Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

2. 5. 202211:03

Předání Cen za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení

V pátek 29. dubna 2022 se na Úřadu vlády ČR uskutečnilo předání věcných cen 28. ročníku Ceny VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení, které byly oceněným autorkám a autorům uděleny v roce 2021.

Tuto Cenu uděluje Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením od roku 1994. Ve 28. ročníku bylo hodnoceno 52 prací, které posuzovala nezávislá šestičlenná porota.

Hlavním měřítkem při posuzování přihlášených děl bylo to, jak může přihlášená práce oslovit širokou veřejnost, seznámit ji s tématem zdravotního postižení a pozitivně ovlivnit její přístup k tomuto tématu. Cílem je vyzdvihnout především ta díla, která přináší pozitivní a nezkreslený obraz o životě lidí s postižením.

Původně se předání mělo uskutečnit v prosinci minulého roku na slavnostním večeru Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením, ale z důvodu tehdy platných protiepidemických opatření jej nebylo možné zrealizovat.

Ceny byly uděleny ve 3 kategoriích – tiskové, rozhlasové a televizní, předávaly se věcné ceny autorkám a autorům za první až třetí místa ve všech kategoriích.

Ceny předal předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a místopředseda Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením Václav Krása.