Jednání Rady

18. 7. 202113:30

Hlasování per rollam Rady vlády pro záležitosti romské menšiny ze dne 16. 6. 2021

Hlasování formou per rollam bylo vyhlášeno místopředsedkyní Rady vlády pro záležitosti romské menšiny prof. JUDr. Helenou Válkovou, CSc., dne 16. 6. 2021. Návrh usnesení, o kterém bylo hlasováno se týkal schválení statutů Výboru pro zaměstnanost Romů a Výboru zdravotně-sociálního.

V této souvislosti Rada vlády pro záležitosti romské menšiny přijala usnesení 5/2021:

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny 

I. schvaluje znění statutu Výboru pro zaměstnanost Romů; 

II. schvaluje znění statutu Výboru zdravotně-sociálního.

Více viz protokol o hlasování.

Přílohy: 

1. Protokol k hlasování 
2. Statut Výboru pro zaměstnanost Romů
3. Statut Výboru zdravotně-sociálního