Ze zasedání Výboru

21. 10. 202115:30

Zasedání Výboru dne 21. října 2021

Dne 21. října proběhlo třetí zasedání Výboru pro práva dítěte v roce 2021. Zasedání se konalo v návaznosti na vydání Závěrečných doporučení Výboru OSN pro práva dítěte ke spojené 5. a 6. pravidelné zprávě České republiky o plnění Úmluvy OSN o právech dítěte. Výbor tedy projednával jednotlivá doporučení a s dotčenými rezorty diskutoval jejich implementaci.