Záznamy z jednání

13. 9. 20068:51

Záznam z 12. schůze BRS konané dne 28. 2. 2006


            (přijata usnesení č. 115 - 130)

Schůzi Bezpečnostní rady státu (dále jen „BRS“) řídili předseda vlády a předseda BRS Ing. Jiří Paroubek a místopředseda BRS Mgr. František Bublan.

1. Ústní informace o aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti

BRS vyslechla informace přednesené 1. náměstkem ministra zahraničních věcí, ministrem vnitra, ministrem obrany a velvyslancem ČR při NATO a přijala
usnesení č. 115.
Z 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

2. Přehled objektů navrhovaných k určení za objekty důležité pro obranu státu

BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala
usnesení č.116.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

3. Analýza možností a dopadů zavedení oprávnění příslušných orgánů za zákonem stanovených podmínek rušit a vypínat sítě elektronických komunikací

BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a ministryní informatiky a přijala
usnesení č.117.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

4. Informace o stavu zajištění ochrany větších mezinárodních letišť před teroristickými útoky a další závažnou trestnou činností a návrh na zlepšení současného stavu

BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č.118.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

5. Informace o plnění úkolů uložených v bodu II/1 usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 18. listopadu 2003 č. 82/D

BRS projednala materiál předložený předsedou BRS a přijala
usnesení č.119/D.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

6. Vyhodnocení cvičení orgánů krizového řízení KRIZE 2005
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 120/D.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

7. Návrh na udělení Ceny Jaroslava Jandy za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky pro rok 2006
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č.121.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

8. Návrh zabezpečení báňské záchranné služby pro provozované podzemní stavby a objekty
BRS projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a předsedou Českého báňského úřadu a přijala
usnesení č.122.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

9. Návrh na zkvalitnění činnosti a změnu Statutu Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky
BRS projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala
usnesení č. 123.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

10. Návrh na zkvalitnění činnosti Výboru pro obranné plánování a odstranění duplicit mezi výbory Bezpečnostní rady státu
BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala
usnesení č.124 a příloha.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

11. Návrh na zkvalitnění činnosti Výboru pro civilní nouzové plánování a odstranění duplicit mezi výbory Bezpečnostní rady státu
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 125.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

12. Různé.

a) Informace o závěrech výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího užití
BRS projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala
usnesení č. 126.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

b) Informace o vyhodnocení mezinárodního cvičení INEX 3
BRS projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala
usnesení č. 127
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

c) Informace o připravenosti České republiky na řešení problematiky ptačí chřipky
BRS projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala
usnesení č. 128.
Z 6 přítomných členů BRS hlasovalo 6 pro.

d) Aktuální verze Harmonogramu dalšího postupu se stanovením odpovědnosti za plnění jednotlivých úkolů při zabezpečování, zjišťování, předávání, vyhodnocování a využívání údajů o radiační, chemické a biologické situaci za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, při řešení krizových situací spojených s teroristickými útoky a pro řešení mimořádných událostí v zahraničí
Materiál byl stažen ze schůze.
e) Výroční zpráva Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky (VKZBP) za rok 2005
BRS projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala
usnesení č. 129.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.

f) Návrh na zapojení České republiky do 7. rotace Sil rychlé reakce organizace Severoatlantické smlouvy
BRS projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala
usnesení č. 130.
Z 5 přítomných členů BRS hlasovalo 5 pro.