Tiskové konference

2. 3. 202219:35

Tisková konference po jednání vlády, 2. března 2022

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Dámy a pánové, dobrý večer, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády České republiky. O úvodní slovo poprosím předsedu české vlády Petra Fialu.

Petr Fiala, předseda vlády: Dámy a pánové, dobrý večer. Je samozřejmě zvykem, že po jednání vlády spolu s kolegy shrneme to nejdůležitější, co vláda přijala, a já to udělám i dnes, ale dovolte mi na úvod jednu obecnější poznámku.

Jsme si samozřejmě vědomi, že ve společnosti v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině se objevují obavy. Spousta lidí cítí nejistotu, strach a je to samozřejmě naprosto pochopitelné. Je zde situace, se kterou se mnohé generace u nás vlastně nesetkaly celý život. Takové situaci, která se děje kousek od naší země, nebyly vystaveny.

Já bych chtěl všechny občany ujistit, že nemusejí mít strach, aby se nebáli. Na našem území opravdu žádné bezprostřední nebezpečí v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině nehrozí. Nemáme signály o nebezpečí, které by hrozilo českým občanům nebo České republice, jsme součástí Evropské unie, jsme součástí Severoatlantické aliance, která garantuje naši bezpečnost.

Vláda současně dělá všechno pro to, abychom minimalizovali ty vedlejší efekty. Nepřímý vliv, který na nás samozřejmě má konflikt na Ukrajině, ruská agrese. Děláme tedy všechno pro to, abychom zvládli jak případné problémy s energiemi, tak třeba příliv uprchlíků, kteří utíkají před válečným konfliktem, aby si zachránili svůj život.

I kvůli, a už se dostávám k těm věcem, které jsme dnes na vládě rozhodli a paní ministryně a páni ministři o tom budou potom podrobněji informovat, i kvůli válečnému konfliktu, který rozpoutalo Rusko na Ukrajině, jsme přistoupili k navýšení rozpočtu Ministerstva obrany o jednu miliardu korun. Jsme připraveni v případě potřeby přidat další finanční prostředky.

Kromě navýšení rozpočtu jsme ale na základě žádosti z ukrajinské strany rozhodli také o další pomoci Ukrajině a z prostředků Ministerstva obrany uvolníme také humanitární prostředky tak, abychom mohli účinně pomáhat i v této oblasti.

Ukrajinci jsou naši přátelé. Prožívají nepředstavitelně těžkou situaci, musíme jim pomáhat a chceme dát i těmito rozhodnutími najevo, že Ukrajina se může na Českou republiku spolehnout, a budeme v té pomoci pokračovat.

Vzhledem ke stupňování dezinformačních kampaní, a nebojím se říct, že je dlouhodobě proti nám vedena dezinformační válka, tak jsme také přistoupili ke schválení statutu vládního zmocněnce pro oblast medií a dezinformací. Ten záběr zmocněnce bude samozřejmě širší, ale vzhledem k tomu, jakým dezinformačním útokům, které jsou řízeny z Ruska, musíme čelit, tak jsme se rozhodili tu připravovanou pozici zmocněnce zřídit už teď na dnešním jednání vlády.

Toto místo bude obsazeno v nejbližších dnech či týdnech tak, abychom mohli dezinformačním kampaním úspěšně čelit, aby se všechny ty aktivity, které už probíhají nějakou dobu na jednotlivých ministerstvech, koordinovaly a abychom v tomto byli skutečně efektivní.

Učinili jsme také první procesní kroky k ukončení členství ve dvou postsovětských bankách, tedy Mezinárodní investiční bance a Mezinárodní bance hospodářské spolupráce. Tyto banky vznikly ještě v období RVHP a u některých hrozí reálné riziko, že by jejich prostřednictvím mohlo Rusko obcházet sankce a realizovat své obchodní zájmy. Proto toto rozhodnutí. Co nejrychlejší odchod České republiky z těchto bank je v této zahraničně-politické situaci naprostou nutností.

Jsem rád, že se k tomu připojily i další země, díky naší iniciativě, jako je Bulharsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Maďarsko, které taky měly v těch bankách podíl, a v případě jedné z těch bank odchod těchto zemí bude znamenat i její zánik. Tedy v případě Mezinárodní banky hospodářské spolupráce.

Další rozhodnutí, které dnes vláda učinila, je zavedení nouzového stavu, který bude platit od pátku. Nouzový stav zavádíme z čistě technických důvodů. Chci zdůraznit, že nouzový stav vyhlašujeme kvůli tomu, abychom byli schopni zvládnout příliv uprchlíků, kteří přicházejí z válkou poničené Ukrajiny. Ten nouzový stav se nijak nedotkne českých občanů. Bude to mít úplně jiné důsledky, než bylo vyhlášení nouzového stavu v covidových časech.

Abych to zjednodušil a vysvětlil: Vyhlašujeme nouzový stav pro válečné ukrajinské uprchlíky a pro ty, kteří se o ně bezprostředně starají, ne nouzový stav pro občany České republiky.

A na závěr také důležitá zpráva, i z hlediska toho, co se děje, i z hlediska cen energií i z hlediska budoucnosti energetické samostatnosti České republiky. Vláda dnes odsouhlasila, aby ministr průmyslu a obchodu podnikl potřebné kroky k vyhlášení tendru na dostavbu Dukovan.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, poprosím prvního místopředsedu vlády Víta Rakušana.

Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Hezký večer, vážené dámy, vážení pánové. Já začnu poděkováním.

Ta situace se mění ze dne na den a já bych chtěl především poděkovat občankám a občanům České republiky. Ta míra solidarity, ta míra vyjádřené pomoci vůči trpící Ukrajině. Ta ochota pomáhat humanitární pomocí, ochota pomáhat i tím, že si lidé berou k sobě domů lidi přicházející z Ukrajiny. Ochota pomáhat v zásobování, s dopravou a podobně, to je něco neuvěřitelného a dovolte mi, abychom vám předla i vzkaz od pana ukrajinského velvyslance, že cítí právě Českou republiku jako jednoho z nejbližších partnerů a je skutečně upřímně dojatý a pohnutý touto mírou solidarity.

Zároveň mi dovolte říci, jaká je v současné době situace, a potom se samozřejmě vyjádřím i k nouzovému stavu jako takovému. My jsme měli přijatý nějaký typový plán, s kterým jsem vás tady někdy před necelým týdnem seznamoval. Ten má čtyři stupně: zelený, oranžový, červený a černý.

My jsme minulý týden aktivovali ten oranžový, který nevyžadoval žádný nouzový stav. Ten oranžový počítal s tím, že přijde nějakých pět tisíc lidí během měsíce. V současné době se pohybujeme na stavu, kdy přichází až pět tisíc lidí denně do České republiky. To číslo se teď pohybuje někde mezi dvaceti třiceti tisíci lidí, kteří už do České republiky přišli. Registrují se, procházejí těmi našimi checkpointy.

My jsme se tedy v tom typovém plánu dostali někam na pomezí toho červeného a černého stupně, které od začátku avizujeme, že vyžadují instrument nouzového stavu.

Já si uvědomuji, co pro nás po dvou letech pandemie znamená sousloví nouzový stav. Všichni jsme z toho nervózní a možná po nadužívání toho instrumentu tou bývalou vládou v době covidu si pod tím představujeme zákaz cestování z okresu do okresu, zkracování provozních dob restaurací, zavírání obchodů. Nic takového nás teď nečeká. Nic takového nás teď nečeká.

Nouzový stav je klasický instrument krizového řízení a ještě před dvěma lety by žádné emoce nevyvolával. Je to instrument, který umožňuje lepší koordinaci, lepší centralizaci procesů, lepší, v jednoduchém vyjádření, velení celé té krizové situace jako takové. Já vám dám několik konkrétních příkladů, proč ten nouzový stav v současné době potřebujeme, a jedno z těch opatření, které vyhlašujeme.

My jsme zřídili národní asistenční centrum pomoci a krajská asistenční centra pomoci. Úžasný výkon. Děkuju armádě, která nám pomohla naprogramovat celou tu platformu. Děkuju hasičům, děkuju policistům, děkuji Odboru azylové a migrační politiky. Všichni jsou do noci v práci, aby ten systém fungoval.

On samozřejmě nefunguje bez chyb, ale hejtmani, kteří na tom také pracují spolu s námi a také jim patří dík, vytvořili ta krajská centra. Tam u několika stolečků cizinec, Ukrajinec, Ukrajinka přijdou do České republiky a vyřizují si své náležitosti. Bezpečností screening, registrace u cizinecké policie, ale i ta povinná žádost o vízum, kterou jinak vyřizují do 90 dnů na těch OAMPech. A tady se ukázalo, že máme jakési úzké hrdlo.

OAMP, odbor azylové a migrační politiky, úřad, nemůže být v nasazení 24 hodin denně. Nemá na to ani kapacity. A to krizové opatření, které už jsme dnes na vládě schválili, nám umožní, že udělování víz přechází z tohoto odboru, ta kompetence, i na cizineckou policii. Tedy nám se jednoznačně zkrátí ta doba příchodu a jakési kontroly, jakéhosi procesu na těch příchozích vstupních branách.

Hejtmani nás o to prosili a my jim rádi vyhovíme, protože nám jde především o ty lidi, co přijdou z Ukrajiny. Nám jde o to jim ten proces maximálně zjednodušit. Oni přijedou unavení po obrovsky dlouhé cestě. Často to jsou matky, mají s sebou děti. Jsou to starší lidé a každých patnáct dvacet minut, o kterých jim zkrátíme čekání, za to stojí, a i to je možné jenom například v nouzovém stavu.

Další věci, které bych chtěl jmenovat, abyste neměli obavu z nějakých invazivních opatření: zabezpečení náhradního způsobu rozhodování o dávkách, nařízení přednostního zásobování dětských zdravotnických nebo sociálních zařízení, nařízení vykonávat péči o děti a mládež skupinám pracujících, případně nařídit nasazení vojáků v činné službě a jednotek požární ochrany, přijmout opatření k pobytu cizinců nebo osob bez státní příslušnosti. To všechno jsou činnosti, které můžeme dělat efektivně pouze v případě, že tady okolo nás platí nouzový stav.

Rehabilitujme si ten pojem v myslích a přijměme, prosím, myšlenku, že nouzový stav teď vypisujeme jenom a pouze proto, abychom pomohli našim ukrajinským spoluobčanům, abychom pomohli všem těm lidem, kteří se o ně dnem i nocí úspěšně starají.

Co se týká té krizové pomoci, máme několik webových adres, www.nasiukrajinci.cz. Na to bych odkazoval především. Tam je nabídka toho, jak můžete pomoci ve velkém i malém. Je tam přesná rada pro Ukrajince, jakým způsobem mají postupovat na území České republiky. Když Ukrajinci vstoupí na naše území, po dohodě se všemi operátory jim přichází vstupní SMS v ukrajinštině, která jim říká základní pokyny tady k pobytu v České republice.

Zřizujeme těch čtrnáct center, díky bohu za to. Nebudeme muset Ukrajince vést jenom na to jedno místo do Vyšních Lhot a budeme je moci na důstojnější místa posílat v rámci celé České republiky. A i nouzovým stavem umožníme hejtmankám a hejtmanům nabízet občanům Ukrajiny takové ubytování, jaké mají k dispozici. Mnohokrát důstojnější ubytování, než mají k dispozici centrální orgány, třeba Ministerstvo vnitra a jeho instituce.

Celý ten proces je veden k tomu, aby byl rychlý, efektivní. Abychom ho zvládli, protože ten příval nekončí, a abychom byli schopni zajistit komfort lidem přicházejícím z Ukrajiny a bezpečnost občanům České republiky.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji a poprosím ministryni obrany Janu Černochovou.

Jana Černochová, ministryně obrany: Dobrý večer, dámy a pánové. Jak už tady avizoval pan premiér, dnes tedy vláda na můj návrh projednala návrh na navýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstva obrany, a to o částku jedna miliarda.

Možná si řada z vás řekne, proč pouze jedna miliarda, když jsou pozměňovací návrhy na čtyři, pět, šest miliard? Protože nejsme populisté a protože vnímáme tu ekonomickou situaci, ve které nám bývalá vláda zanechala Českou republiky. Vnímáme i ty potřeby, které tady i díky té krizi, která teď tady vlastně vznikla, nikdo ji nemohl naplánovat a budeme ji muset řešit, bude něco stát.

Mám dohodu s panem ministrem financí, že budu moci finanční prostředky požadovat takto na etapy. Že teď vím, na co ten navýšený rozpočet o jednu miliardu, tu jednu miliardu, za co ji utratím. Utratíme tuto částku za ruční palné zbraně, které budeme nakupovat v rámci rámcové smlouvy, kterou už máme uzavřenou, ale to čerpání té rámcové smlouvy bylo rozložené do více let. Ale my teď máme jedinečnou možnost vlastně nakoupit to, co je dnes na skladech.

A to myslím, že určitě se v tom shodnu i s vámi, že to je jedinečná příležitost, protože s přibývajícím časem tento druh, tato komodita bude zdražovat a bude méně a méně dostupná. Takže když to řeknu úplně jednoduše. Co nakoupíme teď, to budeme mít za levnější finanční prostředky a budeme to mít rychle ve skladech a my budeme moci i dál pomáhat Ukrajině.

Co se týče dalšího bodu, který jsem předkládala dnes na vládu, tak je ta avizovaná pomoc, tentokrát nevojenská. Je to pomoc zdravotnická. Je to pomoc vlastně vojenská zdravotnická, protože se jedná o zdravotnický materiál, který je v majetku Ministerstva obrany. O individuální lékárničky, batohy, skládací zdravotnická nosítka, opravdu v těch vojenských podmínkách nosítka. To znamená odlehčená, tak aby ti lidé, kteří bojují někde v uvozovkách prostě na těch frontách, tak aby měli i toto zázemí, ty zdravotníci jejich k dispozici.

Vidíte ty záběry v té televizi, ta brutalita bandity Putina je stále horší a horší, těch ztrát na životech i zranění tam přibývá a my k tomu nemůžeme jako civilizovaní Evropané jenom přihlížet. Jsou tam další – zdravotnická absorpční textilie, zásoby léčiv, spotřebního zdravotního materiálu, je to vše téměř v hodnotě 21 milionů korun bez DPH. To je tedy ta naše další dnešní pomoc.

Už v tuto chvíli mohu říct, že jsem požádala pana premiéra, aby mi svolal zase někdy v týdnu mimořádnou vládu, protože už vím, že budu mít další formu pomoci, a to tu, kterou jsem vlastně spustila v neděli, kdy jsem se sešla se zástupci zbrojařských firem, kde jsem je požádal, poprosila o to, aby i oni darovali Ukrajině nějaký svůj materiál, vojenský, a tím, že vlastně se jedná o licenční věci, musí ten dar proběhnout přes náš rezort. Takže v tomto duchu budu dávat další usnesení někdy v těch následujících dnech.

Zároveň i jednáme s představiteli armády, co bychom dalšího mohli na Ukrajinu poslat, a věřte mi, že opravdu ta snaha nás všech je obrovská, a když vlastně každý z nás si asi prožívá to samé, že usínáme po půlnoci s nějakým pocitem nejistoty, do čeho se ráno vzbudíme a jaké uvidíme ty vlastně vaše headline, ty vaše zprávy na těch serverech a vždycky prostě v těch pět, nebo v kolik se budíme, si oddychneme, pokud víme, že jsou lidé jako je prezident Ukrajiny, jeho rodina, ale i Kyjev jako takový, že jsou stále, že ještě stále stojí a že žijí a pořád dávají nejenom Ukrajincům, ale i nám všem naději, že ta situace tam není ztracená.

Aby nebyla ztracená, tak musíme pomáhat. A musíme pomáhat i na úkor toho, že skutečně, ano, česká armáda bude mít menší zásoby. Je to tak. Na druhou stranu, jsme vychováváni k solidaritě, k tomu abychom se uměli rozdělit s těmi, kdo v té nouzi něco potřebují. A na tomto principu si myslím, že jako vláda fungujeme dobře a že snad historie ty naše kroky neodsoudí negativně.

Děkuju za pozornost.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, poprosím ministra průmyslu a obchod Jozefa Síkelu.

Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu: Krásný dobrý večer i z mé strany. Válka na Ukrajině je strašná věc a my se kromě pomoci ukrajinskému lidu a kromě řešení krize o to víc musíme věnovat i otázkám naší budoucnosti a naší bezpečnosti. Jak už uvedl pan premiér, na základě stanoviska vlády může dát stát prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu pokyn k zahájení tendru. Já se tedy v blízké době obrátím na investora projektu, tedy firmu Elektrárna Dukovany 2, vlastněnou společností ČEZ.

Aktuální situace v Evropě, ruská agrese proti Ukrajině, vyvolala mnoho otázek ohledně české energetické bezpečnosti. Jasně se ukazuje, že energetika je jednou ze základních otázek národní bezpečnosti. Nedostatečná diverzifikace energetického mixu jakékoliv země vede k její zranitelnosti. Jakákoliv závislost na ruském plynu a ruské ropě je tedy strategicky nevýhodná. A to tomuto projektu, tedy výstavbě nového jaderného bloku v Dukovanech, přidává na důležitosti.

Důvodů, proč je tento projekt pro Českou republiku zásadní, je víc. Zavázali jsme se také ukončit, zavázali jsme se také snižovat emise oxidu uhličitého na minimum. Budeme muset tedy postupem času ukončit spalování uhlí při výrobě elektřiny i tepla. A podobným procesem upouštění od uhlí bude muset projít celá Evropa, což může vést k tomu, že elektřiny bude i v okolních státech nedostatek, zejména té ze stabilních zdrojů. Dále je třeba brát v potaz, že nejpozději v roce 2045 bychom měli odstavit stávající jaderné bloky v Dukovanech.

My máme i díky Evropské unii připraveny vyšší desítky miliard, které bude možné investovat do rozvoje obnovitelných zdrojů, ale bylo by velmi nezodpovědné spoléhat se na to, že nám budou samotné obnovitelné zdroje v budoucnosti stačit. Bez jádra se tedy těžko dokážeme obejít.

Dovolte mi v kontextu současné situace zdůraznit jednu věc: Já jsem opravdu velmi rád, že se nakonec přes původní neochotu minulé vlády povedlo nalézt takové řešení podmínek tendru, které podrobilo podrobnému bezpečnostnímu přezkoumání i jednotlivé dodavatele. Opravdu si nedovedu představit, že bychom dnes zahajovali tendr na dostavbu nového jaderného bloku české jaderné elektrárny, kterého by se zúčastnila i státní firma Ruské federace.

Na závěr ještě několik důležitých informací. Zahájení tendru je jen prvním z mnoha kroků, které je potřeba udělat, aby tento jeden z největších projektů v dějinách samostatné České republiky dopadl úspěšně. Česko má rozvinutý jaderný průmysl s bohatou tradicí. Nové jaderné zdroje budou mít i významný národohospodářský přínos nejen pro region, ale i pro celou českou ekonomiku.

Současně se zahájením tendru, zároveň očekáváme, že v následujících týdnech dosáhneme dalšího milníku, a to je, že současně se zahájením tendru zahájíme i proces notifikace veřejné podpory u Evropské komise. S tou jsme dlouhodobě v kontaktu a já bych chtěl poděkovat jejím zástupcům za velmi kvalitní spolupráci. Celý proces notifikace u předchozích projektů trval přibližně dva a půl roku a s podobnou lhůtou počítáme i v případě nového jaderného zdroje Dukovany.

Děkuji za pozornost.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, já poprosím ministra zahraničních věcí v tuto chvíli, Jana Lipavského.

Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí: Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za slovo. Dovolte mi, abych se krátce vyjádřil také k mezinárodní situaci a k reakci české vlády na současnou mezinárodní situaci.

V prvé řadě, my jsme schválili dnes na vládě další balíky pomoci a jednou z těch položek byl i zdravotnický materiál pro Ukrajinu civilního charakteru. Je to záležitost, která proběhla ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zdravotnictví, kdy byly identifikovány položky zhruba v hodnotě osmdesáti milionů korun a dvaceti milionů korun, dohromady tedy sto milionů korun. A tyto položky budou následně doručeny do hubu v Polsku a budou moci být poskytnuty Ukrajině v rámci lékařské pomoci. Jedná se především o různý drobný zdravotnický materiál, ale také zdravotnická lehátka nebo lůžka celá, Jsou tam i různé přístroje.

Dále bych chtěl říct, že jsme přijali opatření podobně jako vůči Ruské federaci ohledně víz, tak i vůči Bělorusku. Jde o to, že Bělorusko se plnohodnotně v tuto chvíli již podílí na agresi vůči Ukrajině, a my tedy jsme byli nuceni zaujmout obdobný postoj jako vůči Ruské federaci.

Kdybych měl nějak shrnout ty aktivity, které běží tento týden, tak od toho nedělního zasedání krizového štábu na Ministerstvu zahraničních věcí, kdy jsme byli donuceni vydat to cestovní varování, aby občané České republiky opustili Ruskou federaci a Bělorusko, tak také pracujeme na tom uzavření, již oznámeném uzavření konzulátů v Jekatěrinburgu a v Sankt Petěrburgu, a snažíme se tedy hledat další cesty a koordinovat evropskou politiku, abychom postupovali v těchto věcech, pokud možno co nejvíce jednotně. Já jsem v pondělí mluvil s německou ministryní zahraničních věcí, v úterý jsem měl možnost o těchto otázkách mluvit s mojí britskou protějškyní, Liz Truss, komunikuji s celou řadou aktérů.

A co se týče humanitární pomoci, kterou budeme směřovat do tohoto prostoru, tak v gesci Ministerstva zahraničních věcí je především Moldavsko a Ukrajina. My tu spolupráci velmi úzce budeme právě koordinovat s Ministerstvem vnitra. Pan ministr vnitra již hovořil o tom, že vzniklo to Národní koordinační centrum pro pomoc Ukrajině. Tak to je přesně to místo, kde i třeba Ministerstvo zahraničí poskytlo nějaké zdroje formou call-centra, protože se nám prostě vrací velké množství našich diplomatů do České republiky a my je nějakým způsobem i uplatňujeme pro řešení té krize v Česku.

Co se týče toho regionu jako takového, tak v Košicích jsme vytvořili konzulární jednatelství, kam jsme také vyslali pracovníky Ministerstva zahraničních věcí, diplomaty, kteří pomáhají na místě řešit situaci, propojují neziskové organizace. Víme, že tam máme vojáky, pardon, policisty. To znamená, je na místě i naše činnost a podobné konzulární jednatelství jsme udělali v Řešově, což je na polské straně hranic s Ukrajinou.

Co se týče našeho působení na Ukrajině, jako České republiky, tak my nyní zkoumáme možnosti, jakým způsobem bychom se mohli diplomaticky vrátit na Ukrajinu. Není pro nás komfortní, že jsme museli stáhnout velvyslance úplně do Prahy, a nyní hledáme ty cesty, jakým způsobem tedy se vrátit, vrátit zpátky na Ukrajinu.

Musí to být bezpečné a samozřejmě musíme to dělat ve spolupráci s příslušnými složkami, které poskytují ochranu našim diplomatům v takovýchto situacích. V momentě, kdy budeme mít celou záležitost nějakým způsobem připravenou, tak ji samozřejmě oznámíme. Děkuji za slovo.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji a poprosím místopředsedu vlády Mariana Jurečku.

Marian Jurečka, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí: Děkuji, já bych chtěl zmínit věci, které za poslední dny běží z hlediska pomoci lidem, rodinám, které přicházejí na území České republiky. V úzké spolupráci s Ministerstvem vnitra děláme kroky k tomu, aby lidé, kteří už včera, dnes a v příštích dnech, když přijdou, aby mohli dostat minimální finanční podporu v rámci dávky mimořádné okamžité pomoci.

Tyto finanční prostředky budeme chtít i v budoucnu vyplácet i zjednodušenou formou, proto připravujeme i změnu legislativy tak, aby v příštích měsících tato podpora tady pro tyto lidi byla a mohla být velmi jednoduše administrovatelná. Mimochodem pro to, abychom to v těchto dnech dokázali zjednodušit, aby to nemuselo být v režimu správního řízení, tato forma poskytování podpory, i proto nám bude sloužit k tomu zjednodušení vyhlášený stav nouze.          

Zároveň bych také chtěl zmínit zcela jasný vzkaz a poděkování všem lidem, kteří už v těchto dnech udělali ten krok, že do svých příbytků, do svých třeba nevyužitých nemovitostí, aby tu přijali ty lidi, které z Ukrajiny přivezli nebo přicestovali, ať už to byli jejich známí, nebo to byli kolegové z práce, jejich rodiny, nebo prostě i někdo, na koho přišli díky různým kontaktům, sociálním sítím.

I zde chci říct, že vláda i na tuto podporu lidem, kteří poskytli přístřeší, chce pamatovat. I pro tyto lidi počítáme s tím, že dáme nějakou formu finanční podpory, abychom i jim pomohli krýt část těch nákladů, které jsou spojeny s touto velkorysostí a s tímto aktem, který oni udělali, aktem opravdu velmi otevřeného srdce, abychom i toto podpořili. Takže i s tímto můžeme počítat, že tento krok bude učiněn.

Co je ale velmi důležité, tak chci říci vůči všem rodinám ukrajinských přátel, které na českém území byly, jsou a budou, ale jejich manželé nebo partneři museli odejít nebo odejdou na Ukrajinu bojovat v rámci povolávacího rozkazu, tak i na ně pamatujeme. Tyto rodiny, pokud ztratili část toho příjmu, opět se mohou obrátit na úřady práce s žádostí o podporu.

Co je pro nás ale ještě velmi důležité: Pro všechny ty, kteří přijdou, a pokud budou moci pracovat, tak jim ve velmi zrychleném způsobu administrace v řádu dnů umožníme přístup na trh práce v České republice. Já moc děkuju všem zaměstnavatelům, kteří už se dnes hlásí a říkají, že mají zájem nabídnout volná pracovní místa, chtějí touto formou podpořit tyto lidi. Tak jim za to děkuji a avizuji, že my tento proces ve spolupráci s Ministerstvem vnitra teď v těchto dnech velmi výrazným způsobem zjednodušíme a zrychlíme.

Je pro nás důležité, aby rodiče, kteří mohou, především maminky, tak aby do té práce postupně mohly nastoupit, i třeba na částečný úvazek, aby děti v budoucnu mohly chodit do školy, aby mohly při všech těch komplikacích a hrůzách, které prožily, začít alespoň v nějaké míře, řekněme, normální život na území České republiky.

Co chci ještě zmínit, tak jsme dnes krátce na jednání vlády hovořili o situaci u klientů Sberbank. Tady především, pokud se jedná o rodiny, o jednotlivce, kteří jsou v nějaké složité sociální situaci, tíživé, a teď aktuálně potřebují něco uhradit a hrozilo by z prodlení, hrozilo by to, že upadnou někde do nějaké insolvence, tak i zde je možné požádat o mimořádnou okamžitou pomoc úřady práce.

Pamatujeme také i na příchozí děti, které třeba přijdou, nebudou mít rodiče nebo někoho z rodiny. Už jsme aktivovali i ty kroky, které souvisí s tou sociálněprávní ochranou dětí. Takže o tyto děti jsme připraveni se postarat ať už v rámci institucí na území jednotlivých krajů, nebo v rámci aktivace pěstounů v České republice. I tyto kroky činíme, takže i na to je pamatováno.

To stejné když přijdou lidé, kteří budou potřebovat nějaký typ sociální služby, přijdou lidé, kteří jsou opravdu nemocní, invalidé a podobně, i tady jsme aktivovali kroky, které vedou k tomu, že tito lidé budou moci využít sociální služby v České republice, a sociálním službám my garantujeme, že za tyto klienty jsme připraveni jim uhradit ty náklady, které s tím budou souviset.

Takže to jsou ty podstatné informace a co chci ještě podtrhnout: Ty informace, které poskytujeme my jako rezort, kde kormě vnitra také přichází hodně do kontaktu s lidmi, kteří přichází z Ukrajiny, tak je poskytujeme ve dvojjazyčné mutaci. To znamená, ty informace jsou jak v češtině, tak jsou v ukrajinštině, tak i lidé, kteří jsou na těch hot-linkách, tak jsou to lidé, kteří také hovoří ukrajinsky, abycom dostali maximální informační servis vůči lidem, aby nebyli v nějaké komplikované situaci nebo aby někdo je nemohl nějakým způsobem vydírat nebo nějakým způsobem zneužít tu jejich tíživou situaci. Takže snažíme se maximum těch informací v jejich rodném jazyce jim zpřístupnit. Děkuju.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji a poprosím ještě o doplnění paní ministryni obrany.

Jana Černochová, ministryně obrany: Teď to nebude z rezortu Ministerstva obrany, ale není tady pan ministr školství Gazdík a vím, že i jeho rezort v těchto dnech řeší poměrně zásadní věci, které právě se týkají přijímání dětí do škol, školek.

Tady bych chtěla strašně moc poděkovat všem zřizovatelům, ať už to jsou obecní samosprávy, nebo kraje, a hlavně ředitelům, učitelům, pedagogickému personálu v těch školách, protože jsou úžasní a nabízejí tu pomoc masivně. Ať už shánějí lektory ukrajinštiny, aby ty děti mohly do těch škol, školek začít chodit co nejdřív.

Sama jsem jako bývalá starostka dlouhé roky dělala školství, takže vím, co nabízí Praha 2, a vím, že rozhodně není jedinou městskou částí. Že tohle funguje, ta solidarita, i mezi našimi pedagogy a dovolte mi, abych jim i jako členka vlády jménem pana ministra Gazdíka poděkovala.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, a ještě technická poznámka pana místopředsedy.

Marian Jurečka, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí: Děkuji. Já chci jenom stručně, protože nás tlačí všechny čas, doplnit ještě to, co řekla paní ministryně obrany. V oblasti školství se to také týká předškolní výchovy dětí. My jsme připraveni udělat v řádu dnů úpravu podmínek pro dětské skupiny, aby v dětských skupinách, kde jsou volné kapacity, mohli ti jejich zřizovatelé nabídnout ta místa právě i dětem z Ukrajiny.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji. Prostor pro dotazy, Česká televize.

Ondřej Pražák, Česká televize: Dobrý večer, já bych prvně dotazy na pana ministra vnitra. Ten nouzový stav kvůli pomoci Ukrajincům bude vyhlášený na třicet dní? A ještě jeden dotaz na vás: Říkal jste, že ty počty denní, pět tisíc lidí denně je něco, co jste očekávali za měsíc. Tak jaká je ještě kapacita, kolika Ukrajincům ještě může vůbec Česko pomoc, aby se ta kapacita nevyčerpala? A pak s dovolením ještě dotazy na pana ministra Jurečku. Co se týče dávek, můžou o ně ti lidé, ať už lidé z Ukrajiny, kteří tu žijí, nebo kteří sem přicházejí, můžou o ně žádat už v tuto chvíli a budou jim vypláceny: A jaká je ta výše, od čeho se ten koeficient, popřípadě, té dávky vypočítává? Děkuju.

Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Tak děkuji za otázky. První stručná odpověď. Tak jak to je, ten nouzový stav vyhlašuje vláda na třicet dnů, a pokud ho potom potřebuje prodloužit a ta objektivní potřeba bude existovat, tak logicky přicházíme do Poslanecké sněmovny a velmi podobně zdůvodníme jak občanům, tak kolegyním a kolegům poslancům, proč a jak ta potřeba vznikla a zda ještě přetrvává dále.

A, víte, my jsme neočekávali, že to bude jenom pět tisíc měsíčně. Já jsem říkal, jak byly nastaveny ty jednotlivé plány, které se formulovaly už někdy historicky. My jsme samozřejmě viděli už někdy před víkendem, o víkendu a začali jsme se na to připravovat a přizpůsobili jsme tomu veškeré kroky, že ta situace bude mnohem a mnohem vážnější.

My jsme okamžitě kontaktovali hejtmany, my jsme kontaktovali krajské samosprávy. Měl jsem se všemi hejtmany spolu s vedením hasičů a policie asi dvouhodinové jednání a domluvili jsme se na tom postupu.

Máme centrální koordinační místo, máme krajská centra. Kraje samy sbírají do té naší internetové střechové platformy nabídky ubytování. My se díváme, jaká je poptávka. Zatím jsme stále ještě na konci té první vlny, to chci podotknout. Té první vlny, kdy drtivá většina těch lidí, kteří sem přišli, přišli za svým konkrétním kontaktem.

V současné době nemáme naplněny ani ty kapacity Ministerstva vnitra, které jsme na úvod dávali k dispozici. To je těch pět tisíc míst. V současné době se tady stále pohybujeme někde okolo jednoho tisíce a drtivá většina těch míst je volná. Ale všichni vidíme ten vývoj. Střílí se tady na Kyjev, bombardují se města a samozřejmě přijde jiný typ vlny, těch skutečných válečných uprchlíků. Lidí, kteří přijdou bez ničeho. Lidí, kteří přijdou v absolutní bídě a ocitnou se v cizí zemi. A pro ty musí být ta infrastruktura připravená. A i proto jsme aktivovali instrument nouzového stavu, abychom tyto vlny uprchlíků zvládli.

Marian Jurečka, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí: Já stručně odpovím. Už vlastně počítáme od zítřka, že by ti lidé měli mít možnost žádat o tu mimořádnou okamžitou pomoc. Teď v tento okamžik vám neřeknu paušální částku, protože lidé z úřadů práce to budou posuzovat podle toho: Je to člověk sám nebo je to matka s dětmi nebo s rodiči, míří do ubytování někde jinde v rodině nebo do nějakého bytu, který jim někdo poskytne, nebo míří do zařízení, které bude poskytovat kraj, kde se bude třeba i vařit, nejsou tam další nutné náklady.

To všechno teď budou zohledňovat, ale počítáme, že zhruba od poloviny března, že bychom dotáhli i tu aktuální legislativu, na které teď, v těchto hodinách naše kolegyně a kolegové pracují, tak potom bychom chtěli, aby tam byla jednoduchá paušální částka na osobu, na měsíc a na osobu, která bude u někoho ubytovaná, pro toho člověka, který to přístřeší poskytuje. Především pro české rodiny, které to přístřeší poskytly.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju, viděl jsem ČTK?

Soňa Remešová, ČTK: Já jsem se chtěla zeptat na délku nouzového stavu.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Dobře. Seznam, potom rozhlas.

Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy: Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat pana premiéra nebo paní ministryně obrany, jestli jste řešili to téma Čechů, kteří mají zájem jít do války na Ukrajině? Vím, pane premiére, že o tom asi budete zítra jednat s panem prezidentem. Ale jsou už nějaké podmínky, za jakých by to podle vás bylo přijatelné? To znamená individuální posouzení a ještě něco navíc? V jaké fázi to je? Děkuju.

Petr Fiala, předseda vlády: Já o tom skutečně budu mluvit zítra s panem prezidentem, v jehož kompetenci to je. Já znovu zopakuji to stanovisko vlády. My jsme připraveni zvažovat, nebo aby pan prezident zvažoval ty jednotlivé případy a tam jsme ochotni všichni projevovat nějakou vstřícnost a pochopení. Ale nějaká kolektivní akce tohoto typu určitě nemůže být. Nemůže být vzhledem k tomu kontextu právnímu, mezinárodnímu, ústavnímu a dalšímu ze strany vlády jaksi podporována.

Jana Černochová, ministryně obrany: Já bych doplnila pana premiéra, protože tím správním úřadem, který to vlastně administruje, je rezort Ministerstva obrany. Rezort Ministerstva obrany obdrží žádost, kterou zaeviduje, pošle žádost na Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí, aby se k té žádosti vyjádřily. V rámci Ministerstva vnitra se k tomu vyjadřují zejména ty, nebo řeší ty bezpečnostní, zpravodajské aspekty. V rámci Ministerstva zahraničních věcí řeší zase prostě ty zahraničně-politické vztahy s tou zemí.

Já už jsem vlastně v roli ministryně dávala takovéto stanovisko v minulosti někomu, kdo chtěl vstoupit do irské armády, takže tenhle proces je tady obvyklý i z minulosti. A vlastně tohle všechno pošleme panu prezidentovi.

Tady skutečně bych chtěla poprosit občany České republiky: Strašně si i toho samozřejmě vážíme, že mají tu vůli jít bojovat proti Putinovi a proti totálnímu bezpráví, které se na Ukrajině spáchalo. Ale na druhou stranu, skutečně, vidíme to z těch záběrů, je tam válka. A pokud ti lidé nemají žádný výcvik, doporučovala bych, aby se spíše obraceli v rámci humanitární pomoci, různých NGO, a šli pomáhat v rámci třeba Člověka v tísni, v rámci Adry, v rámci těch neziskových organizací tak, jak vlastně to bylo v minulosti.

Protože opravdu válka je krev, smrt a myslím si, že nám všem, a to někteří z nás ten práh možná máme posunutý, stačí ty záběry v televizi. A já bych strašně nerada jako ministryně obrany pak řešila nějaké repatriační lety z této země tak, abychom dostali zpátky nedej bože těla nějakých našich občanů. Teď nechci nikoho děsit, ale asi myslím, že od ministryně obrany očekáváte přístup, který bude nemalování věcí na růžovo, nelakování věcí na růžovo, a myslím si, že je zapotřebí i tohle tady říct.

A tak jako ministr obrany Velké Británie řekl, že prostě respektuje, že někteří lidé tam chtějí jet pomáhat, tak i on řekl, že opravdu doporučuje těm lidem, aby ten vojenský výcvik měli, protože to tam není žádná legrace. A tady ještě se můžeme dostat do poměrně obtížné právní situace. Ti lidé nemají žádný statut nějakých válečných veteránů, nebudou mít v případě nějakého zranění vlastně ani podle současné úpravy nárok na nějaké vojenské důchody, ale to je asi v tuhle chvíli vedlejší. Podstatná je ta pomoc.

Ale tady vlastně, pokud by to nebylo posuzováno individuálně a nehrály v tom roli ty aspekty, o kterých jsem tedy mluvila, zejména třeba nějaké informace od zpravodajských služeb, tak by se bohužel mohlo stát, že tam proti sobě budou bojovat dva Češi. Jeden, který tam jede s tou nejčistší snahou chránit Ukrajince a bojovat tam proti Putinovi, a pak někdo, a víme, že se to tady děje, protože ti lidé i poskytují rozhovory různým médiím, tak tam budou stát naopak na té straně Ruské federace.

Takže musíme v tomto opravdu být velmi umírnění a myslím si a doufám, že takto k tomu bude přistupovat, alespoň tak, jak jsem zaznamenala ta prvotní vyjádření pana prezidenta, i pan prezident.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji.

Petr Fiala, předseda vlády: Já přece jenom ještě dodám. Jsou to stovky lidí, jak máme informace. Určitě se tím budeme zabývat. Ale všem občanům, kteří chtějí pomoct, tak samozřejmě děkujeme. Ukrajina potřebuje obrovskou pomoc od všech z nás. A z České republiky se jim té pomoci dostává. Pokud se chce někdo zapojit do té pomoci, tak má spoustu možností a jsou to přesně ty věci, které Ukrajina potřebuje. Může přispět finančně, může se zapojit do nějakých sbírek, může se zapojit do humanitární pomoci, může udělat prostě spoustu věcí, které jsou potřeba.

A možná ta pomoc bude spočívat i v pochopení pro to, i to pochopení pro to, že se třeba budeme muset v některých věcech omezit. Že to nebude tak příjemné, pohodlné a že nebudeme žít v tak prosperující společnosti, jak jsme na to zvyklí. Možná i v tom bude spočívat ta pomoc. Tak prosím všechny, aby měli toto pochopení, hledali tu správnou formu pomoci, přistupovali k tomu, co se odehrává, s velkou pokorou a porozuměním, protože tak opravdu Ukrajincům pomůžeme.

Česká vláda, jak už tady zaznělo, dělá, co může. My jsme byli jedna z prvních zemí, která byla připravená poskytnout zbraně. Poskytneme humanitární pomoc. Jsme v kontaktu s ukrajinskými představiteli, aby ta naše pomoc byla cílená a správná. Je tu obrovská vlna podpory a solidarity v české společnosti, což je úžasné. My prosíme všechny, aby tu svoji aktivitu soustředili skrze stát a skrze neziskové organizace, aby opravdu se to dostalo k těm lidem tak, jak je to potřeba. A to si myslím, že je ta správná cesta.

A pak, přicházejí sem uprchlíci. Pan ministr vnitra už řekl, máme tu jakousi první vlnu, budou přicházet další. Jsou to lidé, a to je potřeba si uvědomit, kteří utíkají před válkou. A utíkají proto, že jim jde o život. Tak kruté a jednoduché to je. A naší povinností, naší společnosti povinností je opravdu otevřít náruč a tyhle lidi, kteří utíkají proto, aby si zachránili život, tak je přijmout a poskytnout jim důstojné podmínky.

Už ty první zprávy, které máme o tom, kdo k nám přichází, ukazují, že jsou to převážně ženy a děti, které utíkají proto, aby si zachránily holý život. Tak i tady má každý, kdo chce pomoci, obrovské množství možností, jak pomoci.

To, o čem se tady bavíme, je určitá krajní, to je nějaké krajní rozhodnutí jednotlivých lidí. Tak k tomu přistupujme. Přistupujeme k tomu určitě s respektem a s pochopením, ale to základní zacílení té pomoci musí jít jinam.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju, rozhlas. 

Andrea Kubová, Český rozhlas: Dobrý večer, já mám dotaz na pana ministra Síkelu, jestli jste na dnešním zasedání řešili zásoby plynu, případně jestli se připravujete na nějaký krizový scénář. A pak mám dotaz ještě na pana premiéra, jestli jenom můžete říct, o čem dalším byste zítra chtěl mluvit s panem prezidentem? Děkuju.

Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu: Já jsem dnes vládu informoval o situaci s plynem. Krizový scénář v tuto chvíli nepřipravujeme, ale samozřejmě krizové scénáře připravené máme v případě, že bychom je museli aplikovat.

Petr Fiala, předseda vlády: Já budu mluvit s panem prezidentem samozřejmě o té mezinárodně-politické situaci. Budu ho informovat o tom, co dělá česká vláda, a budeme se bavit o tom konkrétním problému, kde máme oba nějakou formu pravomoci, jako je tedy ochota některých českých lidí jít bojovat na Ukrajinu.

Musím říct, že to moje zítřejší jednání s panem prezidentem je samozřejmě z té série těch pravidelných pracovních večeří, na kterých jsme se domluvili a které držíme, ale nabývá v tuto chvíli zvláštního významu, protože čelíme situaci, jakou jsme si ještě nedávno nedovedli představit.

A budu s panem prezidentem dál slaďovat ty zahraničně-politické postoje. Vidíte, že v posledních dnech a v posledních týdnech začínáme mluvit všichni jedním jazykem, máme stejná stanoviska. Společně jsme se s panem prezidentem zúčastnili jednání summitu Severoatlantické aliance.

Já myslím, že v tuto chvíli tyto signály, jak už dovnitř české společnosti, tak navenek, že všichni klíčoví ústavní činitelé se na ty věci dívají stejně, že to je nesmírně důležité. Taky o tom budu mluvit s panem prezidentem zítra.  

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju, poslední dotaz Seznam.

Kristýna Jelínková, TV Seznam: Pane ministře zahraničí, já mám dotaz na vás. Chtěla jsem se zeptat: Právě paní ministryně Černochová dnes v Respektu uvedla, že kdyby to bylo na ní, tak že by mělo Česko vypovědět ruského velvyslance a kompletně uzavřít ruskou ambasádu. Zeptám se: Bavili jste se na toto téma dneska na vládě a váš názor? A pak ještě druhý dotaz mám na to, asi na pana premiéra, jestli ukrajinská strana zatím nepožádala o krev, protože minulý týden jste se bavili o darování krve. Tak jestli tam je nějaký posun. Děkuju.

Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí: Děkuji za dotaz. Co se týče našich diplomatických vztahů s Ruskou federací, tak tam v tuto chvíli již bylo oznámeno, že jsme uzavřeli ty dva generální konzuláty v Sankt-Petěrburgu a Jekatěrinburgu. Nyní probíhá vlastně jejich likvidace, kdybych to měl takhle jednoduše říci. S tím, že co se týče nějakého vypovídání nebo dalších takovýchto kroků, tak my se snažíme o tom především mluvit s našimi evropskými kolegy. Když to probíhá koordinovaně, tak ta reakce je daleko silnější a je více slyšet. A já se snažím také svým evropským kolegům vysvětlovat naši zkušenost z Vrbětic, co to znamenalo, když se snížily počty lidí nebo diplomatů na ambasádách, co to znamenalo pro i třeba tajné služby Ruské federace. Takže tady je spíše snaha o ten společný postup a další diplomatické kroky samozřejmě zvažujeme.

Jana Černochová, ministryně obrany: Tak jestli můžu odpovědět na druhou vaši otázku.  Ověřovala jsem si před dnešním jednáním vlády, protože máme jako rezort Ministerstva obrany i tu smlouvu na pomoc vlastně a ubytování zraněným ukrajinským vojákům, tak zatím jsme nebyli ani požádáni o umístění někoho. Ani vlastně z těch seznamů dárců krve, kteří se nám hlásí, a jsou to zejména vojáci a příslušníci aktivních záloh, tak zatím ten požadavek nebyl.

Máme seznamy, stejné seznamy řeší pan Válek v rámci rezortu Ministerstva zdravotnictví, a pokud prostě by takovýto požadavek byl, tak jsme schopni ho samozřejmě zprocesovat a vyjít vstříc. A je vlastně dobře, že máme udělanou tu přípravu a nebudeme muset pak složitě dělat nějaké kampaně, protože ti lidé se nám ozývají sami, za což jim moc děkuji.

Petr Fiala, předseda vlády: Já bych k tomu jenom dodal: Ukrajinská strana samozřejmě ví, že česká strana pomáhá. Jsme v kontaktu v těch klíčových věcech, které se dají řešit na té úrovni prezidenta a premiéra, a v tom kontaktu jsme neustále. Já jsem si například s panem ukrajinským premiérem, jsem s ním komunikoval ještě před začátkem vlády. Takže ta komunikace probíhá, a i díky tomu ta pomoc ze strany České republiky může být opravdu cílená a může jít tam, kde to Ukrajina potřebuje, a ona to často potřebuje v řádu hodin.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji. To je z dnešní tiskové konference všechno. Děkujeme za pozornost, přejeme pěkný zbytek večera. Na shledanou.