Národní program reforem

25. 1. 202217:28

Národní program reforem ČR

Národní program reforem (NPR) je každoročně připravovaným strategickým dokumentem popisujícím reformy a investice, které vláda plánuje uskutečnit (obvykle v nadcházejících 12 měsících). NPR reflektuje aktuální hospodářské a sociální výzvy a reaguje na pravidelně publikované analytické dokumenty Evropské komise, zejména Analýzu pro udržitelný růst (Annual Sustainable Growth Survey) a Zprávu o ČR (Country Report). Příprava NPR je součástí mechanismu koordinace hospodářských politik v EU, tzv. evropského semestru.

NPR je připravován v prvních měsících každého roku. Po schválení vládou je NPR zveřejněn a zaslán Evropské komisi, která následně navrhne nová specifická doporučení pro ČR. V závěru roku je pak připravována Zpráva o realizaci Národního programu reforem ČR, která popisuje, co se z aktuálního NPR již podařilo splnit. Příprava NPR (i následné Zprávy o realizaci NPR) v ČR probíhá inkluzivně se zapojením hospodářských a sociálních partnerů a dalších aktérů.

„Sesterským“ dokumentem k NPR je Konvergenční program ČR, který každoročně připravuje Ministerstvo financí. Dokument popisuje základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie vlády. Konvergenční program je projednáván vládou obvykle zároveň s NPR a též je následně zasílán Evropské komisi.

V roce 2021 byl spolu s NPR 2021 připraven také Národní plán obnovy (NPO), který je detailním plánem reforem a investic finančně podpořených z nového unijního Nástroje pro oživení a odolnost. NPO byl připraven státní správou pod vedením Ministerstva průmyslu a obchodu. NPR 2021 poskytuje k NPO širší kontext a informace o opatřeních, která nejsou financována z Nástroje pro oživení a odolnost, ale jsou k nim synergická.