Programové prohlášení vlády

1. 3. 202316:18

Programové prohlášení vlády

Vláda Petra Fialy schválila 6. ledna 2022 Programové prohlášení vlády České republiky. Jeho upravenou podobu schválil kabinet na jednání ve středu 1. března 2023.

Obsah

Preambule
Veřejné finance
Průmysl a obchod
Sociální a rodinná politika
Zdravotnictví
Vzdělávání a sport
Věda, výzkum a inovace
Kultura
Zahraniční politika
Evropské záležitosti
Obrana
Vnitřní bezpečnost a veřejná správa
Digitalizace
Regionální a místní rozvoj
Doprava
Zemědělství
Životní prostředí
Spravedlnost a právo
Legislativa

Preambule

Nová vláda České republiky přichází požádat o důvěru Poslaneckou sněmovnu Parlamentu v době, která bez nadsázky patří mezi nejsložitější a nejnáročnější období naší novodobé historie. Bude se muset velice rychle vyrovnat s celou řadou negativních jevů, jež přicházejí zvenčí, ale z významné části jsou také neblahým důsledkem řady rozhodnutí vlády minulé. Jde o vysokou inflaci, epidemii covidu-19 i důsledky energetické krize.

Vedle zvládnutí těchto aktuálních výzev chce nová vláda usilovně pracovat na celé řadě dlouhodobých témat a projektů. Jde o naplnění programu, který považuje pět koaličních politických stran za nezbytný pro to, aby Česká republika dokázala obstát v konkurenci dalších vyspělých zemí a aby mohla svým občanům dlouhodobě zajistit bezpečnou existenci a stále rostoucí životní úroveň.

Česká republika bude navíc v dalších měsících a letech stát před celou řadou výzev, příležitostí a rozhodnutí. Přinese je jak měnící se světová ekonomika, tak vývoj politiky v rámci EU i celé Evropy. A je třeba, aby se Česká republika dokázala rozhodnout správně a včas. I toho si je nastupující vláda vědoma.

Následující programové prohlášení je pečlivě připraveným souhrnem hlavních kroků, vycházejících z našeho koaličního programu, které chce nová vládní koalice prosadit během následujících čtyř let. Jde o konkrétní řešení, jež mají naplnit několik životně důležitých cílů.

Chceme stát, který nežije na dluh.

Chceme stát, který je chytrý, efektivní a úsporný.

Chceme stát, který patří do demokratické Evropy a který ví, že hodnoty svobody a demokracie je třeba aktivně prosazovat a bránit.

Chceme, aby české rodiny měly kde bydlet a aby děti měly dobré vzdělání, které je dobře připraví na měnící se moderní svět.

Chceme, aby lidé v aktivním věku měli jasno, jaký budou mít důchod, a aby věděli, že jejich život bude i ve stáří důstojný.

Chceme, aby malé a střední firmy tvořily páteř naší ekonomiky a aby je stát podpořil tam, kde je třeba.

Chceme, aby inovace, věda a výzkum dokázaly významně posílit českou ekonomiku v mezinárodní konkurenci.

Chceme, aby naše zemědělství bylo šetrné ke krajině a aby naše lesy, půda i vodstvo zvládly co nejlépe změny klimatu.

Víme, že tyto plány jsou velice ambiciózní. Ale víme, že je třeba začít je naplňovat co nejdříve. Naše země si už nemůže dovolit žádná další zpoždění. I proto jsme si od počátku zvolili politiku otevřenosti a transparentnosti. Nechceme, nesmíme a nebudeme občanům lhát. I když to bude nepříjemné. Chceme být vládou, která se k problémům umí postavit čelem.

Jsme koaliční vládou, která díky přítomnosti pěti stran zastupuje širokou skupinu obyvatel. Chceme být vládou, která hájí zájmy všech občanů České republiky.

Prioritami vlády změny pro budoucnost jsou:

Stabilizace veřejných financí

Naše země potřebuje odpovědnou rozpočtovou politiku, která zabrzdí nesmyslné rozhazování peněz daňových poplatníků, nalezne úspory a stanoví dlouhodobé směřování veřejných financí a v co nejkratší možné době zajistí rozumné hospodaření státu. Cesta ke stabilitě je v reformě výdajů státu a efektivním nakládání s penězi, nikoliv ve zvyšování daňové zátěže.

Orientace na EU a NATO

Česká republika musí být aktivním členem Evropské unie a NATO hájícím zájmy svých občanů. Zahraniční politika bude mít nezpochybnitelnou euroatlantickou orientaci, důraz na stabilní partnerství s demokratickými zeměmi po celém světě a na ochranu lidských práv a demokracie.

Penzijní reforma

Jsou to lidé, kdo tvoří prosperitu naší země. Proto si každý zaslouží vědět, že má jistotu ve stáří. Připravíme takovou reformu, která zohlední zásluhovost a také podpoří mezigenerační solidaritu v rodinách. Reforma penzijního systému bude postavena na celospolečenském konsenzu, který zajistí dlouhodobou perspektivu.

Vzdělávání

Budoucnost naší země závisí na vzdělání našich dětí. Vzdělávací systém musí využít potenciál kvalitních učitelů, musí vytvořit prostor pro rozvoj znalostí, dovedností a kompetencí žáků a studentů, a to vše v moderním obsahu a prostředí. Vzdělávací systém musí umět pomoci těm nejslabším, stejně jako podpořit talenty.

Podpora svobodného trhu

Podpora malých a středních podniků a cílení dotací a podpor na opravdové potřeby jsou cestou k zajištění prosperity naší země. Podpoříme kreativní a inovativní přístupy s potenciálem růstu a zdravé konkurence. Podpora z veřejných financí nesmí jít na zvyšování zisků a vlivu velkých firem.

Životní prostředí

Změny klimatu jsou nezpochybnitelné. Tato vláda se zavazuje hledat řešení, která budou omezovat lidský vliv na klimatické změny. Budeme hledat realistická řešení, která opravdu pomohou ochránit životní prostředí, vodu, půdu, lesy. A to vše s vědomím odpovědnosti za prosperitu naší země.

Bydlení

Nezavíráme oči před problémy, které lidé v naší zemi mají. A bydlení je v poslední době jedním z nich. Přineseme řešení, která pomohou jak vlastnickému, tak nájemnímu bydlení včetně sociálního bydlení. Nejdůležitější je v současné době zásadní zrychlení stavebního řízení.

Digitalizace

Sjednocení a digitalizace procesů státu jsou cestou k přátelštější, efektivnější a levnější státní správě. Naučíme stát fungovat efektivně s využitím všech moderních technologií. Digitalizace je cestou nejen k pohodlnějšímu kontaktu občanů se státem, ale automatizace procesů také povede k efektivnějšímu boji s korupcí.

Věda a výzkum

Naše země je plná šikovných, vzdělaných a inovativních lidí. Naše věda a výzkum mají dlouhodobě skvělé jméno ve světě. Věda a výzkum budou mít nezpochybnitelnou podporu, protože v nich vidíme příležitost, jak posunout Českou republiku ještě výše mezi nejúspěšnější země.

Moderní státní správa

Státní správa musí být moderní, štíhlá a pružná. Připravíme ji na výzvy 21. století, přivedeme do ní nejlepší talenty, aby občanům dodávala špičkové služby. Zasadíme se, aby úředníci více využívali a zpřístupňovali data a jejich práce měla vždy ve svém středu občana.

Odpovědnost k voličům a politická kultura

Prosadíme zlepšení politické kultury. Do vedoucích pozic vybereme poctivé, kompetentní a důvěryhodné osobnosti, které budou hájit zájmy ČR a nebudou ve střetu zájmů. Nastavíme předvídatelnější jednání Poslanecké sněmovny. Zařídíme, aby občané na internetu viděli, jak vláda plní program. Budeme konstruktivně spolupracovat mezi sebou i s opozicí.

Veřejné finance

Preambule

Ozdravení veřejných financí a obnovení důvěry občanů ve spravedlivý a férový stát jsou dva klíčové úkoly, které stojí před vládou České republiky v oblasti ekonomiky.

Mimořádný hospodářský růst, který země zažívala v uplynulých letech, minulé vlády nedokázaly využít k realizaci potřebných reforem. Česko nyní čelí řadě obtížných výzev. Od zvládnutí covidové pandemie a následné společenské a hospodářské obnovy přes problémy globální ekonomiky eskalované ruskou agresí proti Ukrajině, které vlivem špatné politiky předchozích vlád dopadají na občany s mnohem větší silou, ať už jde o rostoucí inflaci či skokové zdražení energií, až po neřešené strukturální problémy v oblasti veřejných financí, které se projevovaly již před vypuknutím celosvětové pandemie. 

V zájmu zdravého hospodaření státu proto nedopustíme žádné další zbytečné zadlužování a připravíme taková opatření, která umožní průběžně snižovat rozpočtové schodky. Stát bude ve vhodných případech klást větší důraz na adresné cílení sociální pomoci. Naším cílem je, aby stabilizace veřejných financí nezhoršila situaci občanů, kteří se bez podpory ze strany státu neobejdou. Mottem pro působení vlády v oblasti veřejných financí proto je „šetřit na státu, ne na lidech“. Je načase, aby se občan coby daňový poplatník stal pro stát partnerem. Úkolem pro státní správu je podporovat podnikání a vytvářet příznivé podmínky pro ty, kteří svou aktivitou financují chod země a vytvářejí pracovní příležitosti.

Postup státu musí být pro občany a podnikatele předvídatelný, proto je třeba přijímat zákony a jejich změny s dostatečným předstihem před jejich účinností. Zásadní změny vyplývající z programového prohlášení proto budeme cílit na polovinu vládního mandátu. Účinnost k 1. lednu 2024 poskytne dostatečný prostor k jejich kvalitní přípravě a vydiskutování s jednotlivými hospodářskými sektory.

Finance

Zdravé veřejné finance

Podpora zaměstnanců a podnikání

Podpora rodinných financí

Rozpočty obcí a krajů

Pro lepší budoucnost

Finance – transparentnost

Průmysl a obchod

Preambule

Před Českou republikou stojí zásadní výzvy v podobě důsledků pandemie covid-19 a bezprecedentní energetická krize. Zároveň čelí velkým globálním změnám v technologické a environmentální oblasti a potřebné transformaci ekonomiky.

Pečlivě zvolíme ty nejvhodnější nástroje nejen pro zachování, ale i pro další posílení konkurenceschopnosti českého průmyslu. Snížíme zátěž firem i živnostníků a podpoříme aktivity výrobců s cílem zvýšit podíl finálních výrobků na jejich celkové produkci. Budeme dále aktivně prosazovat zájmy ČR v EU a provádět cílenou proexportní politiku. Prioritou je také podpora rozvoje jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů s důrazem na energetickou bezpečnost, soběstačnost, klimatické cíle a dostupné dodávky energií.

Česká republika také musí nakročit mezi inovační lídry a dále ve svůj prospěch rozvinout potenciál digitálních a nových technologií. Proto budeme klást důraz na kvalitní vzdělávání, podporu výzkumu a vývoje, zavádění inovací a na nezbytný přechod k udržitelné a digitální ekonomice. Zaměříme se na podporu digitální transformace podniků a nových technologií v podnikatelské sféře.

Průmysl

Hornictví a surovinová politika

Energetika

Jaderná energetika

Podpora podnikání

Podpora rozvoje digitální ekonomiky

Podpora exportu a internacionalizace firem

Sociální a rodinná politika

Preambule

Česká republika se nachází ve složité době, kdy se společnost, ekonomika i veřejné rozpočty vzpamatovávají z dopadů koronavirové pandemie, vyrovnávají se s inflací, energetickou krizí a dopady ruské agrese na Ukrajině. Úspěšná cesta z této krize vede přes sociálně soudržnou společnost vzdělaných, odpovědných a aktivních lidí, která je zároveň nezbytným předpokladem pro dlouhodobě udržitelný rozvoj společnosti. Jejím základem jsou fungující stabilní rodiny, participující občanská společnost a místní komunity, důstojná práce a dostupná kvalitní sociální péče a sociální služby.

Nezbytná opatření, reformy a změny budeme provádět sociálně citlivým způsobem s ohledem na nejvíce zranitelné členy společnosti, s důrazem na podporu rodin a dlouhodobě stabilní důchodový systém, aktivní politiku zaměstnanosti a vyváženou ochranu práv zaměstnanců a zaměstnavatelů. Dále bude důraz kladen na dostupnost sociálních služeb, podporu při zajištění dostupného bydlení a boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Společnost a stát jsou na takové výši, jakým způsobem se starají o své nejzranitelnější členy.

Rodinná politika a zaměstnanost

Sociální služby a sociální dávky

Důchodový systém

Zdravotnictví

Preambule

Podpoříme oblast „veřejného zdraví“ programy na podporu prevence (zejména v oblasti zdravé výživy a pohybových aktivit). Prevence je nejefektivnější přístup, jak předcházet nemocem, zvyšovat kvalitu života a podporovat zdraví našich občanů. Právě podpora této doposud zanedbávané oblasti má za cíl posunout kvalitu zdraví českých seniorů na stejnou úroveň, jaká je ve vyspělých státech Evropské unie.

Kvalitní a dostupnou zdravotní péči pro všechny bez regionálních rozdílů považujeme za jeden z pilířů moderního a úspěšného státu. K zajištění tohoto cíle je nutné zdravotnímu systému poskytovat nezbytnou podporu ve formě transparentního, předvídatelného a odpovídajícího finančního zajištění. Proto plánujeme jeho financování minimálně ve dvouletém horizontu.

Zaměříme se na posílení vzdělávání lékařů, mladých vědců i výzkumníků. Budeme zjednodušovat předatestační přípravu, kontrolovat její kvalitu. Posílíme roli školitelů, která je zcela zásadní.

S onemocněním covid-19 se musíme naučit žít. Nebudeme donekonečna omezovat zdravotní péči pro ostatní pacienty. Z covid-19 se musí stát další závažné onemocnění, které umí zdravotnictví řešit a předcházet závažnému průběhu tohoto virového onemocnění. Během pandemie se jasně ukázalo, že občany matou stanoviska různých „mediálních odborníků“. Proto vytvoříme ve spolupráci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) všeobecně respektovanou a srozumitelnou odbornou autoritu, která bude odborná stanoviska formulovat. Inspirací pro nás je německý Kochův institut, který fungoval výtečně nejenom během pandemie. Základem bude ve spolupráci s ČLS JEP do konce ledna 2022 založení Národního institutu pro zvládání pandemie, který bude ve spolupráci s Vědeckou radou MZ odbornou a nezávislou oporou Ministerstva zdravotnictví.

Financování, ekonomika a role zdravotních pojišťoven

Kvalita a dostupnost zdravotní péče 

Vzdělávání zdravotníků 

Prevence a výživa – zlepšení zdraví obyvatelstva 

Vzdělávání a sport

Preambule

Budoucnost každé vyspělé země je úzce spjata s kvalitou vzdělávání. Náš vzdělávací systém proto musí umět reagovat na výzvy, které před ním stojí, a mít takové školy, které dokážou připravit naše děti a mladé občany pro život ve společnosti 21. století. Klíčovým dokumentem je v tomto směru Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, která byla připravena ve spolupráci jak s odbornou veřejností, tak na bázi shody napříč politickým spektrem. Před koaliční vládou stojí zásadní úkol, kterým je uvést tento strategický dokument do života a do podoby, která se dotkne každodenního života každé vzdělávací instituce v České republice.

Důležitým úkolem koaliční vlády je získat pro školství více finančních prostředků tak, aby veřejné výdaje na vzdělávání a školské služby odpovídaly v poměru k HDP alespoň úrovni průměru zemí OECD. To zajistí zvyšování kvality vzdělávání od mateřských, základních, základních uměleckých, středních, vyšších odborných a vysokých škol a konzervatoří až po instituce poskytující celoživotní vzdělávání. Vzdělávání, základní i aplikovaný výzkum a uplatňování jeho výsledků ve společnosti přispívá k řešení globálních a lokálních výzev v oblastech zdraví a kvalitního života, historického a kulturního dědictví, udržitelného rozvoje, technického pokroku, bezpečnosti, práv a rovnosti ve společnosti. Česká republika musí reagovat na tyto výzvy současného světa, demografický vývoj a být sebevědomou a konkurenceschopnou zemí. Klíčem, jak to dokázat, je pro koaliční vládu právě důraz na vzdělávání a výzkum.

Podpora škol a pedagogických pracovníků

Kvalita vzdělávání

Vysoké školy, výzkum a vývoj

Sport

Věda, výzkum a inovace

Preambule

Věda, výzkum, vývoj a inovace jsou jednou ze zásadních investic do budoucnosti naší země, její prosperity a konkurenceschopnosti, kvality života všech jejích obyvatel i soudržné a zároveň odolné společnosti. Vědecké poznání, stejně jako výzkumné a inovační aktivity, jsou výchozím předpokladem pro budování ekonomiky s vyšší přidanou hodnotou, pro kulturní a duchovní rozvoj společnosti i pro celkovou modernizaci veřejné správy a realizaci veřejných politik založených na datech. Jsou také nezbytnou podmínkou pro úspěšná a udržitelná řešení aktuálních společenských výzev a pro schopnost adekvátní a flexibilní reakce na nastupující megatrendy, včetně digitální a zelené tranzice.

Česká republika musí mít ambici zařadit se mezi evropskou špičku v oblasti excelence, vědy, výzkumu a inovací, a to v celém spektru oborů. Prostřednictvím vědy a výzkumu posílíme kritické myšlení a schopnost chápat svět v širších souvislostech a přispějeme ke společnému vnímání reality kolem nás.

Moderní, koordinovaný a transparentní systém řízení

Lidé ve vědě, výzkumu, vývoji a inovacích

Financování výzkumu, vývoje a inovací

Transfer technologií a znalostí

Publicita vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Kultura

Preambule

Financování kultury

Od živé kultury po kulturní dědictví

Kultura a vzdělávání

Autorská práva pro 21. století

Svobodná a transparentní média veřejné služby

Zahraniční politika

Preambule

Zahraniční politika České republiky se bude opírat o ukotvení v Evropské unii a NATO a o dobré vztahy se všemi sousedními státy. Česká republika musí být aktivním členem Evropské unie a NATO hájícím zájmy svých občanů. Budeme klást důraz na stabilní partnerství s demokratickými zeměmi po celém světě včetně spolupráce v multilaterálních formátech, na ochranu lidských práv a demokracie a prosazování českých ekonomických zájmů a evropských hodnot ve světě.

Členství v Evropské unii považujeme za klíčové a prospěšné pro ČR. Budeme navazovat na úspěšné předsednictví v Radě EU. V Evropské unii je pro nás zásadní zachování volného pohybu lidí, služeb, zboží a kapitálu a principů subsidiarity a proporcionality. Aktivní členství v EU chceme stavět i na tradičně velmi dobrých vztazích s našimi sousedy.

Zahraniční věci

Evropské záležitosti

Preambule

Členství v Evropské unii považujeme za klíčové a prospěšné pro ČR. Jsme připraveni se úspěšně zhostit předsednictví Rady EU ve 2. pololetí roku 2022 a vrátit Česku pověst spolehlivého a respektovaného partnera.  V našem zájmu je demokratická, nebyrokratická, sociálně spravedlivá a obchodně otevřená EU s důrazem na dodržování občanských svobod. Budeme aktivně usilovat o posilování integrace směrem k dokončení jednotného vnitřního trhu s důrazem na volný pohyb lidí, služeb, zboží, kapitálu a dat, účinné ochraně vnějších hranic a k pevné transatlantické vazbě. Pro tyto dlouhodobé priority budeme aktivně hledat podporu u členských států EU s podobnými zájmy.

Koordinace evropských politik

Obrana

Preambule

Obrana země je základní úlohou státu. Bez zajištění bezpečnosti není stabilita a bez stability není prosperita. Vzhledem ke zhoršujícímu se bezpečnostnímu prostředí jsou nutné investice do obranyschopnosti naší země. Základem obrany České republiky je členství v NATO. Budeme se zasazovat o to, aby naše země měla silnou armádu pro kolektivní obranu svého území a svých národních zájmů. Musíme být platným a respektovaným spojencem v rámci Severoatlantické aliance, který plní své závazky, zejména v oblasti financování obrany a výstavby vojenských schopností. Budeme usilovat o to, aby si NATO nadále zachovalo vedle vojenské akceschopnosti i politickou soudržnost a schopnost sjednocovat Západ proti vnějším hrozbám. Budeme dále rozvíjet a posilovat transatlantickou vazbu. Ambice Evropské unie v oblasti obrany nesmějí být konkurenční vůči Severoatlantické alianci, ale naopak musejí být v souladu.

Budeme dbát nejen o rozvoj a modernizaci ozbrojených sil, ale také domácího obranného a bezpečnostního průmyslu. Prosadíme větší investice do výzkumu a vývoje a rozvoj připravenosti obyvatel na krizové situace. Nedemokratickým státům neumožníme přístup ke klíčové infrastruktuře ČR.

Moderní, akceschopná a stabilní armáda

Připravený stát

Připravení občané

Vnitřní bezpečnost a veřejná správa

Preambule

Ministerstvo vnitra bude nejen ministerstvem bezpečí, ale také efektivní, moderní a profesionální veřejné správy.

Veřejná správa musí být dostupná jak v území, tak prostřednictvím digitálních služeb. Významnou součástí veřejné správy je také územní samospráva. Je nezbytné zajišťovat podmínky pro její kvalitní výkon a chránit samosprávu před nedůvodnými nebo nepřiměřenými dopady nové právní regulace.

Budeme dále pečovat o zvyšování dostupnosti a přehlednosti pramenů práva.

Volby

Veřejná správa

Bezpečnost

Digitalizace

Preambule

Sjednocení a digitalizace procesů státu jsou cestou k přátelštější, efektivnější a levnější státní správě. Naučíme stát fungovat efektivně s využitím všech moderních technologií. 

Digitalizace je nejen cestou k pohodlnějšímu kontaktu občanů se státem, ale automatizace procesů také povede k efektivnějšímu fungování státu jako celku. Pro seniory a lidi se speciálními potřebami nadále zůstane papírová cesta.

Digitální služby

Transparence

Kybernetická bezpečnost

Konektivita a rozvoj sítí

Regionální a místní rozvoj

Preambule

Vzrůstající rozdíly mezi regiony naší země jsou zásadní celospolečenskou výzvou. Místo, kde člověk žije, nesmí tak zásadně ovlivňovat kvalitu vzdělávání, dostupnost zdravotní péče, dopravní obslužnost i digitální konektivitu. Budeme předcházet dalšímu rozevírání nůžek mezi regiony a řešit problémy, které vedou k vylidňování venkova a pohraničí. Vytvoříme podmínky pro úspěšné a smysluplné čerpání evropských fondů a během předsednictví EU budeme aktivně prosazovat politiku soudržnosti jako účinný nástroj pro rozvoj regionů v ČR i po celé Evropě.

Dostupnost bydlení pro občany bude vláda řešit jak směrem k vlastnickému, tak i nájemnímu bydlení včetně bydlení sociálního. Nejdůležitější je v současné době zásadní zrychlení stavebního řízení ve spolupráci se samosprávami a při zachování ochrany ostatních zájmů.

Oživíme aktivity v mezinárodních strukturách v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje nebo udržitelnosti života a bydlení.

Rozvoj regionů

Bydlení, stavební zákon a územní plánování

Veřejné zakázky

Cestovní ruch

Doprava

Preambule

Jedním z klíčových úkolů státu je dostavba chybějící dopravní infrastruktury a zajištění jejího provozu. Bezpečná a funkční dopravní spojení jsou jednou ze základních podmínek dalšího rozvoje naší země a jejích regionů. Zaměříme se také na další zkvalitňování veřejné dopravy, která musí být cenově dostupná, lehce dosažitelná a musí nabídnout pohodlnou alternativu k individuální dopravě.

Stanovíme plán stěžejních investic do dopravy na období 10 let včetně výhledu financování. Jde o základní podmínku přípravy a realizace klíčových projektů – dobudování základní dálniční sítě a výstavba vysokorychlostních tratí (VRT). Zajistíme stabilní rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury a zvýšíme kontrolu nad efektivitou vynaložených prostředků na dopravní stavby.

Jsme si rovněž vědomi, že rozvoj dopravy spočívá též ve využívání moderních technologií, inteligentních dopravních systémů či v digitalizaci dopravních agend, která povede k celkovému zefektivnění a odbyrokratizování veřejné správy.

Infrastruktura

Dálnice a silnice I. třídy

Železnice

Vodní cesty

Letectví

Veřejná doprava

Bezpečnost

Legislativa, administrativa a digitalizace dopravy

Dopravní strategie

Zemědělství

Preambule

Účinněji budeme podporovat malé, střední, začínající a ekologické zemědělce za přispění zejména evropských fondů. Provedeme revize postoje ČR vůči Společné zemědělské politice EU. Zvýšenou pozornost soustředíme na ochranu půdy před její degradací a záborem s cílem podpory biodiverzity a zadržení vody v krajině. Vláda se zaměří na metody zavádění precizního zemědělství, integrované produkce, snížení užívání umělých hnojiv a pesticidů a zvýšení využívání organických hnojiv v zemědělství. Naším cílem bude zvýšení efektivity a přínosu výzkumu a šíření inovací pro potřeby zemědělské prvovýroby. Budeme pokračovat ve zvyšování kvality zemědělského školství se zřetelem na modernizaci a robotizaci zemědělského odvětví.

Zaměříme se na podporu zkracování odbytových řetězců s ohledem na kvalitu a regionální produkci. Produkce vybraných komodit bude podporována s cílem zajištění přiměřené potravinové bezpečnosti. Zasadíme se o orientaci na bioprodukci a zlepšení životních podmínek chovu zvířat.

Strategií obnovy a přestavby lesních porostů podnítíme tvorbu řešení pro posilování ekosystémových funkcí lesa, a to i s ohledem na obnovu lesů po kůrovcové kalamitě. Přispějeme k lepší dostupnosti pitné i užitkové vody a podpoříme stabilní vodohospodářskou infrastrukturu.

Zjednodušíme dotační programy a snížíme administrativní zátěž.

Zemědělství

Potravinářství

Vodní hospodářství

Lesní hospodářství

Životní prostředí

Preambule

Ochrana životního prostředí, přírodních zdrojů, krajiny, přírody, biodiverzity a klimatu bude klíčovou prioritou vlády, která bude prosazována v úzké spolupráci mezi ministerstvy životního prostředí, zemědělství, průmyslu a obchodu, dopravy a místního rozvoje a po konzultaci se sociálními partnery.

Česká republika bude konstruktivním partnerem v globálních snahách o ochranu klimatu. Vláda bude usilovat o zmírňování dopadů klimatických změn a přispívat k dosažení klimatické neutrality EU do roku 2050. Green Deal je pro nás příležitostí, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů a cirkulárního hospodaření výrazně modernizovat českou ekonomiku, zvýšit kvalitu života a zlepšit životní prostředí. Při vyjednávání konkrétních opatření bude vláda na půdě EU zohledňovat možné sociální dopady a specifické podmínky České republiky. Zasadíme se o to, aby politiky ochrany životního prostředí a klimatu byly na základě odborně zpracovaných studií socio-ekonomických dopadů systémově implementovány.

Na národní úrovni se zaměříme zejména na účinnou podporu mitigačních a adaptačních opatření k omezení negativních dopadů klimatické změny, návrat vody do krajiny, ochranu biodiverzity nebo přechod na oběhové hospodářství. Investiční politika státu bude účelně přispívat k plnění národních cílů a závazků v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu pro udržitelnou budoucnost a odolnost země pro příští generace.

Voda a adaptace na změnu klimatu

Ochrana přírody a krajiny

Ochrana klimatu

Odpady

Ovzduší a čistá mobilita

Podpůrné činnosti

Spravedlnost a právo

Preambule

Připravíme nové procesní kodexy, které jsou podmínkou pro modernizaci, zrychlení a zkvalitnění soudního řízení. Předložíme opatření, která přinesou změny v postavení vedoucích státních zástupců. Podpoříme konsensuální řešení rodičovských konfliktů, děti nesmí být obětí sporů mezi rodiči. Předložíme opatření, která pomohou efektivnímu řešení finančních obtíží a dluhů tak, aby byl kladen důraz na prevenci a poskytnutí druhé šance. V rámci digitalizace státní správy a využívání moderních technologií usnadníme zakládání a zápis společností s ručením omezeným do obchodního rejstříku.

Legislativa

Preambule

Kvalitní legislativa a chytré řízení státu jsou podstatné předpoklady k tomu, aby naše země prosperovala. Stát nesmí lidem a firmám házet klacky pod nohy, ale naopak vytvářet prostředí, které podpoří jejich činorodost, kreativitu a podnikavost.

Prosekání byrokratické džungle, kvalitní legislativa a chytré řízení státu

Konzervativní změny Ústavy