Záznamy z jednání

5. 7. 199811:22

Záznam 1. schůze Bezpečnostní rady státu, 29. 6. 1998


            (přijata usnesení č. 1-4)

Jednání řídil předseda vlády a předseda Rady p. Josef Tošovský, zúčastnil se prezident republiky.
Program:
  • Národní bezpečnostní strategie (předložil ministr zahraničních věcí)
  • Národní obranná strategie (předložil ministr obrany)
  • Vojenská strategie České republiky (předložil ministr obrany)
  • Cíle výstavby sil (Target Force Goals) (předložil ministr obrany)
  • Zásady pro organizační zabezpečení činnosti Bezpečnostní rady státu