Tiskové konference

18. 12. 202115:48

Tisková konference předsedy vlády ČR a ministrů nově zřízených rezortů, 18. prosince 2021

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Pěkné odpoledne, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci premiéra České republiky Petra Fialy, ministryně pro vědu výzkum a inovace Heleny Langšádlové, ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka a ministra pro legislativu Michala Šalomouna. Poprosím pana premiéra o úvodní slovo.

Petr Fiala, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové, tak já to dvoudenní uvádění nových členů vlády do jejich úřadů, do jejich funkcí, ukončuji tady na Úřadu vlády tím, že jsem uvedl tři nové ministry, kteří budou koordinovat záležitosti, které dosud v této formě členem vlády koordinovány nebyly.

My čelíme spoustě výzev a úkolů. Jedním z nich je samozřejmě evropské předsednictví a důslednější a lepší a efektivnější prosazování zájmů České republiky v Evropské unii. Proto je na místě, že budeme mít ministra, který se věnuje, nebo máme mistra, který se věnuje evropským záležitostem.

Potřebujeme, aby byla Česká republika konkurenceschopná, aby byla úspěšná, aby to byla jedna z nejlepších zemí na světě, tak potřebujeme klást důraz na výzkum, na inovace, na vědu a tuhle oblast, do které jdou nemalé finanční prostředky, je také potřeba koordinovat napříč rezorty, a proto máme nově ministryni pro vědu výzkum a inovace.

A potřebujeme, aby Česká republika měla přehlednější právní systém, aby se tu připravovaly kvalitnější zákony, ve kterých se vyznají lidé i právní obec, a proto budeme mít a máme ministra, předsedu Legislativní rady vlády.

Já jsem rád, že se těchto funkcí, těchto rolí ve vládě ujímají lidé, u nichž mám jistotu, že je výborně zvládnou. Paní ministryni Langšádlovou znám řadu let jako svou váženou kolegyni z Poslanecké sněmovny. Seděli jsme spolu také ve Výboru pro evropské záležitosti v předminulém volebním období. Vím o tom, jaký má rozhled, jakou má energii, jak se dokáže do věcí položit. Vím taky, s jakým nadšením a s jakým úsilím se začala už věnovat hned od prvních hodin té oblasti vědy a výzkumu a mám jistotu, že udělá pro českou vědu opravdu hodně.

Pana ministra Beka znám řadu let z působení, našeho společného, na Masarykově univerzitě. Naše životní osudy se různým způsobem zvláštně proplétají a máme i blízký osobní vztah. Mikuláš Bek je určitě člověk, který má velký rozhled, velké jazykové vybavení. Rozumí evropské problematice, zná spoustu lidí v Evropské unii, věnoval se této problematice jako senátor a předseda senátního výboru pro evropské záležitosti, takže určitě je to člověk na svém místě a těším se na spolupráci. Ten první velký úkol je samozřejmě evropské předsednictví, kde to není za pět minut dvanáct, ale pět minut po dvanácté a bude se tomu muset naše vláda intenzivně věnovat.

Pana Michala Šalomouna, pana ministra Šalomouna znám osobně ze všech kolegů, tady co teď stojíme, nejkratší dobu, ale vím o jeho renomé jako úspěšného právníka. Měl jsem už možnost poznat jeho racionální přístup, velmi kompetentní přístup k právním otázkám, tak se těším na to, že naše vláda se bude moci o něj opřít i v tom, že legislativa, kterou budeme předkládat, bude kvalitní.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji a poprosím paní ministryni Langšádlovou.

Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace: Nejdříve dobrý den, dámy a pánové. Vážený pane premiére, děkuji za vaše slova. Já asi zkusím navázat na to, co zde zaznělo. Ano, jsme v období velkých změn, velké transformace ekonomiky. Musíme budovat ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou, ekonomiku méně energeticky náročnou. Musíme reagovat na velké společenské změny. Tato krize, kterou procházíme, nemá jenom zdravotní rozměr. Musíme budovat společnost, která bude schopna reagovat i na krize, která bude společností odolnou. Procházíme obdobím velké digitalizace.

To jsou všechno obrovské změny, které musí být podpořeny i oblastí vědy a výzkumu. Budou úspěšně podpořeny tehdy, pokud celá tato oblast bude mít moderní přístup, bude koordinovaná a bude transparentní, a i k tomu chci přispět.

Ráda bych zmínila několik oblastí, kterými se chci zabývat. Je to oblast transferu, kdy je nesmírně důležité, aby poznatky aplikovaného výzkumu se dostávaly do praxe, aby jednotlivé instituce, které pobírají prostředky na aplikovaný výzkum, byly motivovány k tomu, aby byly dobře aplikované a aplikovatelné v praxi. Je velmi důležité pro toto vytvořit i legislativní rámec.

Musíme hledat nové zdroje na oblast vědy, výzkumu a inovací. Máme možnosti čerpat ještě nové, další zdroje z komunitárních zdrojů Evropské unie. Chci vytvořit lepší podmínky i pro motivaci soukromého sektoru, pro vyšší zapojení do investic v oblasti vědy a výzkumu. Chci se inspirovat těmi zeměmi, které jsou úspěšné, chci navázat i na své kontakty, které mám v Izraeli, na Taiwanu a v dalších zemích.

Je toho celá řada, určitě vás postupně moc ráda seznámím se svými prioritami. Děkuji vám.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, poprosím pana ministra Beka.

Mikuláš Bek, ministr pro evropské záležitosti: Dobrý den, dámy a pánové. Já navážu na pana premiéra. Mým prvním a nejvýznamnějším úkolem pro příští rok je koordinace příprav českého předsednictví. V té souvislosti je třeba neprodleně provést inventuru stavu těch příprav a případně připravit přehodnocení rozpočtu toho předsednictví.

A samozřejmě bude probíhat intenzivní diskuse o obsahových prioritách českého předsednictví tak, abychom ho dokázali zvládnout s důstojností a ukázali našim evropským partnerům, že jsme zralá evropská země, která ví, že jejím úkolem v době předsednictví je moderovat evropskou diskusi a hledat kompromis členských zemí.

Kromě toho předsednictví bude mým velkým úkolem zlepšit koncepční a argumentační přípravu české vlády na diskuse o evropské politice a legislativě. Tady budu usilovat o to, abychom v koordinaci těch rezortů dosáhli mnohem lepší koncepční strategické přípravy na ty klíčové evropské politiky. Aby všechny naše odpovědi na ty bruselské návrhy byly dobře podloženy analýzami, daty, scénáři, které budou přinášet alternativy a umožní nám v té diskuzi s evropskými partnery obhajovat dobře stanoviska České republiky.

Děkuji za pozornost.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji a poprosím na závěr pana ministra Šalomouna.

Michal Šalomoun, ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády: Hezký den. Já děkuji panu premiérovi za uvedení do úřadu a velice si vážím důvěry, kterou jsem dostal. Nové funkce se hodlám zhostit s plným nasazením. Jak už tady bylo řečeno, tak jsem předsedou Legislativní rady vlády, takže zodpovídám za tu předparlamentní fázi legislativního procesu. Budu tedy se snažit dbát o kvalitu právního řádu a pokusím se maximálně omezit to, aby se vytvářeli legislativní zmetky. Budu chtít, aby vlastně nově přijímané právní úpravy byly racionální, měly vyčíslené a promyšlené dopady, byly srozumitelné, jednoduché a byly provázané navzájem.

Dále se budu snažit o to, abych naplňoval ambice naší vládní koalice, a to je zrušit vše, co je v českém právu zbytečné nebo co přestalo dávat smysl. Tady toho úkolu bych se chtěl zhostit tím, že bych začal na právních povinnostech drobných a středních podnikatelů. Podle Hospodářské komory má takový podnikatel vůči státu plnit asi 200 různých povinností, které se zpravidla plní pomocí nejrůznějších přehledů, jako jsou kontrolní hlášení, hlášení o tom, kdo je nemocný, kdo naopak je zase zdravý. Takže mým cílem bude prozkoumat možnosti, zdali není možné, ve spolupráci s ostatními ministerstvy, některé tyto právní povinnosti zrušit a dosáhnout tak omezení té byrokratické zátěže, které v právním řádu občas jsou.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji. Prostor pro dotazy, Česká televize.

Izabela Niepřejová, Česká televize: Dobrý den, já budu mít dotaz na každého zvlášť. Začnu panem premiérem. Dnes tedy byli uvedeni do funkce poslední ministři vaší vlády. Vaše vláda slibuje změnu. Jestli byste mohl říct, v čem ji vidíte a jaká jsou vaše očekávání od vaší vlády a možná, co mohou očekávat lidé? A pak se zeptám ještě ministrů. Děkuju.

Petr Fiala, předseda vlády: Těch změn je samozřejmě celá řada. Ony vyplývají z toho, s čím jsme předstoupili před občany už v programu naší koalice a budou samozřejmě přesně formulovány v programovém prohlášení vlády. Já si myslím, že musíme mnohem odpovědněji, a to jsou ty aktuální úkoly, přistupovat k hospodaření státu. Z řady těch prvních kroků už vidíte, že se na to jasně chystáme. Ten velký úkol, který je teď před námi, je pomoci lidem, kteří se dostávají do energetické chudoby v důsledku cen energií, a nějakým způsobem řešit tuto situaci.

Musíme dát jasný signál, na tom pracujeme v těchto hodinách a dnech, že chceme něco dělat s inflací, a vláda ten signál může dát tím, že upraví nebo připraví nový státní rozpočet, který nebude obsahovat tak velký deficit. Ale možná jedna z těch důležitých změn, která, jak doufám, bude vidět velmi brzy, je v tom, že naše vláda chce a bude pracovat jako tým. Že chceme jasně a srozumitelně komunikovat s veřejností. Že nebude každý člen vlády dopředu říkat veřejnosti různé nápady, ale že budeme vystupovat s hotovými řešeními, na kterých se mezi sebou domluvíme. A já budu rád, když naše vláda bude, nebo když ty změny nebo změna politického stylu a změny, které přineseme, lidé budou vidět, aniž bychom o nich museli příliš mluvit.

Izabela Niepřejová, Česká televize: Prosím tedy ještě, začnu paní ministryní. Vláda chce ušetřit peníze i na dotacích pro podnikatele, velká část z nich ale jde na vědu a výzkum. Jste domluveni s premiérem, zdali se bude škrtat, šetřit právě na vědě a výzkumu nebo na těchto dotacích? Pak otázka pro pana ministra pro evropské záležitosti: Vy jste říkal, že se musíte znovu ještě pobavit o prioritách českého předsednictví Evropské unie. Mohl byste uvést ty priority za vás? Stačí mi pár klíčových, které jsou pro vás ty hlavní? A poslední dotaz na pana ministra Šalomouna: Jaké budou vaše první kroky? Vy jste teď zmínil cíle, které jste si vytyčil, ale co bude to první, na co se budete chtít podívat a čemu se budete chtít věnovat? Děkuju.

Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace: Takže já si dovolím začít. Přestože odcházející vláda nám nechává zemi v nesmírně komplikované situaci, zejména v té oblasti fiskální, opravdu nesmírně těžký úkol konsolidovat fiskální situaci této země, tak pan premiér mě ujistil, že v oblasti vědy a výzkumu škrtat nebudeme. Já si toho nesmírně vážím. Pan premiér je v této oblasti vlastně doma, jestli to tak mohu říct, a je si plně vědom a celá vláda si je vědoma, že musíme investovat do naší budoucnosti. A jednou z investic do naší budoucnosti je právě investice do vědy a výzkumu.

Mikuláš Bek, ministr pro evropské záležitosti: Pokud jde o ty oblasti, ve kterých vidím priority pro české předsednictví, tak považuji za celkem zřejmé, že to bude oblast důsledků covidu, vypořádání se s následky covidové krize. Zadruhé to bude celá ta oblast politiky související se změnou klimatu. A třetí téma, kterým se budeme intenzivně zabývat, bude souviset s migrací a s bezpečností.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, poprosím pana ministra Šalomouna.

Michal Šalomoun, ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády: Tato vláda bude čelit spoustě problémů a jedním z těchto problémů bude samozřejmě boj s covidem. A na mě bude nějakým způsobem promýšlet právní nástroje, které na to použít. Vzhledem k tomu, že na konci února přestane platit pandemický zákon, tak teď je vlastně nejaktuálnější novela pandemického zákona na to, aby se poněkud zlepšily ty nástroje na boj s covidem tak, aby vlastně nemusel být pokaždé vyhlašován nouzový stav.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju. Další dotaz Radek Bartoníček.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Dobrý den. Já budu mít dotazy jenom na pana premiéra, omlouvám se ostatním. Pane premiére, navážu na to, co jste říkal kolem té komunikace. Vy toužíte po té, řekněme, jednotě koalice. Nemáte obavu z toho, že to bude na úkor názorové pestrosti? Protože už se u poslanců setkáváme s názory: My nebudeme nic říkat, abychom nekritizovali nebo neměli trochu jiný názor než vláda. To je jeden dotaz. Druhý dotaz: Pokud jde o covid, vy jste příznivec těch opatření, řekněme, těch, které vidíme, to znamená určité rozvolňování. Nemáte z toho obavu, že mohou nastat problémy? Proč jste k tomuhle přistoupili? Je to proto, že si myslíte: Policie by to neuhlídala, stát na to teď nemá síly, nebo je ten důvod jiný? Chcete třeba jít vstříc lidem, kteří jsou pro určité rozvolňování, a chcete, aby ta společnost nějakým způsobem nebyla v konfliktu? A poslední dotaz, odpočinkový: Je to mimořádná chvíle, dva rektoři Masarykovy univerzity, to je prostě výjimečná chvíle téhle země. Můžeme vzpomenout Tomáše Garrigue Masaryka a další věci, prosím, jenom řekněte plusy a rizika toho, že dva akademici takto sedí, stojí vedle sebe, budou mít na starosti mimo jiné evropskou politiku. Budete si rozumět, bude ten váš pohled velmi podobný? Děkuju.

Petr Fiala, předseda vlády: Já se pokusím na všechny vaše dotazy odpovědět. Kdybych něco náhodou zapomněl, tak se samozřejmě připomeňte, nepochybuju o tom, že to tak bude. Pokud jde o tu názorovou pestrost. Žádná názorová unifikace, myslím, nehrozí. Přece já slýchám úplně opačné názory: Koalice z pěti politických stran, s velmi rozdílnými přístupy k různým tématům, jak to může vydržet, jak to můžete zvládat? A my jsme ukázali už hned po volbách, vlastně hned ten první večer, že jsme si vědomi odpovědnosti, kterou do nás vložili občané, a té naděje, kterou jsme vyvolali, a proto jsme začali postupovat společně a postupujeme společně i v těch situacích, které, ještě než ta vláda vznikla, vůbec nebyly jednoduché. A vždycky jsme dokázali ten jasný postoj udržet společně, jasný postoj udržet.

Ale mně jde tady o něco jiného. To, o čem mluvím já, o tom novém komunikačním stylu, to není nic, co by bylo mimořádného, objevného, nového. To je normální. Jenom to tu bohužel v minulosti nebylo. Občané mají právo od členů vlády slyšet rozhodnutí, vládní pozici, jasný postoj a slyšet ho včas, aby se na to mohli připravit, aby mohli vědět, co vláda chce, co vláda udělala a proč to udělala.

A podle mě není možné, aby jeden ministr řekl dopoledne, že se mu něco zdá takto, druhý odpoledne vystřelil, že on by to udělal jinak, třetí ještě večer stihne říct, že by to mělo být úplně opačně. To jsme přece tady viděli v tom minulém období u minulé vlády a my takto nechceme postupovat. A proto i moje žádost na kolegy z vlády a jasné zadání je: Nejprve to domluvíme mezi sebou, budeme mít nějaký závěr a s tím seznámíme občany. Jinak to nemůže fungovat a jinak je to podle mě nezodpovědná politika a nechci, aby naše vláda něco takového dělala.

Pokud jde o covid a naši politiku, já bych určitě nemluvil o rozvolňování. Ani o tom, že, a nechtěl bych, aby si to někdo tak interpretoval, že když jsme se rozhodli nepožádat Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, že je jako všechno za námi a že je všechno výborné. Není.

My budeme postupovat v tom boji s covidem jenom na základě jiných právních nástrojů. A u toho našeho oznámení, že nemáme v úmyslu žádat o prodloužení nouzového stavu hned také zazněla prosba a výzva k veřejnosti, aby se lidé chovali odpovědně. Aby se chovali odpovědně i v průběhu svátků i při silvestrovských oslavách, které by ani možná nemusely být, a vyzvali jsme všechny, ať si rozmyslí to, jestli se musí pořádat nějaké večírky. A spíš jsme je vyzvali k velké zdrženlivosti. Protože když se my budeme chovat odpovědně, když my všichni jako společnost si budeme vědomi toho nebezpečí a budeme podle toho jednat, tak pak nemusíme přistupovat k restrikcím a plošným příkazům a věcem, kterým opravdu si myslím, že je možné se vyhnout.

Ale k tomu je potřeba dodat ještě jednu podstatnou věc. My velmi pečlivě sledujeme situaci v zahraničí. Sledujeme vývoj varianty omikron, mluvíme s odborníky a jsme připraveni samozřejmě včas jednat, pokud by se ukázalo, že varianta omikron je nejenom z hlediska šíření velmi, velmi agresivní, ale že přináší i vážné zdravotní komplikace.

Tato data budou k dispozici minimálně ve Velké Británii v průběhu, řekněme, deseti dnů a my budeme mít čas na to, abychom tomu uzpůsobili naši politiku. Ale znovu říkám a využívám i této příležitosti, abych se obrátil na veřejnost: Covid není za námi. Nemůže si nikdo myslet, že když vláda chce s ním bojovat jinými právními nástroji než tím krajním, což je nouzový stav, že máme vyhráno. Je na nás všech, jak si s tím poradíme, a musíme být velmi opatrní, protože vidíme v zahraničí, že se šíří nové varianty a není vyloučeno, bohužel, že se to může dotknout i nás.

A poslední dotaz byl?

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: To bylo, pane premiére, jenom pozitiva a rizika toho, že jste dva akademici, a už teď politici, a potom, když bych vás trošku vyprovokoval: Pan Bek je možná trošku víc proevropský než vy a vy řeknete: Nesouhlasím s vámi. Děkuju.

Petr Fiala, předseda vlády: Já v tom, že jsme tady dva bývalí rektoři Masarykovy univerzity, navíc lidé, kteří spolu ve vedení univerzity po léta spolupracovali, opravdu žádné riziko nevidím. Já v tom vidím jenom spoustu výhod a je to zvláštní shoda okolností. Já jsem to i v tom svém úvodním slově zmínil.

Ale chci říct, že jsme samozřejmě akademici a určitě se k tomu hrdě hlásíme. Ale taky jsme lidé, kteří oba prošli manažerskými funkcemi, a musím říct, že vést Masarykovu univerzitu, která má miliardové rozpočty, tisíce zaměstnanců, obrovskou investiční činnost, že to opravdu není nic teoretického a je to vysoce praktická, i vysoce praktická manažerská funkce.

Navíc bych k tomu dodal: Rektor veřejné univerzity je zvyklý hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, což si myslím, že je něco, co je docela – musí hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, což je něco, co je docela dobrý vklad do vládní funkce a do těchto úkolů, které v současné chvíli máme.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: A to, že je víc proevropský než vy, s dovolením. Děkuju.

Petr Fiala, předseda vlády: Já nevím. Teď kdybych se vrátil k té své akademické roli, kterou už jako nemám, samozřejmě, tak bych potřeboval nějaké měřítko a nějaká kritéria, co je víc proevropský a méně proevropský. My s panem ministrem Bekem vedeme řadu let debaty na různá témata. Určitě máme i na rychlost integrace a některé aspekty integrace Evropské unie rozdílné názory. Nakonec jsme taky v různých politických stranách. Ale to vůbec nevadí. Nic nebrání tomu, abychom ty debaty vedli dál, a hlavně docházeli, a na to jsme oba zvyklí, k nějakému společnému výsledku.

A tady ta debata není mezi Fialou a Bekem, není jenom mezi členy vlády. Ta debata běží v celé naší společnosti a naší povinností je najít takový přístup k evropské integraci, který je výhodný pro Českou republiku a její občany.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, poslední dotaz Seznam. Ještě tam potom bude ČTK.

Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy: Dobrý den. Pane premiére, mám jenom jeden dotaz, doplňující k tomu covidu, k vaší výzvě, jak se chovat o Vánocích, na silvestra. Zmiňoval to i pan profesor Válek včera. Věříte, že všichni Češi budou tak zodpovědní, že po konci nouzového stavu budou dodržovat ta pravidla? A doplňující dotaz k tomu: Jak bude vláda vyhodnocovat, zda Češi se chovali ukázněně přes Nový rok? Neukáže se to vlastně poté, a nikdo si to asi nepřejeme, aby se případně třeba zase nezvýšil počet hospitalizací v nemocnicích? Děkuji.

Petr Fiala, předseda vlády: Já odmítám takový přístup k lidem a takovou politiku, která je a priori nedůvěrou, která je založena na nedůvěře. To podle mě prostě není dobré a k ničemu dobrému to vést nemůže.

My samozřejmě tam, kde je potřeba zasáhnout a kde je potřeba dělat nějaká opatření, tak je děláme a budeme je dělat. To neznamená, že prostě složíme ruce do klína. Slyšeli jste pana ministra Válka, jakým způsobem chce prostě třeba zabezpečit pro děti, aby se mohly účastnit některých kurzů, a všechno, co připravuje, to není tak – můžeme mluvit o testování a spoustě dalších věcí – to není tak, že by jako vláda si řekla: Tak teď už je to v pohodě a dámy a pánové, snažte se vy.

Ale ta důvěra v to, že lidé, kteří už mají zkušenost s covidem, ví, kolika vlnami jsme prošli, ví, jak ta nemoc funguje, jak je nebezpečná, že lidé podle toho, naprostá většina z nich, se bude chovat odpovědně, taková důvěra podle mě je na straně vlády povinností. To je prostě povinnost. My musíme většině lidí věřit.

My přece ani v normálním životě nežijeme tak, že předpokládáme, že všichni jsou zločinci a všichni všechno porušují. Vždyť to by se náš život stal peklem. Tak nechtějte po vládě, aby takto přistupovala k lidem. My jsme tady vládou pro lidi, kteří jsou hrdými občany, kteří chtějí žít ve svobodě a kteří jsou si vědomi i toho, že se svobodou se pojí odpovědnost.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju, ČTK.

Marek Opatrný, ČTK: Dobrý den, já bych měl nejdřív dotaz na pana premiéra ještě k tomu covidu, protože ministr zdravotnictví Válek dnes říkal, že bude navrhovat vládě, aby byly obchody zavřené na Štědrý den od 12 hodin a celý den 25. prosince. Tak zda jste s tímto srozuměn, zda jste to nějakým způsobem konzultovali a souhlasíte s tím? A pak bych měl ještě otázku na pana ministra Beka k tomu předsednictví, zda ten rozpočet, který teď činí 1,4 miliardy, zda je podle vás dostatečný, nebo myslíte, že bude potřeba navýšit, a zároveň z hlediska personálního zabezpečení, zda to předsednictví je podle aktuálních plánů dostatečné? Děkuji.

Petr Fiala, předseda vlády: Mě o tom svém návrhu pan ministr zdravotnictví informoval. My jsme ho teda ještě vzhledem k času a vzhledem k tomu, co se všechno odehrává, nestihli na vládě projednávat. Ale můj názor je, že takovéto omezení v den, odpoledne Štědrého dne a na svátek 25. prosince je určitě něco, co můžeme všichni akceptovat.

Mikuláš Bek, ministr pro evropské záležitosti: Pokud jde o rozpočet toho předsednictví, tak já v tuto chvíli vidím hlavní problém v poměrně vysokém tempu inflace, protože ten schválený rozpočet byl kalkulován s náklady, které odpovídaly tehdejší době. A také se nepochybně projeví nárůst platů, protože podstatná část toho rozpočtu evropského předsednictví souvisí například s bezpečností. To znamená, že tyto zvýšené náklady budeme muset zohlednit.

A pokud jde o to personální zajištění, tak já jsem ujišťován, že v tuto chvíli jsme s tím personálním týmem schopni to předsednictví zvládnout díky spolupráci rezortů. Samozřejmě to může znamenat, že se naopak do jisté míry oslabí odborná expertiza dočasně na těch rezortech. To je něco, co budeme s kolegy ve vládě intenzivně řešit.

Ale teď už není čas na nějaké výrazné posilování toho personálu, pokud jde o seniorní diplomaty, tak teď nenajmeme, v téhle části roku, desítky lidí, kteří by byli dostatečně kvalifikováni. Musíme pracovat s těmi, které teď máme k dispozici, a najít řešení, která neoslabí jednotlivé rezorty.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, to je z dnešní tiskové konference všechno. Děkujeme za účast nejenom dnes tady, ale na celém tom dvoudenním maratonu, a těšíme se na příští příležitosti vzájemného setkání. Mějte se hezky, na shledanou.