Aktuálně

26. 4. 202117:56

Výsledky jednání vlády 26. dubna 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 1569/20
Předkládají: ministři zemědělství a zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění pozdějších předpisů
čj. 360/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Jana Hrnčíře a dalších na vydání zákona o zemském zřízení České republiky (sněmovní tisk č. 1184)
čj. 411/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

6. Konvergenční program ČR (duben 2021)
čj. 412/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost PaperFoam Holding B.V.
čj. 367/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: nesouhlas s pobídkou.

8. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost Plzeňský Prazdroj, a. s.
čj. 366/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: nesouhlas s pobídkou.

9. Návrh na jmenování členů a předsedy Výboru pro rozpočtové prognózy
čj. 325/21 – bod 6 schůze vlády 19. 4. 2021
Předkládá: předsedkyně Národní rozpočtové rady
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Schválení zastřešujícího schématu pro poskytování podpor podle článku 3.1 Dočasného rámce EK
čj. 427/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Vydání rozhodnutí o prominutí daně z příjmů v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
čj. 428/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Potřebné finanční prostředky na odměny za období COVID-19 určené pro zaměstnance u poskytovatelů lůžkové péče v roce 2021
čj. 429/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:

Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví:

Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 v roce 2021
čj. 363/21
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020
čj. 403/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. května 2021
čj. 397/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Informace o přípravě a zajištění výstavby Justičního areálu v Ústí nad Labem a stanovení výše účasti státního rozpočtu na financování programu č. 136 11 –  Rozvoj a obnova materiálně-technické základny justice
čj. 385/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Návrh na jmenování do hodnosti brigádního generála
čj. 416/21
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2021
čj. 394/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Návrh na jmenování rektora Univerzity Palackého v Olomouci pro období 2021–2025
čj. 384/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Akční plán 2021–2023 Strategie sociálního začleňování 2021–2030
čj. 386/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi ke dni 31. prosince 2020
čj. 383/21
Předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc březen 2021
čj. 393/21
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Poskytnutí peněžních darů do zahraničí na péči o české válečné hroby v roce 2021
čj. 388/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Makroekonomická predikce České republiky (duben 2021)
čj. 413/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

2. Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2020
čj. 401/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

3. Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2020
čj. 391/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

4. Zpráva o průběhu realizace zabezpečení investiční přípravy akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu
čj. 402/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

5. Zpráva o plnění „Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025“ za rok 2020
čj. 387/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

6. Zpráva o posuzování projektů Útvarem Hlavního architekta eGovernmentu za rok 2020
čj. 382/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

7. Záměr veřejné zakázky „Společný nákup notebooků a stolních počítačů 1-2021“
čj. 389/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

8. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Terminály Pegas“
čj. 399/21
Předkládá: ministr obrany

9. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 390/21
Předkládá: ministr zemědělství

10. Informace k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Dodávka a podpora provozu Informačního systému vzdělávání v rozsahu budování jeho první etapy – eEdu-I“
čj. 396/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

11. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít smlouvu o „Horizontální spolupráci v oblasti rozvoje nástrojů pro podporu ochrany půdy“ mezi veřejnými zadavateli podle § 12 ZZVZ
čj. 392/21
Předkládá: ministr zemědělství

12. Informace o veřejné zakázce „Komponenty přepravního prostředku pro RBS-70 NG“
čj. 299/21 – bod 12 Pro informaci schůze vlády 29. 3. 2021
Předkládá:    ministr obrany

13. Informace o veřejné zakázce „Filtry k masce OM-90“
čj. 400/21
Předkládá: ministr obrany

14. Informace o reakci vlády na usnesení Senátu Parlamentu ČR č. 96 ze dne 7. ledna 2021 a o dalším postupu
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj