Dokumenty Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

11. 7. 202215:34

Metodika participace nestátních neziskových organizací v poradních a pracovních orgánech a při tvorbě dokumentů státní správy

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace na svém zasedání dne 28. června 2022 schválila předložený návrh metodiky a pověřila Oddělení sekretariátu Rady vlády pro NNO zajištěním pilotního ověření metodiky na ministerstvech (metodika bude na podzim 2022 doplněna o úvodní infografiku).