Pracovní skupina pro mládež a další politiky EU vůči Romům

20. 7. 20219:54

Pracovní skupina pro mládež a další politiky EU vůči Romům

Romská mládež je jednou z cílových skupin Strategického rámce pro rovnost, začlenění a účast Romů v EU. Značná část romské mládeže stále vyrůstá v segregovaných čtvrtích a učí se v segregovaných školách.

Náplní pracovní skupiny by proto měla být snaha o snižování bariér a podpora mladých Romů ve využívání jejich potenciálu stát se klíčovým aktérem při zlepšování životních podmínek romských komunit a šíření hlasu Romů. Oblastmi zájmu pracovní skupiny je posilování romské identity a hrdosti, problematika negativního zobrazování Romů v médiích, podpora Romů v aktivní politické účasti, participace romské mládeže v politikách na národní a mezinárodní úrovni a participace Romů v mainstreamových programech pro mládež.