Záznamy z jednání

29. 1. 20029:26

Záznam z 33. schůze BRS konané dne 22. 1. 2002


            (přijata usnesení č. 253 - 261)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen Rady) řídil předseda vlády a předseda Rady Ing. Miloš Zeman.

1. Aktuální informace k bezpečnostním opatřením souvisejícím s bojem proti terorismu ve světě a v České republice
Rada vyslechla informace přednesené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, ministrem obrany a náměstkem ministra vnitra a přijala
usnesení č. 253.
Ze 7 přítomných členů Rady hlasovalo 7 pro.

2. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 254.
Ze 7 přítomných členů Rady hlasovalo 7 pro.

3. Návrh úpravy pracovněprávních vztahů u zaměstnanců státu a systém sociálního zabezpečení a pojištění pro působení občanů v mírových a záchranných operacích a humanitární pomoci v zahraničí Rada projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí a přijala
usnesení č. 255.
Ze 7 přítomných hlasovalo 7 pro.

4. Návrh na ratifikaci Dohody o adaptaci Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě
Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a ministrem obrany a přijala
usnesení č. 256.
Ze 6 přítomných členů Rady hlasovalo 6 pro.

5. Informace o činnosti odborných pracovních skupin při Ministerstvu vnitra, ustavených k řešení problematiky organizovaného zločinu a finanční kriminality – aktualizace ke dni 31. prosince 2001
Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 257.Ze 6 přítomných členů Rady hlasovalo 6 pro.

6. Návrh Metodiky plánování a zabezpečování přepravy občanů, jednotek a prostředků do postižených zemí v rámci operací a pomoci
Rada projednala materiál předložený ministrem dopravy a spojů a přijala
usnesení č. 258.
Ze 6 přítomných členů Rady hlasovalo 6 pro.

7. Stav řešení problematiky telekomunikačního spojení pro orgány krizového řízení a propojení na obce - informace
Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 259.
Ze 6 přítomných členů Rady hlasovalo 6 pro.

8. Instrukce pro vyhlašování jednotlivých stupňů bezpečnostní ochrany důležitých objektů
Rada projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 260.
Ze 6 přítomných členů Rady hlasovalo 6 pro.

9. Informace o vstupu v platnost Smlouvy o otevřeném nebi
Rada projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala
usnesení č. 261.
Pro návrh usnesení ze 6 přítomných členů Rady hlasovalo 6 pro.