2. 5. 20069:57

Vyhlášení 2. kola výběrového dotačního řízení v programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin - rok 2006,

Ministerstvo kultury,odbor médií a audiovize
vyhlašuje

výběrové dotační řízení pro rok 2006 – II. kolo v programu

podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin nebo o národnostních menšinách ve společnosti

ve smyslu § 4 nařízení vlády č. 98/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č.262/2005 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity.

Žádosti o poskytnutí dotace přijímá Ministerstvo kultury, odbor médií a audiovize, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana, do 17.10. 2006. Veškeré údaje o výběrovém dotačním řízení zveřejňuje Ministerstvo kultury na internetové adrese www.mkcr.cz nebo na telefonu 257 085 215.