Programy zasedání a výsledky

31. 10. 200614:54

Program 3. zasedání LRV a jeho výsledky

dne 9. listopadu 2006

1. Návrh zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
Předkladatel: ministr životního prostředí Ing. Petr Kalaš

LRV projednávání návrhu zákona přerušila.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil

LRV projednávání návrhu zákona přerušila.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil

LRV projednávání návrhu zákona přerušila.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil

LRV doporučila vládě, aby návrh zákona schválila ve znění stanoviska LRV.