Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

13. 7. 202215:00

Zasedání 16. června 2022

6. června se uskutečnilo první zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „VVOZP“) v roce 2022.

Nejdříve bylo projednáno jmenování nové místopředsedkyně VVOZP, kterou bude vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

V rámci druhého bodu VVOZP projednal a schválil Zprávu o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021-2025 v roce 2021. Zpráva bude následně předložena vládě ČR k projednání.

Ve třetím bodu byl VVOZP seznámen se zprávou Komise pro výběr kandidáta na funkci člena Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením, VVOZP následně nedoporučil nominovat žádného z uchazečů jako kandidáta na funkci člena Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením za Českou republiku.

Dále VVOZP vyhlásil 29. ročník Ceny za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení.

V následujících bodech byly projednávány kompenzace růstu cen energií, růstu cen kompenzačních pomůcek a zdravotnických prostředků a růstu cen pohonných hmot pro osoby se zdravotním postižením.

Obsahem sedmého bodu jednání bylo dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb u nadregionálních a celostátních projektů. V rámci projednávání a schvalování upraveného státního rozpočtu na rok 2022 je potřebné zajistil finanční prostředky na dofinancování sociálních služeb minimálně na úrovni roku 2021.

Dalším tématem jednání bylo dlouhodobé porušování základních práv osob se sluchovým postižením v souvislosti s přístupem k audiovizuálním mediálním službám.

V rámci devátého bodu byli členky a členové VVOZP seznámeni s aktuální situací a problémy v podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Následně VVOZP projednal problém sdílených elektrokoloběžek a kol ve městech České republiky, kde dochází k ohrožení zejména nevidomých a slabozrakých chodců.

Na závěr byla představena doporučení ke zvýšení přístupnosti studia pro osoby se zdravotním postižením na vysokých školách.