Aktuálně

7. 5. 202015:39

Vláda schválila Národní program reforem ČR na rok 2020

Na dnešním jednání vlády (7. května 2020) byl schválen Národní program reforem ČR 2020 (NPR). Dokument popisuje opatření, jejichž cílem je obnova hospodářského rozvoje ČR a jeho dlouhodobá udržitelnost. Tento materiál je v rámci tzv. evropského semestru předkládán Evropské komisi, která zhodnotí hospodářskou politiku ČR a navrhne jí následně nová doporučení.

Letošní NPR byl v průběhu své přípravy významně upraven a aktualizován tak, aby zohledňoval nová hospodářská a sociální opatření vlády v reakci na pandemii COVID-19. NPR 2020 tak vedle obvyklého zaměření na dlouhodobé vládní iniciativy popisuje i dosud přijatá opatření, reagující na stále probíhající pandemii.

Stejně jako v minulých letech příprava NPR probíhala velmi inkluzivně se zapojením hospodářských a sociálních partnerů, zástupců Parlamentu ČR, krajů a obcí a dalších relevantních aktérů.

NPR je mimo jiné reakcí na každoroční klíčové analytické dokumenty Evropské komise vydané v rámci evropského semestru: Strategii pro udržitelný růst Zprávu o ČR.

Schválený NPR 2020 byl zaslán pro informaci Evropské komisi, která koncem května na jeho základě navrhne nová specifická doporučení pro ČR.  


Evropský semestr představuje cyklus koordinace hospodářských a fiskálních politik v rámci Evropské unie. Zaveden byl v roce 2010 a jeho hlavním cílem je přispět k zajištění stability a konvergence v EU a dobrého stavu veřejných financí.

Více informací o něm naleznete zde:

https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/european-semester/

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_cs