Představujeme

31. 5. 202011:23

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Vláda rozhodla 25. května 2020 o zřízení funkce vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví v rámci Úřadu vlády a s účinností od 1. června 2020 do ní jmenovala prof. MUDr. Romana Prymulu, CSc., Ph.D. Mezi nejpodstatnější úkoly vládního zmocněnce patří vytvoření a předložení Národní koncepce zdravotnického výzkumu a celková koordinace problematiky vědy a výzkumu ve zdravotnictví s jednotlivými ústředními orgány státní správy a dalšími subjekty.

Vzdělání a získané tituly:

Praxe:

Ceny:

Členství v českých odborných společnostech a agenturách

Členství v českých poradních sborech, komisích a dozorčích orgánech

Členství v mezinárodní odborných společnostech, poradních sborech a komisích

Členství v českých a zahraničních redakčních a edičních radách

Oponent časopisů

Vědecké rady

Znalosti, dovednosti, bezpečnostní prověrka

Vybrané publikační indikátory

IF publikovaných prací: 0,155 – 45,217, 85 publikací ve WoS, citace podle SCI (WoS): 2632,  H-Index: 23, 6x publikace The Lancet (4x první autor)

Vybrané publikace:

 1. Prymula R, Bergsaker MR,  Esposito S, Gothefors L, Man S., Snegova N. and others: Protection against varicella with two doses of combined measles-mumps-rubella-varicella vaccine versus one dose of monovalent varicella vaccine: a multicentre, observer-blind, randomised, controlled trial. The Lancet, 2014, Vol. 383, No. 9925, p1313–1324. (IF=45.217)
 1. PRYMULA R, HABIB A, FRANÇOIS N, BORYS D, SCHUERMAN, L. Immunological memory and nasopharyngeal carriage in 4-year-old children previously primed and boosted with 10-valent pneumococcal non-typeable Haemophilus influenzae protein D conjugate vaccine (PHiD-CV) with or without concomitant prophylactic paracetamol. Vaccine. 2013 Feb 5. doi:pii: S0264-410X(13)00112-6. 10.1016/j.vaccine.2013.01.044. [Epub ahead of print] (IF=3.766)
 2. VESIKARI T, ESPOSITO S, PRYMULA R, YPMA E, KOHL I, TONEATTO D, DULL P, KIMURA A ; for the EU Meningococcal B Infant Vaccine Study group.Immunogenicity and safety of an investigational multicomponent, recombinant, meningococcal serogroup B vaccine (4CMenB) administered concomitantly with routine infant and child vaccinations: results of two randomised trials. Lancet. 2013, Mar 9, 381, 825-835. (IF=38.278)
 3. GOSSGER N, SNAPE MD, YU LM, FINN A, BONA G, ESPOSITO S, PRINCIPI N, DIEZ-DOMINGO J, SOKAL E, BECKER B, KIENINGER D, PRYMULA R, DULL P, YPMA E, TONEATTO D, KIMURA A, POLLARD AJ; European MenB Vaccine Study Group. Immunogenicity and tolerability of recombinant serogroup B meningococcal vaccine administered with or without routine infant vaccinations according to different immunization schedules: a randomized controlled trial. JAMA. 2012 Feb 8;307(6):573-82. doi: 10.1001/jama 2012.85. (IF=30.026)
 4. Prymula R, Siegrist CA, Chlibek R, Zemlickova H, Vackova M, Smetana J, Lommel P, Kaliskova E, Borys D, Schuerman L. Effect of prophylactic paracetamol administration at time of vaccination on febrile reactions and antibody responses in children: two open-label, randomised controlled trials.Lancet. 2009 Oct 17;374(9698):1339-50. (IF=30.758)
 1. Prymula R, Kriz P, Kaliskova E, Pascal T, Poolman J, Schuerman L. Effect of vaccination with pneumococcal capsular polysaccharides conjugated to Haemophilus influenzae-derived protein D on nasopharyngeal carriage of Streptococcus pneumoniae and H. influenzae in children under 2 years of age.Vaccine. 2009 Dec 10;28(1):71-8.  (IF=3.616)
 1. Vesikari T, Karvonen A, Prymula R, Schuster V, Tejedor JC, Cohen R, Meurice F, Han HH, Damaso S, Bouckenooghe A. Efficacy of human rotavirus vaccine against rotavirus gastroenteritis during the first 2 years of life in European infants: randomised, double-blind controlled study. Lancet. 2007 Nov 24;370(9601):1757-63. (IF=27,8)
 1. Prymula R, Peeters P, Chrobok V, Kriz P, Novakova E, Kaliskova E, Kohl I, Lommel P, Poolman J, Prieels JP, Schuerman L. Pneumococcal capsular polysaccharides conjugated to protein D for prevention of acute otitis media caused by both Streptococcus pneumoniae and non-typable Haemophilus influenzae: a randomised double-blind efficacy study. Lancet. 2006 Mar 4;367(9512):740-8. (IF=27,8)
 1. POVEY M, OUZAMA H, …, PRYMULA R.  Protection against varicella with two doses of combined measles-mumps-rubella-vaccine or one dose of monovalent varicella vaccine: 10-years follow-up of a phase 3 multicentre, observer blind, randomized, controlled trial. Lancet Infectious Diseases, 2019, 19, 3: 287-297. (IF=25,1)
 1. Clayes C, Zaman K, Dhaibo H, …, PRYMULA R. Prevention of vaccine-matched and mismatched influenza in children aged 6-35 months: a multinational randomized trial across five influenza seasons. LANCET CHILD & ADOLESCENT HEALTH, 2018, 2, 5: 338-349.

Monografie

 1. Busse R., Peter Struk P., Marshall T., Prymula R., Petrakova A., Wendy Wisbaum. Health care Systems in transition: Czech Republic. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies, 2000, pp. 68.
 2. Prymula R a kol: Biologický a chemický terorismus, 1. vyd., Praha, Grada, 2002. 150 s., ISBN 80-247-0288-6.
 3. Prymula R, Špliňo M: SARS Syndrom akutního respiračního selhání, 1. vyd., Praha, Grada, 2005, 144 s. ISBN 80-247-1550-3

7x VŠ skripta (Vojenská lékařská akademie a Univerzita Hradec Králové)

Granty a klinické studie

Autor excelentního výsledku z HK 2014 (za léta 2009-2013) podle RVVI

Granty podle Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

EG15_019/0004711 Název projektu: Vývoj gastroretentivní formy selenu a jodu v nápoji a tabletě, úprava elektrolytové rovnováhy, Poskytovatel: MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu, Hlavní příjemce: AQM s.r.o., Řešitel: PharmDr. Milan Krajíček, Období řešení projektu: 2015 - 2019

GA15-11776S Název projektu: Racionální design nových immunomodulátorů - potenciálních adjuvans pro vakcíny - na bázi ligandů TLR4, Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky, Hlavní příjemce: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Řešitel: Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., Období řešení projektu: 2015 - 2017

IZ2403 Název projektu: Zdravotnický systém,jeho komponenty,funkce a kritéria (na základě zahraničních zkušeností) - rešeršní studie, Poskytovatel: MZ0 - Ministerstvo zdravotnictví, Hlavní příjemce: Ministerstvo obrany / Univerzita obrany - Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové, Řešitel: MUDr. Roman Prymula, Období řešení projektu: 1994 - 1994

IZ4076 Název projektu: Vytvoření sítě vzdělávacích center zdravotnického managementu v ČR., Poskytovatel: MZ0 - Ministerstvo zdravotnictví, Hlavní příjemce: Ministerstvo obrany / Univerzita obrany - Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové, Řešitel: Doc.MUDr. Roman Prymula, CS., Období řešení projektu: 1997 - 1999

ME 295 Název projektu: Komplexní model vzdělávání ve zdravotnickém managementu, Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Hlavní příjemce: Ministerstvo obrany / Univerzita obrany - Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové, Řešitel: Doc. MUDr. Roman Prymula, CSc., Období řešení projektu: 1998 - 2000

MO66021299109 Název projektu: NBC-Návrh integrovaného monitorování, diagnostiky a NBC ochrany - integrace postupů NATO v AČR a standardizace metodik s NATO., Poskytovatel: MO0 - Ministerstvo obrany, Hlavní příjemce: Ministerstvo obrany / Univerzita obrany - Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové, Řešitel: Doc., MUDr. Roman Prymula, CSc., Období řešení projektu: 1999 - 2000

NO6393 Název projektu: Analýza nákladů a užitků péče u pacientů s chronickým selháním ledvin., Poskytovatel: MZ0 - Ministerstvo zdravotnictví, Hlavní příjemce: Ministerstvo obrany / Univerzita obrany - Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové, Řešitel: Doc.MUDr. Roman Prymula, CS., Období řešení projektu: 2000 - 2002

ROVLA13000059 Název projektu: HEPATITIS-Studie postexpozičního očkování příslušníků Armády České republiky protihepatitidě A očkovací látkou Havrix v průběhu let 1994-1995, Poskytovatel: MO0 - Ministerstvo obrany, Hlavní příjemce: Ministerstvo obrany, Řešitel: MUDr. Roman Prymula, CSc., Období řešení projektu: 1994 - 1995

Klinické studie

41x hlavní zkoušející v klinických studiích pediatrických vakcín