Jednání Rady

11. 7. 20229:38

Jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 20. května 2022

Dne 20. května 2022 se uskutečnilo první letošní jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

Na programu byly následující body:

1. Úvodní slovo předsedy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
2. Informace o nových členech Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, jmenování místopředsedy či místopředsedkyně Rady, změna statutu Rady
3. Postup v procesu zřízení funkce zmocněnce vlády pro záležitosti romské menšiny
4. Romští uprchlíci z Ukrajiny a zapojení romských organizací a dalších aktérů do řešení krize
5. Změny rámcových vzdělávacích programů s ohledem na potřebu začlenit do výuky informace o Romech (a dalších menšinách)
6. Informace o aktuálních otázkách
a) Informace ze zasedání občanských členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (zintenzivnění opatření vlády s cílem kompenzovat nepříznivé dopady růstu cen, zvláště s důrazem na zranitelné skupiny osob, přijetí opatření v souladu se zněním statutu Rady k zachování činnosti a smyslu Monitorovacího výboru)
b) Informace o postupu odškodnění obětí nezákonných sterilizací
c) Informace zástupkyně VOP o šetření policejního zákroku v Teplicích v červnu 2021
d) Informace o akci „Setkání národních romských kontaktních míst pro integraci Romů a občanské společnosti“ v rámci Českého předsednictví v Radě EU
e) Informace k dotačním programům Úřadu vlády na podporu romské integrace
f) Informace o následném semináři k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin, který se konal v Praze dne 21. dubna 2022