajiny, kteří přišli do České republiky, si našlo práci. Proč to říkám. Tito lidé už neberou žádné dávky, tito lidé už naopak do našeho systému přispívají. Takže to, co my jsme říkali, že chceme co nejrychleji zapojit lidi na trh práce, co nejrychleji zapojit do systému, tak se nám daří.

Stejně pozitivní zprávou je, že se absolutně neprokázalo strašení, které se objevovalo už někdy na jaře, vzpomeňte si na některé parlamentní výroky našich opozičních kolegů, kolik to bude stát zdravotní systém v České republice. Příchozí z Ukrajiny nečerpají zdravotní systém více než občané České republiky. Je to zcela standardní a ti, kteří pracují, logicky do toho zdravotního systému České republice i přispívají. Stejně tak jsme byli ubezpečeni o tom, že zápisy do škol proběhly tak, jak měly a v září budou školy připraveny na to, aby přijaly bez nějakých problémů a omezení pro české děti i příchozí z Ukrajiny.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, poprosím ministra zemědělství Zdeňka Nekulu.

Zdeněk Nekula ministr zemědělství: Dobrý den, dámy a pánové. Vláda dnes rozhodla o dalším postupu České republiky ve věci auditního šetření Evropské komise o možném střetu zájmů bývalého premiéra Andreje Babiše. Závěry auditního šetření zcela jasně potvrdily, že Andrej Babiš byl ve střetu zájmů.

Rozhodli jsme se, že proti provádějícímu rozhodnutí v části týkající se střetu zájmů a ukončení administrace dotčených projektů nebudeme podávat žalobu. Výsledky auditu plně respektujeme. Státní zemědělský intervenční fond nyní přistoupí ke zpětnému vymáhání prostředků, které byly vyplaceny společnosti Schrom Farms, což je nějakých zhruba 1,6 milionu korun. Tato společnost patří do skupiny Agrofert. A dále budou ukončovány smlouvy a projekty, které byly preventivně pozastaveny u společností skupiny Agrofert. Další postup ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu bude standardní a dle běžných postupů.

Pravidla musí platit stejně jak pro ty nejmenší zemědělce, tak i pro toho největšího. Pokud někdo čerpá peníze v rozporu s pravidly, budou se tyto prostředky vymáhat zpět, a pokud bylo rozhodnuto o protiprávním udělení dotace a ta nebyla ještě vyplacena, dojde k zastavení celého procesu a ta dotace nebude vyplacena.

Další kapitolou jsou tzv. nárokové dotace a za to rozhodné období, které šetřila Evropská komise, tak hovoříme o částce až 4,5 miliardy korun.

Pokud jde o detaily dalšího postupu, tak je to zcela v kompetenci Státního zemědělského intervenčního fondu. Je to nezávislá platební agentura a jak jsem řekl, bude se postupovat standardně.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji a já poprosím ministra školství, mládeže a tělovýchovy Vladimíra Balaše.

Vladimír Balaš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Děkuji, dobrý den, dámy a pánové, já mám dnes pozitivní zprávu pro naše školství. Vláda se zabývala novelou zákona o pedagogických pracovnících a novelou školského zákona. Udělala poměrně významný krok na cestě ke zkvalitnění našeho vzdělávání. V tom návrhu zákona, který navazuje na programové prohlášení vlády, tak mimo jiné jde o posílení postavení ředitele jako manažera, o podporu začínajících učitelů a realizaci reformy profesní přípravy učitelů, která by zejména měla akcentovat praktické dovednosti.

Dále pak, a to je samozřejmě také velmi důležitý bod, je garance kvalitního platového ohodnocení pedagogických pracovníků, a to udržením jejich platů na úrovni 130 procent průměrné hrubé měsíční mzdy. Kromě toho ten návrh zákona zavádí také prvky kariérního řádu prostřednictvím ukotvení pozice jak provázejícího, tak uvádějícího učitele, a to zejména v souvislosti tedy se začínajícími učiteli.  

A nakonec určitě je velmi důležité také zmínit, že další prvky, které pomáhají třeba ke zkvalitnění a týkají se speciálních pedagogů v různých oblastech, třeba v oblasti logopedie a dalších.

Ten návrh zákona vychází z návrhu, který už předložila naše koalice v rámci opozice v roce 2019, který prošel Poslaneckou sněmovnou, ale byl vrácen Senátem zpátky a nebyl prohlasován, což byla sice škoda, ale na druhou stranu nám to umožnilo podívat se na připomínky, vypořádat je a ten návrh ještě dále zkvalitnit a věřím tomu, že se to povedlo. Děkuji.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji a nyní otevírám prostor pro dotazy, Česká televize.

Petr Kozlíček, Česká televize: Dobrý den. První dotaz bych poprosil na ty kontroly záloh, které zmiňoval pan premiér. Co by se stalo, pokud by skutečně při těch kontrolách tedy bylo zjištěno, že jsou neúměrně nastavené? Hrozí tam nějaký trest nebo vrácení? Tak jestli můžete tohle vysvětlit? Poté bych se rád zeptal, zda jste se dostali dnes na jeden z těch bodů jednání, který byl oznamovaný, to znamená ten, který se týkal sportovní agentury, její budoucnosti a restrukturalizace, a to třeba i s ohledem na to, že řada sportovních klubů, mládežnických třeba, v souvislosti s energiemi, drahými, hovoří o tom, že budou mít problémy udržet svoji existenci. Tak jestli třeba v tomhle směru jste se tím nějak zbývali? A další dotaz bych poprosil na poslaneckou novelu ohledně omezení příjmů darů politických subjektů od firem. Jaké stanovisko jste jako vláda zaujali a proč? A poslední prosba, jestli můžete v rychlosti okomentovat tu aktuální situaci ohledně zástupkyně ombudsmana Moniky Šimůnkové, která se rozhodla rezignovat na svoji funkci kvůli těm rozporům nebo nesouhlasu s panem ombudsmanem? Díky.

Petr Fiala, předseda vlády: Děkuji, tak já začnu tou poslední otázkou. Já jsem byl s paní zástupkyní veřejného ochránce práv, paní doktorkou Šimůnkovou v kontaktu. Vím o tom jejím rozhodnutí. Nemám z něho žádnou radost. Pro ni ta situace byla nadále neúnosná a myslím si, že nás to všechny musí vést k následující úvaze: Jestliže Poslanecká sněmovna volí nejenom ombudsmana, ale i zástupce, zástupkyni ombudsmana, tak musí také garantovat, stát musí nějakým způsobem garantovat, aby nemohlo dojít k té situaci, ke které došlo v tomto případě. To znamená, že vlastně zástupkyni ombudsmana ombudsmanem byly odňaty veškeré pravomoci a bylo jí prakticky bráněno v její práci. Myslím, že musíme přemýšlet nad nějakým legislativním řešením, které takovouto situaci do budoucna ošetří tak, aby k ní nemohlo dojít.

Odchod paní Šimůnkové mě mrzí, je to odbornice, která se dlouhodobě zabývá problematikou lidských práv, je velmi ceněná v odborné komunitě, má řadu zkušeností a budu přemýšlet nad tím, jak její zkušenosti budeme moci pro český stát nadále využívat.

Marian Jurečka, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí: Já s dovolením doplním tu část vaší první otázky, a to je, že jsme dnes jasně dali pokyn, aby Ministerstvo průmyslu a obchodu a Energetický regulační úřad se opravdu velmi intenzivně zaměřily na otázku stanovování záloh, protože máme z terénu signály, že u některých domácností u odběrných míst dochází k tomu, že ta záloha s vysokou pravděpodobností neodpovídá, není adekvátní a je stanovena vyšší. Tudíž ten daný obchodník může na nějaký čas, dokud nedojde ke konečnému vyúčtování, si vylepšovat své cash-flow.

Takže na to se Energetický regulační úřad zaměří a zároveň je určitě na místě, aby lidé, kterým se nezdají ty nové zálohy adekvátní, aby se na Energetický regulační úřad obrátili, aby to bylo prověřeno. Prostě není možné, aby v této situaci docházelo i v této oblasti k zneužívání, takže i na to se hodláme zaměřit.

A já ještě tedy doplním i tu informaci pana premiéra. My jsme za první pololetí tohoto roku poté, co jsme i upravili parametry příspěvku na bydlení a doplňujeme tuto podporu domácností i tím doplatkem na bydlení a mimořádnou okamžitou pomocí, tak jsme vyplatili ze státního rozpočtu domácnostem přes pět miliard korun ve formě této pomoci.

A ta opravdu jasně stojí na tom, že jakákoli domácnost, které nestačí její příjmy na pokrytí nákladů na bydlení, to znamená nájemné, elektřina, voda, plyn, nestačí jim to pokrýt z 30 procent jejich příjmů, tak cokoli je nad těch 30 procent, v Praze na 35 procent, tak vykrývá stát v rámci příspěvku na bydlení. To je potřeba podtrhnout.

A k tomu ještě ta forma pomoci ve formě dostupného tarifu, ve formě například zvýšených důchodů, valorizovaných nebo ve výši 5 000 korun, které už administrujeme a vyplácíme. A tady jenom podtrhnu informaci, k dnešnímu dni máme více jak 333 000 žádostí na děti a už jsme vyplatili částku zhruba 1,2 miliardy domácnostem. Ty už je mají na účtech. Takže vláda opravdu pomáhá naprosto jasně, konkrétně a například v těchto formách podpory i velmi cíleně.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju, ještě tam byla ta NSA.

Petr Fiala, předseda vlády: Ano, tak Národní sportovní agentura, vláda je si vědoma skutečně problémů, které existují v oblasti sportu, i nespokojenosti části, minimálně části sportovní veřejnosti s fungováním Národní sportovní agentury. Jsme přesvědčeni, že tady musí dojít ke změnám, že ty změny vyžadují i legislativní úpravu. V tomto směru jednoznačně vítáme poslaneckou iniciativu a návrh tohoto zákona.

Vláda má určité pochybnosti o některých legislativních úpravách, respektive kvalitě toho návrhu po té legislativní stránce. Na tom si myslím, že můžeme ještě společně pracovat, ale v zásadě – proto to stanovisko takové, jaké vláda přijala – ale v zásadě jsme přesvědčeni o tom, že je potřeba legislativní úpravy v této oblasti provést a činnost Národní sportovní agentury výrazným způsobem vylepšit tak, aby skutečně sloužila rozvoji českého sportu, a to včetně sportování mládeže, pohybových aktivit občanů a všeho toho, co jsme si od této agentury slibovali.

Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Já možná to poslední, jestli mohu, to je ten poslední dotaz, který jsem si poznamenal. On to byl poslanecký návrh kolegů ze Starostů a nezávislých, jednalo se o novelu zákona o sdružování v politických stranách, která rozšiřuje, upravuje okruh osob, od kterých strany a hnutí nemohou přijímat dar nebo i jiné bezúplatné plnění.

Především to mířilo na dary ze zahraničí, které v sobě mohou mít ten rizikový potenciál toho, že by se snažily, řekněme, zahraniční subjekty ovlivňovat politický život v naší zemi. Vláda k tomuto návrhu zaujala neutrální stanovisko a ten návrh se ještě určitě bude projednávat v rámci meziklubových jednání před jednáním Poslanecké sněmovny.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju, Šimona jsem viděl, CNN. Potom Seznam.

Šimon Pilek, CNN Prima NEWS: Teď se slyšíme, super. Já mám pouze jeden dotaz: Ještě bych se doptal na to, jak jste si právě pozvali pana Mlejnka na dnešní jednání. Vím, že jste říkal, že jste to diskutovali v důvěrném režimu, každopádně, můžete alespoň přiblížit, jaké otázky, nebo jaké typy otázek jste panu Mlejnkovi pokládali, aby on tedy následně na ně odpověděl, a vy jste neshledali ten důvod pro jeho odvolání. Alespoň nějak přiblížit, jak to probíhalo. Díky.

Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Tak, jestli mohu začít, tak pan Mlejnek se jednotlivým členům vlády představil, protože ne se všemi přišel doposavad do kontaktu. Jeho gesce předsedy, nebo, pardon, ředitele rozvědky nespadá pod všechna ministerstva, spolupracuje s určitými. Během měsíce ve funkci určitě velmi úzce spolupracoval s ministrem zahraničních věcí, určitě spolupracoval se mnou a spolupracoval například i s ministerstvem průmyslu na řešení nejrůznějších strategických otázek české energetické bezpečnosti a podobně. Ale představil se zbylým členům vlády, dal se prostor dotazům.

A tady by asi opravdu nebylo dobré, abych já, jako ministr vnitra, ve chvíli, když jednáme v důvěrném, prozrazoval ty jednotlivé dotazy. Obecně vzato, samozřejmě, vyvolala se nějaká mediální pozornost, a co tajné službě nesluší, je mediální pozornost. To není žádná urážka novinářů, ti mají legitimní zájem se o cokoli zajímat, ale tajná služba má působit tak, aby na svoji práci měla co nejvíce klidu. A my bychom samozřejmě byli rádi, kdyby se toto povedlo v brzké době dosáhnout, protože, ano, takovýto zájem je v téhle chvíli škodlivý i pro službu jako takovou. Nicméně pan Mlejnek na všechny otázky, které mu byly kladeny, nějakým způsobem odpověděl.

Petr Fiala, předseda vlády: Já to doplním. Ta debata byla velmi důkladná a členové vlády vlastně kladli otázky na všechny problematické body, které se v poslední době objevily v médiích, a na všechny jsme dostali od pana ředitele Mlejnka odpověď. Navíc, aniž bych snad mohl jít do nějakých detailů, ale v té obecné rovině to snad mohu říct: Vláda obdržela informaci, že pan ředitel Mlejnek sehrál pozitivní roli při objasňování kauzy Dozimetr.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju, další dotaz Seznam.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: Dobrý den, já bych měla dotaz na pana ministra Nekulu a také asi na pana premiéra. Chci se zeptat na váš názor na otevřený dopis společnosti Agrofert vládě. Ta i přímo tedy vás, pane ministře Nekulo, obviňuje z toho, že jednáte protiprávně. Berete ten dopis třeba jako předžalobní výzvu nebo jako nějaké zastrašování? Děkuju.

Zdeněk Nekula ministr zemědělství: Tak, teď nevím, jestli mám předběhnout pana premiéra… Beru to jako určitou mediální hru společnosti Agrofert, nebo skupiny Agrofert. Možná by se dalo použít nějaké lidové úsloví o potrefené huse, ale já se toho zdržím.

Petr Fiala, předseda vlády: Já tady nemám ani zapotřebí komentovat placenou inzerci. Máme tady opravdu jiné starosti, které trápí české občany, a myslím, že i to, co tady dnes zaznělo, závěry auditního šetření Evropské unie, které ukazují střet zájmů a neoprávněnost vyplácených dotací Agrofertu, to mluví samo za sebe.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, ČTK.

Petr Fiala, předseda vlády: A možná bych k tomu dodal ještě jednu věc. My opravdu budeme důsledně chránit zájmy občanů a tohoto státu. Tak, aby prostě nebyl stát a nemohl být nikdy v budoucnu zneužíván ve prospěch jedné firmy. To je to podstatné.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Teď ČTK.

Radek, Jozífek, ČTK: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat pana ministra vnitra, poprosit ho o komentář k odchodu vašeho náměstka pro státní službu, i k těm důvodům, o kterých se hovoří. A jak to bude s hledáním nástupce?

Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Já začnu tou nejjednodušší odpovědí, a to je ta poslední. Hledání zástupce bude probíhat samozřejmě podle zákona. Je to vysoká funkce, v podstatě nejvyšší úředník, super-úředník a je potřeba tady postupovat tak, aby byl vybrán skutečně v důkladném výběrovém řízení člověk, který takovou funkci bude zvládat.

Já jsem byl každopádně s odborným výkonem pana náměstka Hůrky spokojen. Všechny zadané úkoly plnil tradičně dobře, které mu dala vláda nebo i já osobně. V této chvíli se ocitáme v situaci, kdy jsme se s panem náměstkem dohodli. Bylo to na jednání, které probíhalo přímo se mnou, vedl jsem ho já osobně a s panem náměstkem jsme se dohodli na tom, že podá rezignaci, dokončí jeden vládní úkol, který mu je dán, a ta rezignace je tedy dána ke konci září.

Já bych teď ty důvody jako takové nechtěl konkretizovat, a to ne z nějakého důvodu zamlžování, ale z toho důvodu, že pokud já jako ministr dostanu nějaké podání od jakýchkoli lidí z našeho ministerstva a nějakým způsobem si ho vyhodnotím, tak je mým úkolem ho řešit.

Já jsem tak učinil, řešil to můj nejbližší spolupracovník, ředitel mého kabinetu, a zároveň jsem ovšem přislíbil diskrétní přístup i těm, kteří to podání v této věci podali, a já to určitě dodržím. Pro mě je důležité, že se na Ministerstvu vnitra žádný typ problémů nezametá pod koberec.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju, Blesk poprosím teď a potom Seznam.

David Polák, Deník Blesk: Dobrý den, já bych se, mám tři otázky na pana premiéra. Dali jste za úkol panu Síkelovi nějaké datum, do kdy vás má informovat o tom, jak proběhla ta kontrola energetických firem? Dále jestli už na příští schůzi budete tedy schvalovat částky pro ten úsporný tarif, nebo jestli to bude na dalším? A poslední otázka, jelikož jste věděl o, sám jste to říkal, že jste věděl o tom, že paní Šimůnková chce rezignovat, počítáte s tím, že byste jí nabídl nějaký jiný post a chtěl byste ji zachovat ve službách státu?

Petr Fiala, předseda vlády: Tak začnu od konce. Já budu přemýšlet nad tím, jak využít kvalit a kompetencí a zkušeností paní Šimůnkové. Já tady nemám na mysli nějaké místo, ale určitě účast třeba v nějakém poradním orgánu nebo něco podobného by byla na místě a byla by škoda, kdyby stát člověka, který se tak dlouho zabýval lidskoprávní problematikou v různých pozicích a těší se velkému respektu odborné komunity, kdyby stát nějak jeho služeb nevyužil.

Pokud jde o ty termíny, my chceme tu odpověď co nejrychleji. To znamená, očekávám, že Ministerstvo průmyslu a obchodu nám bude už příští týden schopno sdělit skutečnosti, které se týkají výše záloh a jejich oprávněnosti. A pokud jde o konkrétní parametry úsporného tarifu, tak platí, co jsem řekl, to znamená, že do konce srpna ty jeho konkrétní parametry představíme.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju. Seznam a potom pan Kopecký, iDNES.

Kristýna Jelínková, TV Seznam: Otázka první asi na pana ministra Rakušana. Jenom jestli nám můžete přiblížit, jestli všichni členové kabinetu vlastně souhlasili se setrváním pana Mlejnka, nebo jestli tam byly nějaké negativní hlasy od některých ministrů. A pak asi otázka na pana premiéra: Podle analýzy Asociace komunikačních agentur došlo k poklesu objemu státem vypsaných veřejných zakázek do komunikace v prvním pololetí o 45 procent. Je to vlastně nejméně, tak chci se zeptat: Je to vlastně nějakým způsobem záměrné a je to trend, který teď bude nějakým způsobem trvat? Děkuji.

Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Jak jsem pochopil, tak ta diskuse na vládě dnes byla samozřejmě náročná v tom, že ty otázky mnohokrát nebyly určitě jednoduché a do té diskuse se zapojil velký počet členek a členů vlády, nicméně nebyl tady žádný explicitní požadavek na to, alespoň já jsem ho nezaregistroval, aby dnes vláda přistoupila k tomu, aby Petra Mlejnka z jeho funkce odvolávala. Takový požadavek tady skutečně nepadl.

Jak jsem ale řekl, vláda bedlivě sleduje, a to několikrát od ministrů a ministryň padlo, že je potřeba sledovat průběh té prověrky. A to já od začátku říkám. Ustanovení do funkce ředitele takto důležité instituce se řídí podle zákona. Kontrola prověrky, kontrola dosavadní bezúhonnosti, samozřejmě zažádání o Přísně tajné a samozřejmě bezpečnostní screening, který probíhá. Pan Mlejnek byl jmenován do funkce 1. června vládou, respektive odsouhlaseno jeho jmenování do funkce, do funkce vstoupil až 7. července. Žádné negativní informace z oficiálních zdrojů se ke mně nedostaly.

Marian Jurečka, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí: Já to možná, s dovolením, doplním, protože jsem také v minulých dnech i na vaše otázky říkal, že i já mám otazníky a otázky, na které se chci ptát. Mohu potvrdit po té zhruba dvouapůlhodinové diskusi, kterou jsme tam vedli, tak nikdo z členů vlády nepožadoval, že by chtěl odvolání pana ředitele. Takže opravdu tady ta diskuse byla velmi podrobná, ale ten závěr si myslím, že je naprosto jasný.

Petr Fiala, předseda vlády: A pokud jde o tu druhou nebo první otázku, to znamená objem státních zakázek, které se týkají komunikace, tak my se snažíme i tady zefektivnit činnost státu a dbát na to, aby ty peníze byly dobře využity, aby třeba nesměřovaly silně k, nebo abychom změnili to nastavení, které směřovalo ty toky ke konkrétním firmám. Ale ten hlavní důvod samozřejmě je, že se snažíme opravdu o efektivitu, o efektivní komunikaci státu. Snažíme se o to, abychom tady nastavili nové procesy, vybudovali strategickou komunikaci, která v této zemi chyběla, a to všechno stojí nějaký čas.

Takže ano, teď k tomu poklesu došlo, očekáváme zvýšení objemu, ale chceme tady dosáhnout nové kvality komunikace státu.

Marian Jurečka, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí: Já doplním ještě jeden naprosto praktický důvod. Je tady situace, kdy končí programové období, začíná nové programové období a i v historii vždycky k této situaci docházelo. Dokud se nenastartovalo nové čerpání z operačních programů, tak na nějaký čas došlo k útlumu a poklesu zadání a vypsání a uzavření nových zakázek.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju a iDNES.

Josef Kopecký, iDNES: Dobrý den, já bych měl dvě otázky. Jednu na pana ministra vnitra: Jestli byste mohl komentovat to, že jste při odvolávání pana náměstka Hůrky vycházeli z podnětu zaměstnankyně jeho sekce, že mělo jít o nějaké nevhodné chování. Jestli byste se k tomu mohl nějakým způsobem vyjádřit. Co se týče úsporného tarifu, chtěl jsem se zeptat, pane premiére, jeden z vašich ministrů při příchodu na jednání vlády mluvil o tom, že částka těch 66 miliard, přibližně, že nemusí být konečná ještě. Chtěl jsem se zeptat, jestli už se připravujete na možnost, že by to, na čem jste se zatím shodovali, kolik chcete vyčlenit na pomoc občanům, jestli by se ta částka mohla rozšiřovat a jestli jste se třeba dnes nebo možná ještě včera na tom neformálním jednání, nebo jak to nazvat, bavili o nějaké možnosti zastropování cen za energie tak, jak je tomu třeba v jiných zemích Evropy. Děkuju.

Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Tak velmi rychlá odpověď. Zaprvé, já jsem neodvolal pana náměstka, on sám rezignoval na svoji funkci, jenom ještě jednou zdůrazňuji. Zadruhé, v obecné rovině jsem vycházel z toho, že jsem dostal do svých rukou jako ministr podnět, který jsem začal, řekl bych, řádně a okamžitě řešit. A obecně vzato, abych dodržel i svůj slib, že se nebudu tady vyjadřovat k žádným detailům, se jednalo o atmosféru na pracovišti a ta věc byla řešena jak tedy osobními pohovory s těmi, kdo ten podnět dali, tak samozřejmě i s panem náměstkem Hůrkou.

Petr Fiala, předseda vlády: A k otázce, která se týká úsporného tarifu a těch 66 miliard. Já bych k tomu chtěl říct, že musíme vidět ty věci ve všech souvislostech a tu pomoc občanům musíme začít chápat jako celek a tak ji také srovnávat s jinými zeměmi. Takže ta částka 66 miliard, kterou skutečně vyplatíme v průběhu příští topné sezony, v letošním a příštím roce, tak musí být doplněna ještě o těch sto miliard korun, které vláda v jiné formě už občanům jako pomoc poskytla.

Znovu se vracím k tomu, co jsem říkal. Kdo bude mít vysoké náklady na energie, a tím vysoké náklady na bydlení, nad 30 procent příjmů své domácnosti, tomu to bude doplaceno prostřednictvím příspěvku na bydlení. Ten, kdo bude mít další problémy, má nárok i na další sociální dávky. A k tomu jsme ještě připravili úsporný tarif, který pomůže všem, a odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energie, které kromě občanů pomůže ještě firmám.

A tohle je potřeba vidět v tom celkovém kontextu, protože ti občané, kteří se začnou dostávat do problémů s vysokými zálohami za energie, tak nebudou odkázáni jenom na úsporný tarif, ten jim samozřejmě také pomůže, ale budou mít i tu opravdu masivní pomoc k dispozici, která jde formou příspěvku na bydlení.

Já opravdu všem občanům znovu říkám a je to poselství naší vlády: Ano, nikdy jste nežádali o sociální dávky, nemáte s tím zkušenosti, možná s tím máte i určité, vidíte tam určité psychologické překážky, nebojte se o ně požádat. Je to na místě. Jsme v extrémní situaci, v mimořádné situaci. Nedaleko od nás je válka, proti nám vede válku ruský agresivní režim formou ekonomického tlaku a tlaku na ceny energií. Tomu musíme čelit, a proto tady naše vláda přichází s touto pomocí, která je skutečně masivní.

Pokud jde o zastropování cen energií, tady bych chtěl jenom trošku upravit ty v médiích se opakující informace, že to je nějaká běžná praxe v Evropě. Není. Prakticky nikde ty ceny zastropovány nejsou s výjimkou několika málo zemí. A tam ty výsledky nejsou příliš dobré.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju. Poslední dotaz Nova.

Karolína Pavlínová, TV Nova: Dotaz na pana ministra Rakušana: V případě, že by pan Mlejnek nezískal tu prověrku na přísně tajné, máte už v hlavě nějakého náhradníka? A druhá otázka: Pan ministr Síkela tady včera naťukl omezování tepla do domácností. V případě, že by tato situace nastala, nebyl by plyn, kdo by dal to finální rozhodnutí, že se bude omezovat? Byla by to vláda nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu? Děkuji.

Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Tak co se týká nějakého náhradníka, já o tom teď, v té chvíli neuvažuju, ale od začátku jsem říkal i do veřejného prostoru, že Petr Mlejnek nebyl jediným kandidátem. Že jsem se během toho půl roku sešel s několika lidmi, u kterých si umím představit, že by tu funkci zvládli a vykonávali ji dobře. Vize Petra Mlejnka rozvoje této služby jako služby zaměřené opravdu na zájmy České republiky v nějakém okolí a v takovém rozsahu, aby to česká služba skutečně zvládala a přinášela výsledky, mne oslovily.

A ještě jednu větu k tomu řeknu. Skutečně jeho výsledky za ten měsíc jsou velmi kvalitní a myslím si, že si to uvědomovalo mnoho mých kolegů. Ale v současné době žádné jméno nemám. To se postupem času může změnit, ale stoprocentně platí, že my nebudeme hledat žádnou výmluvu před zákonem. Ale my se tím zákonem jako vláda vždycky řídíme, i já jako ministr vnitra. To znamená, pokud by nedostal kdokoliv Přísně tajné, kdo to v té funkci mít musí, je to logickým důvodem k tomu, že tu funkci nemůže zastávat.

Petr Fiala, předseda vlády: Na tu vaši otázku začnu já odpovídat a pak mě doplní pan místopředseda vlády Marian Jurečka. To, co je potřeba jasně říct: My jsme udělali kroky, které povedou k tomu, že budeme mít dostatek plynu na zimu. Připomenu jenom, že jsme nakoupili do státních hmotných rezerv plyn za 8,5 miliardy korun, že jsme nechali naplnit zásobníky, donutili jsme všechny obchodníky, aby naplnili zásobníky. Máme více než osmdesátiprocentní naplněnost zásobníků, jsme v tom jedni z nejlepších v Evropě. A koupili jsme kapacitu v LNG terminálu v Nizozemí, kapacitu, která odpovídá zhruba třetině naší roční spotřeby a kterou můžeme využívat, a to je důležité, můžeme využívat už tuto zimu.

Takže udělali jsme kroky pro to, aby ten nejtragičtější scénář, nebo nejkatastrofičtější scénář nenastal. Pokud by byl v celé Evropě nedostatek plynu a začali jsme se dostávat do nějakých problémů, my s tím nepočítáme, tak i na to jsme připraveni a existují na to pravidla, podle kterých se bude postupovat.

Marian Jurečka, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí: Já to doplním. My jsme v situaci, kdy pokud dokážeme využít všechny ty nástroje, které jsme doposud aktivovali, a kontrakty, které jsme jako stát dosud učinili, to znamená včetně nasmlouvání kapacit LNG terminálů, včetně dofinalizování nákupu LNG plynu na tuto topnou sezonu, tak bychom tu situaci v České republice měli zvládnout a zvládneme ji za předpokladu také i určitých úspor, kde se pohybujeme kolem patnácti procent. Takto by k tomu měly přistupovat všechny státy Evropské unie.

Musím říct, že v České republice k tomu děláme aktivní kroky. To znamená, už v programech Nová zelená úsporám a z Modernizačního fondu bylo v letošním roce podpořeno nebo případně schváleno více projektů než za částku 35 miliard korun. To znamená, jak firmy, tak domácnosti intenzivně hledají nástroje k tomu, jak snížit spotřebu energií, jak ji nahradit obnovitelnými zdroji, to dnes jede naplno.

Každá domácnost, která dneska požádá na Státním fondu životního prostředí, tak je jí vyhověno. To je vládní priorita a tento postup držíme a držet ho budeme, aby lidé opravdu v řádu měsíců mohli mít fotovoltaiku, tepelné čerpadlo, zateplení, výměnu oken, výměnu dveří. Opravdu toto jede naplno. To je ta dlouhodobá cesta, to je to řešení zbavit se té závislosti a toho vydírání ze strany Putina a jeho režimu.

A to, co tady bylo zmiňováno, to je příprava na případný scénář, se kterým ale v praxi nepočítáme, ale teoretická příprava, protože zatím je ten systém po desetiletí nastaven tak, že by byl regulován případně takzvanými regulačními stupni. A to je samozřejmě věc, kterou nemůžeme v praxi, v situaci, ve které dnes jsme., v jaké dnes je distribuční soustava, nemůžeme připustit a nemůžeme ho v případě, kdyby ta situace nastala, jakože předpokládáme, že nenastane, tak ho nemůžeme nechat takto naběhnout. Proto příprava vlády, příprava Ministerstva průmyslu a obchodu na tu záložní variantu.

A znovu říkám, udělali jsme všechny kroky, aby na tu variantu nedošlo. My věříme, že na ni nedojde. Takže je potřeba lidi opravdu uklidnit. Zároveň, a to děláme poslední čtyři pět měsíců, vyzývat k tomu, aby lidé, kteří mohou udělat efektivní úspory, kteří mohou požádat o Novou zelenou úsporám nebo o kotlíkové dotace, kde jsme udělali pravidla tak, že dokonce 95 procent nákladů, 95 procent nákladů těm domácnostem uhradíme.

Takže je tady výrazná změna v tom, jak tyto programy a tyto finanční prostředky jsou dostupné.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji. To je z tiskové konference všechno, děkujeme za pozornost a přejeme pěkný zbytek dne. Na shledanou.