Aktuality

30. 6. 202116:01

Jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 30. června 2021

 

Program jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny ze dne 30. června 2021:  

 

  1. Kontrola úkolů uložených Radou vlády pro záležitosti romské menšiny na jednání dne 4. září 2020 a 19. dubna 2021
  2. Funkce romského zmocněnce
  3. Mechanismus výběru nových občanských členů RVZRM
  4. Výroční zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování za rok 2020
  5. Projednání situace spojené s policejním zákrokem v Teplicích a s následným úmrtím osoby, proti které bylo zasahováno
  6. Protiromské nálady v Hradci Králové
  7. Informační kampaň o očkování proti covid-19 zaměřená na Romy
  8. Informace o aktuálním stavu dotačních výzev MŠMT specificky zaměřených na Romy
  9. Informace o přípravě nového operačního programu Jan Amos Komenský a projednávání specifického romského cíle tohoto programu
  10. Různé: