Jednání Rady

7. 12. 202016:51

Hlasování per rollam Rady vlády pro záležitosti romské menšiny ze dne 11. listopadu 2020

Hlasování formou per rollam bylo vyhlášeno předsedou Rady Ing. Andrejem Babišem, dne 11. listopadu 2020. Návrh usnesení, o kterém bylo hlasováno se týkalo schválení Zprávy o stavu romské menšiny v České republice za rok 2019

V této souvislosti Rady vlády pro záležitosti romské menšiny přijala usnesení č. 16/2020

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny 

I. schvaluje Zprávu o stavu romské menšiny v České republice za rok 2019.

Více viz protokol o hlasování.