Tiskové konference

22. 4. 202110:24

Tisková konference ke spuštění výzvy REACT-EU v oblasti zdravotnictví a IZS, 22. dubna 2021

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci k výzvám REACT-EU. Nejprve pan premiér Andrej Babiš.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové, naše země se vrací postupně do normálu a dnes ve 14 hodin jsem svolal mimořádnou vládu, kde bude představen scénář rozvolňování. A samozřejmě očkujeme na maximum možného a je velká naděje, že do konce června budeme mít naočkováno víc než 5,6 milionu, a doufejme, že naočkujeme všechny zájemce nejpozději do konce srpna.

To znamená, že pokud všechno bude fungovat, se naše země musí a my se musíme začít zabývat obnovou po této přírodní katastrofě, i když samozřejmě nevíme, jestli ten vir bude tady s námi delší dobu, a samozřejmě připravujeme i očkovací strategii pro 2022 a pro rok 2023.

My jsme dnes přišli proto, abychom vás informovali o tom, jak budeme nakládat s evropskými penězi, které jsme vyjednali v červenci 2020. A je to podle predikce Ministerstva financí celkem 978 miliard. Chtěl bych jenom připomenout, že je to první vyjednávání vlády potom, co předchozí vláda vyjednala to programové období 2014 až 2020 a to byla ještě vláda premiéra Nečase a bylo to vyjednáno v roce 2013. To znamená, že ty vlády od roku 2014 zdědily ty finanční prostředky, které byly vyjednány, a myslím si, že jsme je taky velice úspěšně načerpali.

Já jsem osobně vyjednával, jestli si pamatujete na červenec 2020, kdy jsme strávili čtyři noci a čtyři dny v Bruselu a celkově vyjednali tuhle obrovskou částku. Z toho jsme vyjednali o mimořádných 42 miliard na kohezi navíc.

Samozřejmě ta obnova naší ekonomiky – a já jsem od počátku říkal, že musíme udělat maximum pro to, abychom obnovili naše zdravotnictví. A pokud naše zdravotnictví má v programovém období 2014 až 2020 jenom osm miliard, tak v tomto dalším období jsme celkem vyjednali téměř padesát miliard. Padesát miliard – obrovská částka. Obrovská částka.

Jsem tomu strašně rád, protože skutečně naše zdravotnictví prožilo nejhorší období své historie, a samozřejmě ještě stále z toho nejsme úplně venku a stále je vysoký počet hospitalizovaných v nemocnicích.

Takže jsem velice rád, že dnes paní ministryně představí výzvy v rámci programu REACT, který vlastně nám poskytuje 27 miliard a z toho 18,4 miliardy jde do zdravotnictví. Takže to je skvělá zpráva.

Já myslím, že za naší vlády jsme skutečně udělali maximum pro to, aby zdravotnictví dostalo maximum peněz. Jenom připomenu, že v roce 2017 příjmy do zdravotnictví byly 284 miliard a tento rok to bude 392 miliard, takže to je o 108 miliard navíc.

Taky bych chtěl připomenout, vždy když jsou otázky, proč máme deficit, že jsme navýšili státní pojištěnce do zdravotnictví. To jsou vlastně ty peníze, které my platíme za důchodce, studenty, nezaměstnané a tak dále na zdravotní pojištění, o 20 miliard minulý rok a tento rok o 55 miliard. Takže celkem tam jde obrovská částka a to je 130 miliard.

Takže zdravotnictví je priorita. V rámci těch téměř 50 miliard jsou tam i měkké programy na vzdělávání a další projekty. Je tam velice důležitý projekt na rozvoj péče o ohrožené pacienty, hlavně onkologičtí a geriatričtí pacienti, rozvoj laboratorních kapacit a tak dále.

A samozřejmě je tam velice důležitý projekt, který jsme nazvali jako Národní boj proti rakovině, kde připravujeme konferenci 29. června, kde představíme komplexní představu boje proti rakovině, a hlavně její prevenci, protože bohužel každý rok u nás umírá na rakovinu až 30 000 spoluobčanů.

Takže já jsem rád, že můžeme konečně se vrátit k té naší klasické činnosti starat se o ekonomiku. A samozřejmě v nejbližším období také představí vláda svoje priority, jak zase dostat naši ekonomiku do kondice, tak jak byla předtím, než přišla pandemie, ale podle žebříčku podílu HDP, který vidíme, myslím si, že Česká republika je na tom stále lépe.

A i když ta pandemie má zničující, samozřejmě, dopad na podnikání, tak věřím tomu, že se všichni společně vrátíme do normálu a budeme zase prosperovat tak, jak tomu bylo před příchodem této přírodní katastrofy.

Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, ministryně pro místní rozvoj paní Klára Dostálová.

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj: Tak já jsem opravdu ráda, že takto brzo po schválení legislativy na úrovni Evropské komise spouštíme právě jeden z těch prvních podpůrných nástrojů, což je REACT-EU. Ta legislativa byla schválena definitivně v prosinci a vlastně máme začátek dubna a již vlastně dnešním dnem spouštíme monitorovací systém na přípravu a vlastně na registraci jednotlivých projektů.

Ty první výzvy reactů jsou namířeny do zdravotnictví. Celkem, jak už bylo řečeno, do zdravotnictví jenom v rámci REACT půjde zhruba celkem 18,4 miliardy korun a je to míněno na rozvoj páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče, to znamená rozvoj a modernizace pracovišť, síť urgentních příjmů, JIP ARO, operační sály.

Pak další výzva bude na rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty, také to už tady zaznělo. To znamená, onkologičtí pacienti, geriatriční pacienti, dlouhodobě nemocní atd.

Další výzvou potom bude zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb. Tady to je zejména na laboratorní kapacity, infektologická pracoviště všeobecných nemocnic. A další výzva také samozřejmě na řešení hrozeb bude do rozvoje infrastruktury krajských hygienických stanic a státních zdravotních ústavů.

Co se týká té výzvy, tak samozřejmě ta bude probíhat kontinuálně. To znamená, nemá to konečný termín té výzvy. Jak budou ty projekty přicházet, tak je budeme hodnotit. Je potřeba si uvědomit, že REACT se musí vlastně dočerpat, to znamená, těch necelých 27 miliard korun musíme vyčerpat a uzavřít do konce roku 2023. Proto tedy i to hodnocení těch projektů bude probíhat takto postupně.

Další výzvou, která byla vyhlášena včera a ten systém se vždycky spustí zhruba s týdenním zpožděním, aby se na to žadatelé mohli připravit, bude výzva do integrovaného záchranného systému. Jde tedy o základní složky IZS, to znamená policie, hasiči a krajské záchranné služby. Tam předpokládáme zhruba alokaci 4,8 miliardy korun, a je to tedy na posílení vybavení základních složek IZS technikou, věcnými a ochrannými prostředky, pak samozřejmě stanice základních složek IZS, vzdělávací a výcviková střediska složek IZS a informační technologie.

A poslední takový balík výzev půjde na sociální infrastrukturu se zvýšenou energetickou účinností, a tady tedy předpokládáme alokaci zhruba 2,4 miliardy korun a výzvy, předpokládáme, budou vyhlášeny během května. Co se týká té sociální infrastruktury, tak opět je to zařízení, vybavení, stavební úpravy, které vlastně slouží pro kvalitní poskytování sociálních služeb. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, dotazy, prosím. Tak Česká televize.

Kateřina Trnková, Česká televize: Dobrý den, já tedy nemám ale k tématu dotazy, jestli má kolega, tak bych mu dala přednost.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak k tématu, pokud bych mohla poprosit.

Kateřina Trnková, Česká televize: Ani jeden nemáme k tématu očividně. Tak jestli můžeme, prosím, k Vrběticím nějaký dotaz?

Andrej Babiš, předseda vlády: Já myslím, že bychom se měli zajímat o to, jakým způsobem dáme naši zemi do pořádku, a hlavně o naše zdravotnictví.

Kateřina Trnková, Česká televize: My se o to určitě budeme nějakým způsobem zajímat a věnovat se tomu ve vysílání, přesto teď asi chápete i tohle je…

Andrej Babiš, předseda vlády: Důležité je, aby lidi chodili na prevenci, protože co se týče rakoviny, tak máme skvělé lékaře, kteří, samozřejmě pokud se zjistí rané stádium rakoviny, tak zachraňují životy. Takže já myslím, že ten projekt, který my připravujeme, je velice důležitý. Ale chápu, že vás zajímají jenom Vrbětice.

Kateřina Trnková, Česká televize: Nezajímají nás jenom, ale teď nás určitě zajímají. Tak já, pane premiére, poprosím ke včerejšímu Senátu, který usnesením vyzval vládu k několika věcem, mimo jiné ke snížení diplomatů na ruské ambasádě na jednoho člověka. Také tam byl pozměňující návrh, aby nebyl ten útok označován za útok na Českou republiku jako jeden stát Evropské unie, ale na celou Evropskou unii. A pak tam byla výzva na prošetření praní ruských peněz v Česku, zveřejnění těch informací a také vytvoření nějaké dezinformační kampaně. Mě by zajímalo, jak na ta usnesení vláda zareaguje, jestli všechny ty výzvy přijímáte a jste s nimi srozuměni? Děkuju.

Andrej Babiš, předseda vlády: Já to slyším poprvé, ty výzvy. Určitě se tím budeme zabývat. Já nejsem schopen na to odpovědět, ale já myslím, že právě dnes je v Právu článek o daňové Kobře, kterou jsem dovezl ze Slovenska 30. ledna 2014 jako skvělý produkt, a naše Finanční správa, naše celní orgány a policie skutečně bojují proti daňovým únikům. Takže pokud Senát má nějaké konkrétní poznatky na praní peněz, tak určitě to předáme příslušným orgánům a budou se tím zabývat. 

Kateřina Trnková, Česká televize: A ještě bych se, prosím, chtěla zeptat, český velvyslanec v Moskvě by měl dnes si vyslechnout, jaké další kroky ruská strana plánuje. Co předpokládáte, že Rusko teď za kroky učiní, a jaké by v reakci udělala Česká republika? Je možné stále i to snížení na počet jednoho ruského diplomata v Česku? Děkuju.

Andrej Babiš, předseda vlády: Já vám na to nemůžu odpovědět, protože si počkáme samozřejmě, co se stane ve 12 hodin a my vás určitě budeme informovat o dalším postupu. Takže já myslím, že už to budeme vědět i před vládou. Já jsem v kontaktu s panem vicepremiérem i s panem ministrem, takže určitě budete informováni, ale v této chvíli nejsem schopen a ani nechci na to moc reagovat, nechci předjímat, co se stane.

My jsme reagovali rychle, reagovali jsme tvrdě, samozřejmě ta reakce ruské strany nemá opodstatnění, protože Česká republika nedělala nic proti Ruské federaci. Takže to náš ministr i vysvětlil včera ruskému velvyslanci. Tak si počkáme na tu reakci a potom budeme reagovat.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak ještě tady byl dotaz Český rozhlas. 

Václav Štefan, Český rozhlas: Dobrý den, také potvrzuji, že se tématu, tedy spuštění výzvy, věnujeme dnes ve vysílání Českého rozhlasu, nicméně ještě jeden dotaz k Vrběticím. Zeptal bych se, pane premiére, malinko jinak: Kam vlastně až, podle vás, může případně zajít ta diplomatická roztržka s Ruskem? Neptám se na konkrétní kroky, které mohou následovat po tom, co vlastně už Rusko avizovalo, že na to taky bude reagovat, ale spíš jestli existuje nějaká mez, kam až vláda by nechala tuto diplomatickou roztržku zajít, nebo kam až může dojít tato diplomatická roztržka? A druhá věc je, jestli se vláda nějak připravuje na možné ekonomické dopady těch vypjatých vztahů s Ruskem? Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: No tak my postupujeme normální diplomatické kroky. Historicky jsme tady měli problémy v rámci velvyslanectví Ruské federace. Byl tam ten problém s tím jedním zaměstnancem, který tady, už si přesně nepamatuju, ale ilegálně obchodoval se zbraněmi. Potom tam byl ten problém mezi zaměstnanci. Takže historicky ten počet diplomatů na ruském velvyslanectví a našem velvyslanectví v Moskvě je nevyvážený, historicky na to každý poukazoval, nic se s tím neudělalo a my jako vláda to teď řešíme.

Ale já nechci předjímat, my určitě nemáme zájem tady vyvolávat nějaké nepřátelství nebo nějakou hysterii, ale to, co se stalo, zkrátka že cizí agenti tady zapříčinili smrt dvou našich spoluobčanů, je nepřijatelné a museli jsme reagovat bez ohledu na to jak…

My jsme svrchovaný stát. Samozřejmě někdo může argumentovat, že zkrátka reagujeme až příliš, ale já myslím, že ta reakce je adekvátní a že je to správné, jak jsme reagovali. Takže samozřejmě ty vztahy budou poznamenané, ale musíme zkrátka udělat asi hrubou čáru, narovnat to z hlediska počtu diplomatů a potom se uvidí. Předpokládám, že i naši spojenci nás v tom podpoří.

Václav Štefan, Český rozhlas: A ještě ty případné ekonomické dopady, jestli vláda už se tím nějak zabývala?

Andrej Babiš, předseda vlády: My jsme se tím na vládě nezabývali. Ale tady to není o tom, že akceptovat nějaké tyto akce je nepřijatelné z nějakých titulů nějakých ekonomických dopadů. Já myslím, že to nikdy jsme takhle neuvažovali, že bychom se snažili to přehlídnout, protože jsou tady nějaké ekonomické zájmy.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak, děkuji. Jsou ještě nějaké dotazy k tématu? Nejsou, pokud ne, tak děkujeme a na viděnou odpoledne na další tiskové konferenci.