Aktuálně

29. 12. 202115:57

Výsledky jednání vlády 29. prosince 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh poslanců Radka Kotena, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 14)
čj. 1528/21
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko

2. Návrh poslanců Radka Kotena, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 15)
čj. 1529/21
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko

3. Návrh poslance Andreje Babiše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 54)
čj. 1530/21
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko

4. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Radka Kotena a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 12)
čj. 1531/21
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko

5. Návrh poslanců Marka Nováka, Patrika Nachera, Karla Havlíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 66)
čj. 1532/21
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko

6. Návrh poslanců Ivana Bartoše, Martina Kupky, Věry Kovářové, Jana Jakoba, Marka Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon (sněmovní tisk č. 63)
čj. 1547/21
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko

10. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1551/21
Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno

11. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
čj. 1550/21
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno

12. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje nařízení vlády č. 427/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1552/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno

13. Pomoc domácnostem a podnikatelům zasaženým růstem cen energií
čj. 1553/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno

14. Pozastavení režimu B programu Antivirus od 1. 1. 2022
čj. 1554/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno

15. Preventivní testování dětí a žáků v základním a středním vzdělávání na přítomnost onemocnění COVID-19
čj. 1555/21
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou

16. Dar Republice Sierra Leone v souvislosti s mimořádnou událostí spojenou s velkým množství obětí a zraněných
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno

17. Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění mimořádné opatření o podmínkách pro maloobchodní prodej zboží a služeb, poskytování služeb a hromadné akce, s účinností ode dne 30. prosince 2021
čj. 1557/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou

18. Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách pro maloobchodní prodej zboží a služeb, poskytování služeb a hromadné akce, s účinností ode dne 3. ledna 2022
čj. 1558/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou

19. Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, s účinností od 17. ledna 2022
čj. 1560/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

20. Žádost Ministerstva zdravotnictví o souhlas s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o screeningovém testování ve školách, s účinností od 3. ledna 2022
čj. 1559/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

C. K projednání bez rozpravy:

7. Návrh na jmenování rektora Janáčkovy akademie múzických umění pro období 2022–2026
čj. 1541/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno

8. Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 31. července 2013 č. 575 k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné spolupráci v oblasti obrany, ve znění usnesení vlády ze dne 21. března 2016 č. 253
čj. 1516/21
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno

9. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí na setkání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a Marockého království v Maďarské republice ve dnech 6. až 7. prosince 2021
čj. 1548/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 1. prosince do 15. prosince 2021
čj. 1549/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví