Aktuality

21. 3. 202215:57

Zápis ze zasedání Rady ze dne 28. února 2022

Dne 28. února 2022 proběhlo mimořádné zasedání Rady vlády pro národnostní menšiny.

Rada vlády pro národnostní menšiny kategoricky odsoudila vojenský útok Ruské federace na suverénní demokratický stát Ukrajinu, který nebyl Ukrajinou nijak vyprovokován. Vyjádřila jednoznačný nesouhlas se lživou a agresivní kampaní Ruska proti Ukrajině a demokratickým hodnotám Evropy a světa a s nezákonnými kroky ruské administrativy.

Rada se zároveň vymezila proti užívání kolektivní viny, které dopadá i na nevinné oběti, a vyjádřila podporu všem příslušníkům ruské národnostní menšiny v České republice a občanům Ruské federace, kteří statečně vyjadřují svůj nesouhlas s válkou.

Současně Rada vlády pro národnostní menšiny připomněla Vládě ČR své usnesení ze dne 6. února 2020, ve kterém podpořila vznik kulturně-osvětového centra ukrajinské národnostní menšiny a obrátila se na předsedu vlády a Rady vlády pro národnostní menšiny se žádostí, aby podpořil znovuzaložení tohoto centra včetně možnosti poskytnutí vhodného objektu pro tuto činnost. Do dnešního dne se bohužel toto usnesení nepodařilo naplnit. Je evidentní, že v souvislosti s očekávaným nárůstem uprchlíků z válkou postižené Ukrajiny je tato potřeba ještě mnohem akutnější než před dvěma lety, zdůraznila Rada v přijatém usnesení.

Zápis z jednání Rady a přílohu "Výzva ke stažení ruských vojsk z Ukrajiny a k převzetí vlastní odpovědnosti za dění v Ruské federaci" naleznete v přílohách.